časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Testery elektrických strojů a přístrojů

BUBELA Power Electronics, s. r. o. | www.bubela.cz

Jedná se o měřicí a testovací zařízení určené pro široké spektrum použití ve výrobních procesech, zkušebnách elektrických strojů a přístrojů, zejména však k ověřování výkonových parametrů testovaného produktu definovaných výrobní normou či ověřování výstupní kvality z výroby. Jde o zakázkové řešení, respektující skutečné potřeby zákazníka a konkrétní aplikace. Dodávka zařízení probíhá formou „na klíč“, součástí dodávky je zpracování projektové a průvodní dokumentace, výroba a dodávka, instalace u zákazníka a uvedení do provozu.

Součástí testerů je zpravidla i výkonový napájecí zdroj pro napěťové a zatěžovací testy s napětím střídavým se sinusovým průběhem, stejnosměrným výstupem nebo obojím. Provedení je jak nn tak i vn až do 30 kV s výkony od 1 kW do MW. Testery zajišťují měření definovaných elektrických veličin (jako napětí, výkony, frekvence) i neelektrických veličin podle požadavku aplikace. Veškerá měřená a vyhodnocená data jsou zapisována do datového souboru či databáze, případně předávána nadřazenému systému. Ve zkušebnách a výrobě elektrických strojů a přístrojů se testery používají pro různé druhy napěťových zkoušek, měření zatěžovacích a oteplovacích charakteristik, životnostní a záběhové testy apod. Ovládání je realizováno buď pomocí vestavěného panelu, nebo ze sofistikované PC aplikace, pomocí myši, klávesnice nebo dotykové obrazovky, vše na přání zákazníka.


BUBELA Power Electronics, s. r. o. a Primetals Technologies Czech Republic, s. r. o.,
e-mail: info@bubela.cz, tel. +420 602 285 981, www.bubela.cz