časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Technika zářezových svorek

|

číslo 3/2003

elektroinstalační materiál

Technika zářezových svorek

Před rokem představila firma Weidmüller zářezové svorky – jejich funkci a možnosti použití. Od té doby rozšířila svůj sortiment a pronikla na nové trhy. Je vhodné připomenout, že technika zářezového spojení IDC (Insulation Displacement Connection) je již dlouhou dobu využívána v oblasti telekomunikací. Jejím základním rysem je připojení neodizolovaného vodiče přímo do svorky (kde je mechanicky proříznuta izolace), což vede k vytvoření vodivého kontaktu vlastního vodiče s proudovou lištou (obr. 1). Vzhledem k tomu, že vodič není nutné odizolovávat, ušetří se čas potřebný k zapojení. Nezanedbatelným faktorem je i to, že není zapotřebí používat další nástroje sloužící k odizolování vodiče a montér může držet v ruce pouze šroubovák či tzv. swifty set, tj. „weidmüllerovský„ šroubovák opatřený jednoduchým střihacím nástrojem. Z testů uskutečněných v praxi vyplývá, že v porovnání s ostatními postupy lze tímto způsobem uspořit až 60% pracovní doby

Obr. 1. Obr. 2.

Vývoj IDC prošel několika různými fázemi. Postupem času se podařilo vyřešit problém přítlačné síly pro různé průřezy vodičů a tím i přechodový odpor celého spoje. Na obr. 2 jsou znázorněny principy jednotlivých fází vývoje a jejich řešení.

Samozřejmostí je kvalita spoje, která v tomto případě splňuje všechny požadavky vyplývající z norem a vyrovná se spojení šroubovým i pružinovým třmenem. Díky konstrukci svorky (připojení shora) technikovi při zapojování postačí pouze minimální montážní prostor. Také z toho důvodu se v poslední době prosazují trendy k rozšíření zářezové technologie IDC i do dalších oblastí elektrotechnického průmyslu (společnost Weidmüller se tomuto směru věnuje již několik let – např. inovovaná řada svorek pod označením IDC-2 získala certifikaci a kontrakt na použití u francouzských železnic). Z principu IDC-2 vyplývá oddělení mechanické a elektrické části svorky. Obr. 1. Tím je zajištěno pevné a bezpečné připojení vodičů různých průřezů. Vodič se vloží do pohyblivé části svorky (obr. 3), která se pouhým tlakem šroubováku posouvá směrem ke kontaktní části. Izolace vodiče je nejdříve naříznuta a následně je vodič posunut dále na širší plochou část s proudovou lištou. Pružinová část je vyrobena z korozivzdorné oceli (pro zajištění stálého a dostatečného stisku), materiálem proudové lišty je pokovená měď. Výsledkem je stálý mechanický přítlak a minimální přechodový odpor i při připojení vodičů malého nebo velkého průřezu.

Firma Weidmüller oproti loňskému roku rozšiřuje nabídku „skupiny„ svorek IDC-2. V současné době nabízí v základním provedení svorky do průřezu vodiče 1,5 mm2. Rozsah přípojných průřezů v této řadě svorek je 0,25 až 1,5 mm2. Lze připojit jak plné, tak i lanované vodiče s izolací z PVC. Jmenovitý proud je 17,5 A a jmenovité napětí 500 V. Svorky IDU jsou průchozí se dvěma, třemi a čtyřmi přípojnými místy, svorky IPE jsou určeny pro ochranné vodiče, svorky IDK jsou patrové nebo hybridní (zčásti zářezové připojení a zčásti šroubový třmen, popř. tažná pružina).

Uprostřed každé svorky je umístěna nejméně jedna řada kontaktů, které umožňují připojení příčných propojek pro možnost vzájemného propojení svorek. Jako novinka byly na konci loňského roku představeny svorky IEK, IAK, IIK pro akční členy (obr. 4). Tyto svorky mají v sobě již integrováno vzájemné propojení. Postačí je pouze připevnit na lištu DIN a přitisknout k sobě. Potom, díky jejich propojení, lze jednoduše připojit napájení např. akčních členů a přehledně oddělit signálovou část. Pro snazší orientaci jsou napájecí i signálová část barevně odlišeny již ve svorce. Samozřejmostí je existence několika variant svorek, podle potřeb konkrétní aplikace (obr. 5). Je možné dvou-, tří- nebo čtyřpólové připojení, popř. lze použít i zemnicí svorky v několika provedeních

Obr. 4. Obr. 5.

Ačkoliv jde o zatím ne příliš rozšířený princip připojování vodičů, je možné předpokládat, že tato zajímavá technologie zaujme každého odborníka. Časová úspora a zjednodušené připojování jsou nespornou výhodou technologie IDC.

Bližší informace mohou zájemci získat na adrese firmy:
Weidmüller, s. r. o.
Vídeňská 340
252 42 Vestec
tel.: 244 001 400
fax: 244 001 499
e-mail: office@weidmuelle.cz
http://www.weidmuelle.cz