časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

TECOMAT a Ethernet

|

číslo 6/2003

inovace, technologie, projekty

TECOMAT a Ethernet

Společnost FCC Průmyslové systémy je smluvním partnerem společnosti TECO Kolín, pro jejíž zákazníky zajišťuje konzultace v oblasti průmyslových komunikací.
V rámci této spolupráce testujeme výrobky z naší nabídky na kompatibilitu s protokolem sítě EPSNET. V nedávné době jsme tedy na slučitelnost, ve spolupráci s jedním z našich partnerů, testovali i přenos protokolu EPSNET sítí Ethernet prostřednictvím ethernetových modemů ED-10. Rádi bychom informovali také další uživatele automatů TECO o zajímavých výsledcích.

Obr. 1.

Síť EPSNET lze provozovat v různých režimech. V popisovaném případě byl testován režim MAS s protokolem EPSNET monomaster, kdy jeden master (řídicí jednotka) sítě v režimu MAS řídí podřízené jednotky pracující v režimu PC. Zmíněná síť pracuje na rozhraní RS-485 (obr. 1). Tímto rozhraním je dána i maximální vzdálenost, do které mohou být stanice sítě rozmístěny a která činí stovky metrů. Zde bylo záměrem realizovat rozlehlou síť ve vzdálenostech řádu kilometrů. Protože byla místa stanic vybavena ethernetovou přípojkou podnikového intranetu, rozhodli jsme se vyzkoušet propojení pomocí ethernetových modemů.

Při propojení jednotek TECOMAT přes intranetovou síť je třeba splnit několik základních požadavků:

  1. Protokol EPSNET je protokol založený na standardu Profibus. Je citlivý na zpoždění mezi přenášenými znaky, které nesmí překročit dobu přenosu jednoho znaku. Například při rychlosti 19 kb/s nesmí být mezi znaky prodleva delší než 57 µs. Není tedy v podstatě možné rozdělit telegram protokolu EPSNET na dvě nebo více částí a ty balit do samostatných IP (adres počítače) paketů. Modem musí sestavit paket tak, aby obsahoval právě jeden telegram EPSNET.

  2. Doprava paketů v intranetu musí být tak rychlá, aby nebyla překročena rozumná doba odezvy podřízené stanice. Proto je výhodnější použít protokol UDP (User Datagram Protocol – transportní protokol negenerující spojení), který se nezdržuje navazováním spojení a zjišťováním případných chyb přenosu. Tuto práci totiž vykonává protokol EPSNET.

Obr. 3.

Uvedené parametry splňuje modem ED-10 UDP. Na obr. 2 je naznačeno, jakým způsobem byla zkoušená síť realizována. Každý modem je uzlem sítě s vlastní adresou IP. Protější stanice, na kterou budou pakety zasílány, je identifikována nastavením vzdálené (remote) adresy. Není tedy problém spojit přes intranet nebo i internet dva automaty způsobem bod-bod. Jak však řešit síť typu master-slave (řídicí-řízený), kdy master musí být schopen oslovit všechny podřízené stanice?

Nejjednodušší je modemu masteru nastavit vzdálenou adresu typu „remote broadcast„. Pakety pak dojdou všem stanicím v síti. Stanice si je selektují podle použitého portu, adresy atd. Toto řešení je bezproblémové v rámci jednoho segmentu sítě. Problémy mohou nastat v některých intranetech, kde správce sítě ve snaze omezit zatížení zakáže přenos paketů s adresou nejen typu „general broadcast„ (255.255.255.255), ale i typu „remote broadcast„ (X.X.X.255). Pak je třeba nastavení sítě s oddělením IT dojednat.

Není-li to možné nebo se podnikový intranet skládá z několika podsítí s různými adresami, zbývají ještě dvě možnosti. Ta první je výhodná při menším počtu podřízených stanic nebo podsítí. Spočívá ve změně sítě typu hvězda na několik sítí typu bod-bod (obr. 3). Výhodou uvedeného řešení je, že není třeba upravovat žádný software a o stavu komunikace je velmi dobrý přehled z indikačních LED na jednotlivých modemech. Nevýhodou je, že je zapotřebí více lokálních adres v síti masteru.

Obr. 2. Obr. 4.

Jinak je nutné u masteru uskutečnit konverzi adres sítě EPSNET na adresy IP příslušných modemů. Na to takto jednoduchý modem už nestačí. Je tedy zapotřebí použít tzv. režim multicast, realizovaný komunikačním serverem, který zde pracuje podobně jako server DNS (domain name system – doménový pojmenovávací systém). Zmíněný server musí rozebrat telegram v protokolu EPSNET, zjistit v něm adresu podřízené stanice, na kterou má být telegram odeslán, vyhledat k ní příslušnou adresu IP, zabalit telegram do paketu UDP a odeslat do sítě. Zpětný postup je jednodušší – stačí paket rozbalit a jeho obsah poslat na rozhraní RS-485. Taková zařízení se realizují na bázi miniaturního průmyslového počítače, pro který je vyvinuto vysoce spolehlivé jádro operačního systému Linux (obr. 4). O tomto komunikačním serveru nemusí uživatel nic vědět, jestliže je spojení v pořádku. Objeví-li se potíže, má program serveru množství nástrojů (např. soubory logů), jak zjistit jejich příčinu. Je to však již trochu složitější než pohled na blikající LED modemu.

Jakékoliv další podrobnosti o spojení automatů TECOMAT přes síť Intranet si vyžádejte v libovolné kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy. Rádi vám vypracujeme studii vhodného řešení pro váš intranet a zapůjčíme modemy ke zkouškám v praxi.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252