časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Technický slovník naučný – od dabingu po fyziku

číslo 8-9/2002

Odborná literatura

Technický slovník naučný – od dabingu po fyziku

(SIE)

„Neuvěřitelné se stalo skutkem“, chtělo by se zvolat spolu s klasikem. Ti, kteří dosud nevědí, co si mají myslet o perspektivnosti vydání tak náročného díla, jako je Technický slovník naučný, mají v ruce hmatatelný důkaz. Samozřejmě za předpokladu, že si další vydaný díl koupí, dostanou darem, vypůjčí nebo získají některým z patnácti dalších legálních způsobů. Jedním z nich je také předložení knihy vydavatelem k recenzi, což je právě cesta, kterou k Slovníku přišla redakce časopisu ELEKTRO..

Obr. 1.

A tak otvíráme díl označený na titulu písmeny D-F, která svými rozměry zastíní nenápadný emblém nakladatelství Encyklopedický dům. Máme k dispozici díl první v pořadí a také recenzi na něj, jejímž prostřednictvím časopis ELEKTRO představil rodivší se dílo svým čtenářům již v čísle 12/2001 na straně 48. Tam byl Slovník podroben porovnání s jeho předchůdcem, který od roku 1981 (také po jednotlivých svazcích) vycházel v tehdejším SNTL. Jsme zvědavi, jestli druhý díl koncepčně kopíruje to, co bylo naznačeno v té části technické terminologie, která je omezena písmeny a až c.

První zalistování vede k elementárnímu poznatku, že grafická úprava obou dosud vydaných dílů je stejná, o čemž jistě nikdo nepochyboval. Ovšem zajímavější je porovnání několika prvních hesel na d/D. Oba slovníky začínají značkou d fyzikální jednotky času – den. Ale pak jdou každý svou cestou. Ten starý vyjmenuje předpony pro násobky jednotek d- deci, D- deka (stará značka), da- deka a už je u dabingu. Nový slovník sice nezná zmíněné předpony, zato ale ví o několika významech písmena D v textech z fyziky, chemie a kosmonautiky. Následuje ještě tucet hesel na D-, než se dobereme k srovnávacímu heslu dabing.

Pak už se na heslech obou slovníků zřetelně projevuje dvacetiletý časový posun a nové nastavení priorit jednotlivých oborů. Koho by taky na začátku 80. let napadlo zařadit do slovníku hesla z oblasti zájmových a návykových látek, podrobné výklady z digitální techniky, techniky přenosu a zpracování dat, včetně využití kosmických družic, vojenské nevyjímaje. Kdo tenkrát mohl tušit, že za pár let bude na světě médium pro ukládání dat, které dostane jméno disketa, její průměr nakonec bude 3,5“ a vejde se na ni 2,88 MB dat? Že třeba dálkový průzkum Země najde široké použití v geologii, kartografii, zemědělství, ekologii a urbanistice? Že elektronika se protlačí i do spousty zkratek, dokonce i do tak absurdního slovního spojení jako elektronická pošta? Že Ethernet není nový materiál střešní krytiny, ale architektura lokáních počítačových sítí? Že v řídicích soustavách se uplatní fuzzy logika? Že v roce 2000 bude vypuštěna čínská meteorologická družice druhé generace Feng Yun 2B?

To jsou jen namátkově vybraná hesla, která jsou obsažena v novém slovníku a z pochopitelných důvodů je nenajdeme ve slovníku ze SNTL.

A na druhou stranu bychom zase mohli jmenovat hesla z tradičních oborů, jako je třeba geologie, sklářství či zemědělství, která nejsou zařazena do nového slovníku – snad pro omezené místo a v zájmu uvedení hesel z nových oblastí. (Nemějte obavy, v novém dílu je i ta fyzika a odvozená sousloví, stejně jako naprostá většina hesel, která dělají technický slovník tím, čím má být.)

Plyne z toho jednoznačný závěr pro náročné polygloty: za každou cenu si pořiďte oba slovníky, zvýšíte tím pravděpodobnost nalezení hledaného hesla. Současní technici asi využijí hesla z novější doby, která najdou spíš ve slovníku z Encyklopedického domu. I když nelze předem určit jestli právě to jejich heslo je obsaženo v tom či onom slovníku, nebo dokonce v obou, ale s odlišnými výklady.

Takže na světě jsou již dva svazky z plánovaných osmi. Napovídají nám, že koncepční pojetí celého slovníku, sleduje nové trendy ve vědě a technice a že dává přednost uvedení moderních termínů před staršími, méně frekventovanými.

Zájemcům o kompletní Technický slovník naučný přejeme, aby se brzy dočkali zbylých dílů a aby jim toto jediné ucelené dílo naší technické encyklopedické literatury sloužilo zase nějaké to desetiletí, podobně jako onen mnohokrát citovaný slovník ze SNTL posloužil předešlé generaci čtenářů – techniků.

Zopakujme si způsoby, jak si zájemce může tento i ostatní díly opatřit – předplacením, odběrem na dobírku i osobně v knihkupectvích. Kontaktem je adresa www.encyklopedie.cz anebo také telefon 02/2492 05 76.