Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo
tiskem 12. 2. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 3. 2020. 

Téma: Elektrické přístroje; Internet věcí; Zdravotnická technika

Hlavní článek
Monitorování obsazenosti prostor inteligentní budovy

Aktuality

Týmy Formula Student z ČVUT budou mít premiéru na okruhu Formule 1 Yas Marina v Abú Dhabí Týmy mezinárodní soutěže Formula Student z Českého vysokého učení technického v Praze se…

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Více aktualit

Systémy automatických záskoků zdrojů Modi

Jan Škulavík, Michal Votrubec, OEZ s. r. o.

Firma OEZ patří k předním dodavatelům jisticí techniky pro napájení zařízení nn – tzv. energocenter. Některá z napájených zařízení vzhledem ke své důležitosti vyžadují nepřetržitou dodávku elektrické energie, popř. napájení z několika zdrojů. Jde např. o energetická zařízení, průmyslové objekty s nepřetržitým provozem nebo důležité objekty infrastruktury. OEZ proto již několik let nabízí řešení, které tyto požadavky splňuje. Je to zařízení, které zajistí spolehlivé přepnutí zdrojů, záskokový automat Modi. Při poruše jednoho zdroje Modi zajistí automatické bezpečné přepnutí na druhý zdroj. Jako druhý zdroj může být využit transformátor nebo i záložní generátor.

Inovace pro rok 2011

V roce 2011 prošel záskokový automat Modi (obr. 1) inovací, která spočívala zejména ve výměně řídicí jednotky za novou, modernější, s úpravami vycházejícími z dlouholetých zkušeností s výrobou záskokových automatů a jejich uváděním do provozu. Řídicí jednotka je doplněna dotykovým grafickým displejem se čtyřpalcovou úhlopříčkou. Displej nejen zobrazuje aktuální provozní stav záskokového automatu a ovládaných jističů, ale také se s jeho pomocí nastavují režimy funkce záskokového automatu a časy pro přepnutí na záložní zdroj a zpět. Displej je s řídicí jednotkou propojen ethernetovým kabelem, jehož délka může být až 100 m. Tím je umožněno, pro snazší dohled a ovládání záskokového automatu, instalovat displej např. do řídicího centra, velínu, tedy mimo rozváděč, kde je umístěna řídicí jednotka. Další změnou, na kterou je vhodné upozornit, je možnost použít inovovaný záskokový automat Modi i s nejmenšími kompaktními jističi Modeion BC160, což znamená pokrytí celého rozsahu jištění od 12,5 do 6 300 A.

Sledování a vyhodnocování stavu sítě Hlavním úkolem záskokového automatu Modi je sledovat hlavní napájecí síť a vyhodnocovat její stav. Jakmile nastane porucha, záskokový automat zareaguje a po splnění zadaných podmínek co nejdříve vyšle impulz k odpojení hlavního a připojení záložního zdroje. Poruchovým stavem je myšleno podpětí, přepětí nebo úplný výpadek v jedné z fází. Zpět na hlavní zdroj automat přepne po obnovení provozního stavu na hlavním zdroji. Doba přepnutí z hlavního zdroje na záložní může být již od 0,8 s. Horní hrakého uspořádání. První verze je v plechovém rozváděči Distri s krytím IP65 (obr. 2), druhá verze je vestavná do dveří rozváděče.

Záskokový automat může být napájen:

– z aktivního zdroje s možností záložního napájení 24 V DC,
– z externího zdroje 24 V DC,
– z externího zdroje 110 až 230 V AC i DC.

Funkce záskokového automatu pro ovládání dvou zdrojů (obr. 3): 

  1.  automatický provoz – automatický záskok
  2. manuální provoz – jen na první zdroj 
  3. manuální provoz – jen na druhý zdroj 
  4. manuální provoz – oba zdroje odpojeny 

1. Rovnocenné zdroje

Zátěž může být trvale napájena z kteréhokoliv zdroje. Po výpadku napětí aktivního zdroje je tento zdroj odpojen od zátěže a zátěž je připojena na druhý zdroj. Po obnovení napětí na prvním zdroji zůstane zátěž připojena na druhém zdroji, protože jsou rovnocenné.

2. Priorita prvního zdroje

Zátěž je trvale napájena z prvního zdroje (prioritní zdroj). Po výpadku napětí na prvním zdroji je tento zdroj odpojen a je připo jen druhý zdroj. Po obnovení napětí prvního zdroje jsou zdroje přepnuty a zátěž je opět trvale napájena z prvního zdroje.

