časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Tipy a triky při instalaci přepěťových ochran (část 11)

Tipy a triky při instalaci přepěťových ochran (část 11)
LPZ 0C – co to vlastně je?

Dalibor Šalanský, člen ILPC, Luma Plus, s. r. o.,
Jan Hájek, organizační složka Praha, Dehn + Söhn e GmbH

Před zavedením nové řady norem ČSN EN 62305 (Ochrana před bleskem) byl již definován termín možné ohrožení osob nacházejících se v blízkosti svodů v okamžiku zásahu blesku. Takovéto situace bohužel i nastaly, proto se tento požadavek v normě objevil. Oproti očekávání se požadavek na uvedenou část zabezpečení v normě jako LPZ 0C (Lightning Protection Zone, zóna ochrany před bleskem) neobjevil, ale jeho náplň je konkrétně definována v ČSN EN 62305-3 jako:

8. Ochranná opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

8.1 Ochranná opatření proti dotykovým napětím
V okolí svodů LPS (Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem) vně stavby mohou vzniknout za určitých podmínek životu nebezpečná dotyková napětí, i když je systém LPS vyprojektován a instalován podle předepsaných pravidel.

Toto nebezpečí může být zmenšeno na přípustnou úroveň, budou-li splněny tyto podmínky:

a) pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a v okolí svodů je velmi malá,

b) soustava náhodných svodů je tvořena z více nosníků rozsáhlé kovové konstrukce stavby nebo z více ocelových armovaných sloupů stavby, je-li zajištěno elektrické vodivé spojení,

c) rezistivita vrchní vrstvy půdy v okruhu do 3 m od svodu není menší než 5 kΩ.

Poznámka: Vrstva izolačního materiálu, např. asfaltu o tloušťce 5 cm (nebo vrstva štěrku o tloušťce 15 cm), všeobecně snižuje nebezpečí na přípustnou hodnotu.

Nebude-li žádná z těchto podmínek splněna, musí být učiněna tato ochranná opatření před úrazem živých bytostí dotykovým napětím:

  • izolace odkrytého svodu zajišťuje impulzní výdržné napětí 100 kV, 1,2/50 µs (např. nejméně 3 mm zasíťovaným polyetylenem),
  • fyzická zábrana a/nebo výstražná tabulka, aby se snížila pravděpodobnost dotyku svodů.

Ochranná opatření musí odpovídat příslušné normě (viz ISO 3864-1).

8.2 Ochranná opatření proti krokovým napětím
V okolí svodů vně stavby mohou vzniknout za určitých podmínek životu nebezpečná dotyková napětí, ačkoliv je systém LPS vyprojektován a instalován podle předepsaných pravidel.

Toto nebezpečí může být zmenšeno na přípustnou úroveň, budou-li splněny následující podmínky:

a) pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a v okolí svodů je velmi malá,

b) rezistivita vrchní vrstvy půdy v okruhu do 3 m od svodu není menší než 5 kΩ.

Poznámka 1: Vrstva izolačního materiálu, např. asfaltu o tloušťce 5 cm (nebo vrstva štěrku o tloušťce 15 cm), všeobecně snižuje nebezpečí na přípustnou hodnotu.

Není-li žádná z těchto podmínek splněna, musí být učiněna následující ochranná opatření před úrazem živých bytostí způsobených krokovým napětím:

  • ekvipotenciální vyrovnání mřížovou uzemňovací soustavou,
  • fyzickou zábranou a/nebo výstražnou tabulkou, aby se snížila pravděpodobnost vstupu do nebezpečné oblasti v okruhu do 3 m od svodu.

Ochranná opatření musí odpovídat příslušné normě (viz ISO 3864-1)

Je třeba si uvědomit, že tento požadavek zcela určitě nebude řešen u každé stavby. Není problém upozornit majitele rodinného domku nebo výrobního závodu na toto riziko v tom smyslu, že se za bouřky okolo svodů nechodí. V případě výrobního podniku, administrativní budovy, resp. u objektů, které v 99 % navštěvují stále stejní lidé, je vhodné tuto skutečnost zanést do provozního předpisu a všechny zaměstnance na to důrazně při zaškolování upozornit. Pro varování návštěvníků je možné poblíž svodů umístit výstražné tabulky (obr. 1), které budou před tímto nebezpečím varovat.

V jakém případě by tedy toto opatření nebylo dostatečné?

Jde především o budovy, které jsou svou podstatou určeny ke shromažďování více osob, a navíc nelze v tomto případě předpokládat, že zde budou přítomny osoby uvědomující si toto nebezpečí. Jsou to např. mateřské a základní školy, kulturní domy, hypermarkety a různé jiné shromažďovací objekty. Extrémní riziko hrozí obzvláště u objektů, kde se konají masové akce. Nelze předpokládat, že čekající dav před vchodem při začátku bouřky ustoupí do bezpečné vzdálenosti od svodů hromosvodu (zřejmě nepomůže ani výstražná tabulka). Na tuto skutečnost by mělo být pomýšleno především v okamžiku, kdy celý projekt vzniká, a bylo by třeba řešit situaci úpravou jímací soustavy nebo i objektu tak, aby tento nebezpečný prostor nemohl vzniknout.

Nepodaří-li se uvedené opatření běžným způsobem realizovat, jak z toho ven?

Naštěstí existuje již běžně vyráběná součást pro svody, kterou je vodič CUI (obj. č. 830 208 – obr. 2), který plní požadavky na izolační pevnost danou zmíněným článkem normy. Vodič se vzhledem k prostorově vytyčeným rozměrům rizikového prostoru dodává v délkách 3,5 a 5 m. Prioritně je určen pro instalaci na zeď, ale není problém vyrobit variantu bez ochranného kloboučku pro instalaci jako skrytý svod.

Vlastní zkušenost

Cestovali jsem do Německa a cestou se zastavili na „rauchpauzu“. A jak už je u nás zvykem (profesionální deformace!), nejen že se neustále bavíme o práci, ale ještě se rozhlížíme. A tak nás zaujal objekt toalety na parkovišti, která byla postavena v kombinaci oceli a dřeva. Střecha byla využita jako náhodný jímač v souladu s požadavky danými předchozí normou DIN VDE. Při zběžné prohlídce svodů jsme si všimli velmi zajímavého detailu. U svodu byla umístěna výstražná tabulka s textem „Ohrožení života při bouřce. Dodržovat odstup!“ (obr. 4). I přesto, že šlo o starší objekt postavený před zavedením nového souboru norem v SRN, provozovatel zařízení takto omezil rozsah své zodpovědnosti za případná zranění či smrt. Je diskutabilní význam upozornění bez piktogramu a v provedení pouze v národním jazyce, ale je to stále lepší než nic pro všechny dotčené strany.

Ochranu před nebezpečným krokovým napětím lze rozhodně vyřešit snadněji a pomocí standardních prvků, ať již jde o asfalt, nebo o instalaci mřížové zemnicí soustavy, popř. postupného klesání zemnicích pásů.

Záměrem tohoto článku rozhodně není rozpoutat paniku, ale naopak upozornit na možné ohrožení nepoučených (a mnohdy i nepoučitelných) osob.

Zdroje:
[1] Obrázky a zpracování Dalibor Šalanský.
[2] ČSN EN 62305-3.

Obr. 1. Výstražná tabulka
Obr. 2. Vodič CUI a podpěry
Obr. 3. Použití vodiče CUI
Obr. 4. Umístění tabulky s varovným textem
Obr. 5. Příští téma – videokamery

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde