časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Technika v domácnosti (65) Elektrické cukrárny

Mgr. Lucie Střechová | Národní technické muzeum | www.ntm.cz

Tak rychle, jako se užívání elektřiny prosazovalo v domácnostech, se stejnou možná i větší intenzitou byla využívána i v některých řemeslech. Tradice a sláva českých restaurací, kaváren a cukráren byla již během první republiky veliká, a tak rozměry snah modernizovat tyto podniky během hospodářské konjunktury v druhé polovině 20. let 20. století byly značné. Elektřina do těchto provozů přinesla více čistoty, organizace a rychlosti. Zejména pro pečení se stala nenahraditelným pomocníkem pro svou schopnost dosáhnout vyšší teploty s vlastností rovnoměrného propečení. Dalšími přednostmi byly i snadná údržba a obsluha, které také přispěly ke zjednodušení práce.

Technika v domácnosti (65) Elektrické cukrárny Erhartova cukrárna

Při modernizaci svých provozů živnostníci často využívali nabídky tuzemských výrobců, především pražské Elektro-Pragy nebo děčínské Jeky. Obě firmy nabízely ve svých katalozích cukrářské pece v podobě elektrických skříní, do kterých byly začleněny dvě trouby a v dolní části byl odkládací prostor pro plechy nebo nahřívací komora. Ovladače spotřebiče byly v horní části a základní sestavu bylo možné velikostně přizpůsobit dané výrobně. Ze Zpráv elektrických podniků obce Pražské (dále jen ZEPOP) se dovídáme, že Erhartova cukrárna na Letné si na konci 30. let 20. století pořídila dvojnásobnou sestavu značky Elektro- -Praga, tedy dvě skříně se šesti troubami propojenými dvěma nahřívacími komorami. Dříve než cukrárny řešily modernizaci výroby pekárny. Zátkova pekárna v pražských Holešovicích přešla na elektrické pece v roce 1927 s denním výkonem 3 000 kg upečeného chleba. Také pražský hotel Alcron pořídil elektrické trouby pro přípravu sucharů a čajového pečiva. Článek ve zpravodaji ZEPOP zmiňoval i mezinárodní srovnání, kdy se odkazoval na skutečnost, že v Paříži bylo v roce 1937 přes 300 cukráren s elektrizovaným provozem. Naproti tomu v Praze se v té době mělo vyskytovat přes 100 cukráren využívajících v přípravě sortimentu elektrické spotřebiče.

S využíváním nových technologií a typů přístrojů se nezapomínalo ani na vzdělání a proškolení učňovské mládeže. Byla velká snaha dodat sestavy elektrických pečících skříní i do živnostenských škol, jako v případě novostavby odborné živnostenské školy u Rajské zahrady na pražském Žižkově. Tento cukrářský sloupek zakončíme prognózou ZEPOPU z roku 1938, že „Pražské obecenstvo jest jistě hodně vybíravé, lze proto očekávati, že elektrické pekárny budou brzy rozšířeny skorem stejně jako elektrické mandly.“

(pokračování)