časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Telemecanique a Merlin Gerin přebírají tradici značky Elektropřístroj Písek

|

číslo 4/2004

AMPER 2004

Telemecanique a Merlin Gerin přebírají tradici značky Elektropřístroj Písek

Společnost Schneider Electric je světovým výrobcem zařízení pro přenos a rozvod elektrické energie a automatizaci se zaměřením na stavebnictví, průmysl, energetiku, infrastrukturu a na sektor bydlení.

Obr. 1

V roce 1993 převzal koncern Schneider Electric aktivity firmy Elektropřístroj Písek, vyrábějící elektromechanické ovládací, spínací a jisticí prvky, jako např. tlačítka, stykače a tepelná relé. Úmysl byl jednoznačný – i nadále pokračovat ve výrobě těchto přístrojů v závodě v Písku a uvádět je na trh pod značkou Elektropřístroj Písek. Záměrem bylo především inovovat tyto produkty tak, aby se zákazníkům dostávaly do rukou výrobky světové kvality při zachování přiměřené cenové úrovně.

Tradice výroby v Písku tedy plynule pokračuje. Zmíněného záměru bylo dosaženo v době, kdy byla v Písku slavnostně otevřena nová moderní továrna. Zde byla výroba produktů značky Elektropřístroj Písek rozšířena. Později, z důvodu inovace a zvýšení kvality, bylo rozhodnuto o postupné náhradě těchto přístrojů novými, modernějšími a výkonnějšími výrobky značek Telemecanique a Merlin Gerin.

K zásadnějším změnám dochází od roku 2001. Nejdříve byly nahrazeny ministykače EP1CK/EP1PK a tepelná relé EP3RK značky Elektropřístroj Písek přístroji LC1K/LP1K, popř. LR2K značky Telemecanique. Ve stejném roce byla ukončena výroba tlačítek T10 značky Elektropřístroj Písek a nahrazena produkcí ovladačů Harmony značky Telemecanique.

V roce 2002 pokračovala substituce tlačítek T6 značky Elektropřístroj Písek na ovladače Harmony značky Telemecanique; rovněž byly nahrazeny instalační stykače EPC/EPY značky Elektropřístroj Písek instalačními stykači CT značky Merlin Gerin.

Obr. 2

Největší změna nastala v roce 2003. Tehdy byly stykače EP1C/EP1P a tepelná relé EP1R značky Elektropřístroj Písek nahrazeny přístroji řady TeSys pod typovým označením LC1D (obr. 1), popř. LRD, značky Telemecanique.

V letošním roce výměna produktů pokračuje: motorové jističe EP1M značky Elektropřístroj Písek nahradil typ GZ1M značky Telemecanique. Tato akce bude ukončena do konce první poloviny tohoto roku. Ohledně technických parametrů a rozměrů jsou přístroje naprosto rovnocenné, liší se pouze typovým označením. Zákazníkům společnosti Schneider Electric budou nabízeny tyto přístroje světové kvality za stejnou cenu jako doposud. Společnost Schneider Electric zůstává i nadále vlastníkem značky Elektropřístroj Písek.

Řady ovládacích prvků Harmony, přístrojů pro spínání a jištění TeSys a jisticích prvků Multi 9 (obr. 2) jsou synonymy ustálené a úplné nabídky společnosti Schneider Electric. Na montážní lince je možné najít tlačítka (obr. 3), stykače a rovněž i příslušenství k nejmodernějším motorovým spouštěčům Ultima – TeSys řady U.

V letošním roce budou ještě dále rozšířeny výrobní prostory závodu a bude podstatně rozšířena produkce stykačů pro český i světový trh. Výrobky značky Elektropřístroj Písek tak pokračují nadále ve výrobkových řadách značek Telemecanique a Merlin Gerin.

Hlavní výhody změn

  • Sjednocení místní a mezinárodní nabídky společnosti Schneider Electric tak, aby zákazníci, partneři a uživatelé měli k dispozici výrobky, které jim usnadní vstup na mezinárodní trh (mezinárodní certifikace, mezinárodní servis a celosvětová dostupnost výrobků).

  • Rozšíření sortimentu příslušenství, ovládací napětí, krytí výrobků, kde přístroje značky Telemecanique ve srovnání s výrobky značky Elektropřístroj Písek nabízejí mnohem více možností.

Obr. 3

Patrné rozdíly lze nalézt při srovnání nabídky ovladačů Harmony s nabídkou tlačítek T6/T10 nebo nabídky stykačů značky Elektropřístroj Písek se stykači TeSys značky Telemecanique, které mají mnohem bohatší příslušenství pro snadnou a rychlou montáž díky kombinaci přístrojů pro spínání a jištění výkonů.

  • Zjednodušení a zpřehlednění nabídky zejména pro zákazníky, kteří používají obě řady stejných přístrojů (např. pro některé aplikace stykače značky Elektropřístroj Písek a pro jiné stykače značky Telemecanique). To vede k větším nárokům kladeným na administrativu a sklad. Substitucí stykačů značky Elektropřístroj Písek za stykače TeSys značky Telemecanique bylo dosaženo dalšího zjednodušení tím, že všechny stykače řady D od 9 do 150 A mají vestavěny dva pomocné kontakty: jeden zapínací a jeden vypínací.

  • Technická inovace a kvalita – společnost Schneider Electric je se svými výrobkovými značkami Telemecanique a Merlin Gerin na špičce technického rozvoje. Investuje značné finanční obnosy do výzkumu a vývoje proto, aby zákazníci vždy měli k dispozici přístroje, které splňují nejpřísnější současné požadavky na bezpečnost a spolehlivost a vyhovují světovým standardům.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz