časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Tecomat Foxtrot na nádraží v Kolíně

Ing. Jaromír Klaban | Teco, a. s. | www.tecomat.cz

Systém Tecomat Foxtrot kolínské firmy Teco, a. s., je systém mnoha tváří, funkcí a možností díky své univerzalitě a dědičné kompatibilitě přes několik vývojových generací programovatelných automatů z Kolína. Systémy Tecomat jsou na stránkách ELEKTRO průběžně představovány v různých polohách a souvislostech jejich použití. V tomto článku je dokladované praktické použití Foxtrotu pro měření a regulaci ve velké provozní budově s řadou samostatně regulovaných nájemních prostor.

Obr. 1. Budova nádraží v Kolíně byla renovována jak v interiéru, tak v exteriéru. Obr. 1. Budova nádraží v Kolíně byla renovována jak v interiéru, tak v exteriéru.
Obr. 1. Budova nádraží v Kolíně byla renovována jak v interiéru, tak v exteriéru.

Kolínské nádraží a jeho okolí včetně navazujícího autobusového nádraží prošlo v minulých letech zásadní revitalizací a stalo se tak funkčním dopravním uzlem na úrovni doby.

Horní polovina prostoru hlavní haly respektuje původní architekturu z roku 1940 i s grafitovou výzdobu z 50. let. V parteru však byly zásadně modernizovány prostory výdeje jízdenek a obslužných obchodů a stravovacích zařízení. Součástí rekonstrukce byla i nová technologie vzduchotechniky, vytápění a chlazení, která se bez regulace samozřejmě neobejde. A právě zde našel své místo řídicí systém Tecomat Foxtrot.

Byl zde zvolen koncept, kdy jeden řídicí systém má podřízeny jak hlavní zdroje tepla a chladu, tak i lokální regulaci ve všech prostorách včetně těch pronajímaných. Každý z těchto komerčních prostor i hala samotná má své řízené okruhy:
– vytápění,
– chlazení,
– ventilace s rekuperací.

  
Obr. 2. Tecomat Foxtrot je tu v klasickém průmyslovém rozváděči namontován na lištu DIN (uprostřed se zelenými konektory). V objektu jsou jak hlavní rozváděč s řídicím modulem, tak i podružné rozváděče osazené už jenom rozšiřujícími periferiemi

Pro takovou aplikaci je modularita Foxtrotu, jeho skladebnost a distribuovatelnost periferií na stovky metrů výhodou, o kterou realizační firma ELPRO z Kolína opřela svoji nabídku a posléze i realizaci. Volná programovatelnost Foxtrotu umožnila i zde sestavit funkce přesně na míru zadání od investora. Velká modularita a programovatelné nastavitelné rozsahy analogových vstupů jdou vstříc právě aplikacím v oboru Měření a regulace (MaR).

Topení a chlazení v nájemních prostorech je realizováno fancoily, tedy jednotkami, které cirkulují vzduch buď přes registr s teplou, nebo chlazenou vodou. Chod centrálního zdroje chladné vody je opět pod kontrolou Foxtrotu, který ho automaticky zapíná při dosažení venkovní teploty např. 25 °C. Naopak výstupní teplota ze zdroje tepla je dána maximálním požadavkem přicházejícím z jednotlivých otopných větví napojených do rozdělovače.

 
Obr. 3. Nahoře je pohled na centrální rozdělovač otopných větví, dole je pak vizualizace jedné z velkých vzduchotechnických jednotek s rekuperací, dohřevem a chlazením. Kromě žádaných teplot Foxtrot řídí i polohu výstupní dýzy jednotky v rozsahu 0 až 100 %

  
Obr. 4. Každý nájemní prostor má svůj prostorový termostat (dole) připojený na centrální Foxtrot po dvouvodičové sběrnici CIB Common Installation Bus®. Ovládá tak funkci příslušného fancoilu, který vzduch v prostoru ohřívá nebo chladí. Zadané i měřené hodnoty teploty a vlhkosti ze všech nájemních prostor jsou zobrazeny přehledně ve sloupcích na jedné stránce/obrazovce dotykového panelu

Technologie MaR na Kolínském nádraží je do značné míry standardním projektem. Neobsahuje speciality nebo technická překvapení, takže tomu odpovídá i vcelku standardní nasazení Tecomatu Foxtrot. Lze tu nalézt rozšiřovací moduly vstupů/výstupů na systémové sběrnici v rámci hlavního a podružných rozváděčů, také i interiérové dotykové panely s displejem připojené po dvouvodičové systémové instalační sběrnici CIB. Foxtrot je tu připojen přímo do lokální ethernetové sítě a všechny vizualizace a nastavovací dialogy komunikuje přes zabezpečené protokoly IP.

Instalace a oživení probíhalo v závěru roku 2019 a je zde tedy použita centrální jednotka Foxtrotu první generace. Pro podobné aplikace nyní výrobce již doporučuje orientovat se na inovovanou řadu označovanou jako Foxtrot 2.

Foto: Roman Šulc – www.cestyapamatky.cz a archiv autora