časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Teplotní management

Co je to management?
 
V současné době se nejen v elektrotechnice stále častěji setkáváme s nejrůznějšími typy „managementů“: Life management, Facility management, Energy management, finanční management ... a dokonce už i Obesity management.
 
Vždy se jedná o soubor, resp. široký okruh opatření – služeb, procesů, technických i netechnických prostředků, podpůrných činností – nutných ke správě, údržbě či monitorování čehokoliv, co je v našem zájmu, aby spolehlivě plnilo přesně očekávanou funkci, popřípadě vyvíjelo se k vytčenému cíli.
 

Co je to teplotní management?

 
Teplota obecně je fyzikální údaj o tepelném stavu hmoty – tedy například přístroje v rozváděči nebo součástky v přístroji. Teplotní management slouží zvýšení spolehlivosti zařízení. Inteligentní teplotní management se zabývá řešením, resp. předcházením poruchovým stavům důležitých technických zařízení.
 
Teplotní management (thermal management) je spojen s rozvojem elektroniky v 80. letech 20. století. S pokračující miniaturizací se neustále zvětšovala hustota instalovaných součástek – elektronické systémy jsou stále menší, nicméně jsou stále výkonnější. Začalo být proto zjevné, jak je důležité pro spolehlivou funkci elektroniky zajistit uvnitř skříní rozváděčů a pouzder přístrojů vyhovující a stálé klimatické podmínky – teplotu a vlhkost vzduchu. V průmyslových prostředích však navíc jde i o citlivost součástek a přístrojů také na prach a agresivní přírodní a průmyslové exhalace ve vzduchu. Ty v kombinaci s vlhkostí zesilují negativní účinky na mechanické a elektrické vlastnosti materiálů, čímž vzniká koroze, a zvyšuje se tak pravděpodobnost jejich selhání. Právě koroze stojí za mnohými „neidentifikovatelnými“ závadami, které se navenek projevují výpadky softwaru, problémy se spínáním, zkraty apod. Ty mohou mít i fatální důsledky pro bezpečnost a funkčnost a výrazně zvyšují provozní a servisní náklady.
 
Atmosférické podmínky, za kterých pracují současná elektrotechnická zařízení, mohou být značně rozdílné, proměnné a extrémní, a to dokonce i uvnitř budov, např. ve výrobních halách, skladech, vodárnách, bazénech či stadionech.
 
Obzvláštní pozornost vyžaduje elektronika umístěná v prašných provozech, v agresivním prostředím (chemičky), v podzemí (metro) nebo v blízkosti vody (čističky vod).
 

Teplotní management jednoduše, nebo složitě?

 
Úvahy o zavedení teplotního managementu a jeho využití se mohou pohybovat od nejjednodušších, a přesto velmi efektivních řešení, až po pokročilou správu teploty pomocí inteligentního teplotního managementu.
 
Systémy, jejichž účinnost spočívá v jednoduchosti, nacházejí uplatnění především v rozváděčové technice, kde topná tělesa udržují nastavenou teplotu prostředí a ventilátory zajišťují potřebnou cirkulaci vzduchu zabraňující vzniku koroze.
 
Inteligentní teplotní systémy se používají u strategicky významných technických zařízení a jde o využití pokročilých IT technologií a digitální koncepce s mikroprocesorem pro analytické predikování možných a monitorování skutečných provozních stavů, sledování provozu a energetické využití spotřebičů, monitorování vnější teploty a klimatických podmínek obecně pomocí čidel, sledování sonické stability apod. Pak už ale takový management podle náročnosti přechází do režimu „Life-, nebo Energy-...Facility management“.
 
Takové pokročilé teplotní managementy prostřednictvím monitoringu zajišťují dlouhodobou stabilitu parametrů, pro teplotní kompenzaci používají polymerní čidla vlhkosti a tlaku, signalizaci poruchových stavů a zpětnovazební měření vzduchu apod.
 
Současné systémy teplotního managementu jsou schopny sledovat provozní teplotní podmínky v rozsahu od –40 do +85 ºC.
 

Výhody teplotního managementu

 
Promyšlený teplotní management může u technického zařízení zajistit následující výhody:
  • zvýšit spolehlivost provozu zařízení – zařízení pracuje stále v optimálním, a tím i bezpečném teplotním rozsahu, a je tak zaručeno bezpečné fungování za jakéhokoliv provozního stavu, o zpomalit proces stárnutí, tedy prodloužit životnost či cyklickou odolnost,
  • zvýšit účinnost zařízení, někdy až o desítky procent,
  • v případě užití pokročilých IT technologií zvýšit technickou i designovou úroveň zařízení.

Firma STEGO

 
Efektivním, spolehlivým, jednoduchým a levným řešením teplotního managementu je řízení mikroklimatu skříní a rozváděčů STEGO.
 
Systémy STEGO poskytují řešení, které zásadně zvyšuje spolehlivost elektroniky ve skříních a její odolnost proti působení atmosférických podmínek tím, že zajišťuje ve skříních a rozváděčích stálou teplotu a vlhkost vzduchu. STEGO se na zařízení pro teplotní management specializuje, a proto věnuje velkou pozornost vlastnímu vývoji. Výrobky STEGO jsou certifikovány podle příslušných norem jak evropských, tak zámořských. STEGO je společností certifikovanou podle norem DIN EN ISO 9001:2000.
 
Mimo pražské zastoupení lze výrobky STEGO také získat také u smluvních partnerů – GHV Trading a EIG-OEM Automatic.
(jk; redakce Elektro)
STEGO Czech, s. r. o.
V Lužích 818/23, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: +420 261 910 544
fax: +420 261 910 545
 
Obr. Termovizní snímek ukazuje teplotní děje na zdánlivě bezproblémovém, stabilním zařízení