časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Teplem smrštitelné kabelové spojky

|

číslo 5/2002

Inovace, technologie, projekty

Teplem smrštitelné kabelové spojky
Reportáž z odborného školení montáže kabelové spojky POLJ

(Zpracováno podle materiálů TYCO Electronics)

Krátce po otevření nového obchodního a školicího centra firmy TYCO Electronics s. r. o. v Praze 10, Limuzské ul., zde pro klienty firmy proběhlo jedno z plánovaných odborných školení. Z široké nabídky seminárních témat firmy TYCO – kabelové soubory, omezovače přepětí, spojovače a armatury, izolátory, elektrotechnické výrobky a materiál, příslušenství pro metalické a optické telekomunikační sítě (optické kazety, panely, spojky, skříně, rozváděče, těsnicí systémy atd.), byla předmětem tohoto praktického semináře montáž teplem smrštitelné kabelové spojky Raychem, typu POLJ 24/1×120-240. Tato spojka je použitelná pro jednožilové kabely s plastovou izolací a polovodivou vrstvou pro napětí 22 kV (např. 22-AXEKVCEY 1x240/25).

Obr. 1. Obr. 2.

Kabely jsou nezbytnou a důležitou součástí distribučních sítí, a je tedy zcela samozřejmou nutností, že spojka zajišťující funkční spojení konců kabelů musí vyhovět stejným požadavkům na životnost a bezpečnost jako samotný kabel. Vysokonapěťový kabel je poměrně složitý technologický celek (polovodivá vrstva, stínění apod.) a odborná montáž teplem smrštitelné spojky vyžaduje přesně stanovený postup. Proto školení s odborným dohledem, proto praktická zkouška montážního postupu.

Obr. 3. Obr. 4.

Není účelem tohoto reportážního vstupu osvětlit v plném rozsahu montážní postup instalace spojky, ale přinést informaci o možnostech a servisní péči firmy TYCO vůči svým klientům.

Obr. 5.

Konstrukční popis
Konstrukce spojky se šroubovacími spojovači je určena pro kabely s drátovým nebo páskovým stíněním. Konce polovodivých vrstev kabelu jsou ovinuty žlutou výplňovou a elektrické pole vyhlazující páskou. Konce kabelu jsou překryty teplem smrštitelnými, pole řídícími trubicemi. Jádra kabelu jsou spojena šroubovacím spojovačem (ten je součástí souboru). Jádra spojená spojovačem jsou zakryta pole řídící hmotou, kterou je teplem smrštitelný dvouvrstvý elastomerový prefabrikát, vytvářející potřebnou tloušťku izolace a zároveň zajišťující stínění izolace spoje. Měděná síťka navinutá přes spojku obnovuje kovové stínění. Pro kabely s drátovým stíněním je nepájené propojení součástí soupravy. V případě kabelu s páskovým stíněním je třeba objednat nepájené propojení páskového stínění, které je rovněž možné použít na kabelech s hliníkovou stínicí fólií spojenou s polyetylenovým pláštěm (kabely typu SAXKA nebo DISTRI).

Vnější utěsnění a ochrana spojení jsou zajištěny silnostěnnou, teplem smrštitelnou trubicí, opatřenou na vnitřní straně teplem tavitelným lepidlem.

Obr. 6. Obr. 7.

Vlastnosti
Spojka POLJ byla vyvinuta pro pokrytí požadavků vyplývajících z nových trendů v provozu kabelových sítí vn. Jedná se především o provozování kabelových sítí s vyšším zatížením, dosahujících 100 % kapacity a v některých případech i tuto hodnotu přesahujících. V těchto případech spojka bezpečně splňuje požadavek náhradního napájení i v případech, kdy kabely jsou provozovány při teplotě jader až 130 °C. Současně tato spojka splňuje trend v omezování nákladů vkládaných do kabelových sítí, neboť její cena je oproti předcházejícím typům bez spojovače v souboru snížena.

Obr. 8.

Díky své konstrukci a použití šroubového spojovače zajišťuje spojka POLJ svou výjimečnou spolehlivostí zjednodušení systému zásobování a logistiky, a to i při spojování jader různých konstrukcí, provedení, průměrů, hliníkových i měděných. Spojka POLJ má minimální počet součástí, a přesto je v sadě vše, co je zapotřebí ke spojení vysokonapěťového kabelu, včetně šroubového spojovače (samozřejmostí jsou například i štítky a montážní návody v českém jazyce). Konstrukce spojky je založena na dlouhodobě ověřené konstrukci teplem smrštitelných spojek Raychem. Teplem smrštitelné materiály zajišťují neomezenou dobu skladovatelnosti bez ztráty vlastností této spojky.

Obr. 9.

Další novinkou mimo šroubovacího spojovače jádra vn kabelů je unikátní nepájené propojení stínění kabelů pomocí kruhových per vyrobených z nemagnetického materiálu. Toto univerzální propojení stínění dovoluje spojit drátové i páskové stínění, ale i stínění hliníkovou fólií spojenou s pláštěm kabelu, při zajištění vynikajících vlastností takového spoje. Silnostěnná, teplem smrštitelná trubice, opatřená na vnitřní stěně teplem tavitelným lepidlem, zajišťuje stejnou mechanickou odolnost spojení jako kabely s polyetylenovým pláštěm určené pro přímou pokládku do lože s velkou zrnitostí i pro přímou pokládku do rostlé zeminy. Štíhlý tvar spojky bez výstupků umožňuje protahování kabelovými průchody.

Obr. 10.

Spojka Raychem ty-pu POLJ 24/1 × 120-240 byla zkoušena podle národních i harmonizovaných norem, zahrnujících nárazovou zkoušku při teplotě okolí i nízké teplotě, cyklické zatěžování při teplotě 130 °C po dobu 800 hodin a při napětí 2,5 U0, zkratové zkoušky při teplotě jádra 270 °C a výdržnou plášťovou zkoušku stejnosměrným napětím 15 kV/15 min nebo 8 kV střídavých.

Obr. 11.

Šroubový spojovač, srdce spojky, byl zkonstruován na základě patnáctiletých zkušeností odborníků TYCO se spojovači ve spojkách vvn. Maximální utahovací moment šroubů spojovače je omezen pomocí trhacích hlav. Tělo spojovače je na vnitřní straně opatřeno drážkami, jež při utahování šroubu narušují zoxidovaný povrch vodičů a zajišťují tak velmi nízký přechodový odpor spoje. Zároveň drážky zvětšují plochu spoje. Spojovač byl zkoušen jak samostatně, tak i v součinnosti s ostatními díly spojky, takže je zaručena funkce spojky jako kompletu a tato funkce je také ověřena odbornými zkouškami.

Shrnutí
Spojka Raychem typu POLJ 24/1 × 120-240 je zkonstruována na základě dlouhodobě ověřeného designu. Je optimalizována pro snadnou a spolehlivou montáž. Součástí této spojky je i šroubový spojovač s velkým rozsahem pro všechny typy a konstrukce jader kabelu. Tato krátká a štíhlá spojka se vyznačuje znamenitou mechanickou odolností, jednoduchým a univerzálním propojením kovových stínění. Spojka POLJ je ojedinělá tím, že spojovač i ostatní díly spojky jsou zkoušeny jako celek a jsou tak zaručeny parametry spojky jako celku. Tato spojka má také neomezenou skladovací dobu a snadnou recyklovatelnost.