3. Priorita druhého zdroje

Režim je stejný jako předešlý, avšak s tím rozdílem, že priorita zdrojů je opačná.

Funkce záskokového automatu pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou:

1. automatický provoz – automatický záskok
2. manuální provoz – oba zdroje odpojeny
3. manuální provoz jen na první zdroj
4. manuální provoz jen na druhý zdroj
5. manuální provoz jen na první zdroj se sepnutou podélnou spojkou
6. manuální provoz jen na druhý zdroj se sepnutou podélnou spojkou
7. manuální provoz na oba zdroje

U automatického provozu lze vybrat jeden ze tří režimů:

1. Rovnocenné zdroje

Obě zátěže mohou být trvale napájeny z libovolného zdroje. Jestliže nastane výpadek napětí jednoho ze zdrojů, je odpojen
zdroj od zátěže a zátěž je připojena (sepne podélná spojka) na druhý zdroj. Po obnovení napětí na prvním (původním) zdroji se zdroje nepřepnou. K přepnutí dojde až po výpadku napětí na druhém zdroji.

2. Záskok pro první zdroj
První zátěž může být napájena z prvního nebo z druhého zdroje. Druhá zátěž může být
napájena pouze z druhého zdroje. Po výpadku napětí druhého zdroje nedojde k záskoku. Druhá zátěž zůstane bez napájení. K záskoku dojde jen v případě výpadku napětí prvního zdroje.

3. Záskok pro druhý zdroj
Režim je obdobný předešlému, avšak záskok probíhá pouze za druhý zdroj. Jističe i odpínače Modeion nebo Arion WL řízené záskokovým automatem musí být vždy vybaveny příslušenstvím, které je uvedeno v katalogu pro záskokový automat.

Arion – velikost I nově do 2 000 A.


Neméně důležitou součástí automatického záskoku zdrojů jsou vlastní výkonné prvky – jističe. Proto i tomuto oboru věnuje OEZ velkou pozornost. V mnoha případech nepřetržitou dodávku energie vyžadují především velké energeticky náročné provozy, a proto je nutné použít velké jisticí prvky. K tomu jsou s výhodou používány jističe Arion WL (obr. 4), které také prošly inovací.

Inovace se dotkla nejmenší velikosti – velkosti I, která byla určena k jištění zařízení se jmenovitým proudem In od 250 do 1 600 A se jmenovitou mezní vypínací schopností Icu 55 nebo 66 kA. Právě jmenovitý proud ve velikosti I byl rozšířen až do 2 000 A a byla doplněna nová velikost H s vypínací schopností 85 kA. Změny znázorňuje obr. 5.

Rozšíření jmenovitého proudu až do 2 000 A ve velikosti I přináší výhody zejména při srovnání s jističem 2 000 A velikosti II. Nový jistič je menší, lehčí a také levnější. Tyto výhody využijí všichni uživatelé, od výrobců, přes konstruktéry rozváděčů až po investory. Inovované vzduchové jističe Arion WL velikosti I jsou určeny, tak jako ostatní velikosti, pro nejnáročnější podmínky provozu (např. větší jmenovité proudy, větší vypínací schopnost a větší krátkodobý výdržný proud). Dále je možné tyto jističe doplnit moderními funkcemi, jako je komunikace prostřednictvím sběrnice Profibus, Modbus či CubicleBUS pro ovládání či sledování stavu jističe.

Další moderní funkcí je funkce měření plus, kdy je mimo měření proudu možné měřit i napětí, výkon, frekvenci, energie apod. Díky tomu lze jističe integrovat do náročných zařízení, kde je vyžadováno jejich ovládání a sledování pomocí řídicího systému. Další informace lze získat v katalogu Záskokový automat Modi 2011 nebo v doplňku katalogu. Vzduchové jističe Arion WL velikost I. Oba dokumenty lze stáhnout z: http://www.oez.cz 
Technická podpora kompaktních a vzduchových jističů:

tel.: 465 672 191
e-mail: modeion.cz@oez.com
nebo arion.cz@oez.com

 

Obr. 1. Inovovaný záskokový automat Modi
Obr. 2. Inovovaný záskokový automat Modi, verze v plechovém rozváděči Distri
Obr. 3. Základní blokové schéma záskokových automatů Modi
Obr. 4. Jistič Arion
Obr. 5. Přehled provedení jističů Arion