časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Systém signalizace úniku vody v řadách Time a Element

číslo 7/2004

inovace, technologie, projekty

Systém signalizace úniku vody v řadách Time® a Element®

PhDr. Pavel Kaděra,
ABB s. r. o., Elektro-Praga

Úvod

Mnozí z nás se jistě setkali s nepříjemnými důsledky působení vodního živlu, který se vymkl kontrole. A nemusí jít pouze o situace nejdramatičtější – tedy povodně a záplavy. Daleko častějším případem takové události jsou různé havárie rozvodů vody nebo jejich vyústění v bytech či průmyslových objektech. Jak účinně a spolehlivě těmto poruchám předcházet, bylo předmětem společné práce finské firmy Ensto Busch-Jaeger a ABB s. r. o., Elektro-Praga. Výsledkem je systém signalizace úniku vody (SÚV). Jeho základními funkčními prvky jsou elektronické přístroje napájené malým napětím 24 V. Vestavné rozměry těchto přístrojů jsou shodné s rozměry běžných domovních elektroinstalačních přístrojů, jako jsou spínače, síťové zásuvky apod. Nebylo tedy obtížné přizpůsobit krycí a ovládací komponenty designovým řadám Time® a Element® – dnes již standardním a oblíbeným řadám sortimentu ABB s. r. o., Elektro-Praga.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Princip signalizace úniku vody

Systém SÚV se dodává na trh jako sada tří přístrojů – kontrolní modul, přístroj pro chybová hlášení (alarm) a transformátor. Ty se montují jako součást elektroinstalace do prostor možných poruch (koupelny, kuchyně apod. viz obr. 4). Na podlahu se nalepí páskový snímač (obr. 1), který je v originálním provedení tvořen fólií s dvěma pokovenými pruhy na nevodivém transportním podkladu (součástí sady je pásek délky 2 m). Pro zajištění většího prostoru nebo většího počtu dílčích ploch se balení dvoumetrového pásku dodávají samostatně. V průmyslových objektech lze použít pásek o délce 50 m. Snímačem však může být jakýkoliv neizolovaný pár vodičů vzdálených od sebe 1 až 2 cm. Pro instalaci snímače je zapotřebí zvolit takové části hlídané plochy u zdroje potenciálního nežádoucího úniku (potrubí, spotřebič), kde kontakt s vodou nastane nejdříve a přitom je vyloučena možnost mechanického poškození (přerušení) páskových kontaktů a tím i znemožněna aktivace systému.

Obr. 4

Pro vzájemné propojení prvků se používají vodiče o průřezu 0,3 až 0,8 mm2. Naletované vodiče jsou přivedeny od snímače do kontrolního modulu. Jestliže se na kontaktech páskového snímače objeví již nepatrná vlhkost, začne mezi nimi protékat velmi malý svodový proud asi 10 µA a proudová smyčka kontrolního modulu se aktivuje. V prvku alarmu je vyvolán poplach (zřejmý přerušovaným světelným a zvukovým signálem). Propojovacím prvkem v elektronice alarmu lze trvale vypnout tzv. bzučák (obr. 2). V čočce krytu alarmu a v potvrzovacím tlačítku kontrolního modulu přerušovaně svítí diody LED. Přestavitelným prvkem, podobným tomu v přístroji alarmu (obr. 3), lze aktivovat funkci paměti, nebo ji vyřadit z provozu. Je-li paměť funkční, vrátí se systém do klidového stavu až po odstranění vlhkosti z kontaktů snímače a po stisknutí potvrzovacího tlačítka umístěného na kontrolním modulu.

Zdrojem bezpečného malého napětí je transformátor, který je třetím prvkem sady SÚV. V rozsáhlejších prostorách průmyslových objektů je možné použít více kontrolních smyček (tj. snímačů) a přístroje chybových hlášení instalovat na více míst. Je však nutné zohlednit výkon transformátoru vzhledem k počtu aktivních prvků (viz jejich technické údaje) nebo použít centrální, výkonnější transformátor.

Obr. 5

Uzavření přívodu vody

Pro stoprocentní zabezpečovací funkci systému je nutné, aby při případné havárii byl nejen vyvolán poplach, ale především v nepřítomnosti osob uzavřen přívod vody. Proto se systém doplňuje pomocným relé (obr. 5), které ovládá elektromagnetický ventil (jako jediný z uváděných přístrojů není ABB dodáván). Ventil musí být při přivedeném napětí 230 V otevřen. Je-li proudová smyčka uzavřena, změní bezpotenciálový kontakt v kontrolním modulu svůj stav, prostřednictvím pomocného relé je přerušeno napětí na svorkách elektromagnetu a ventil uzavře lokální nebo hlavní přívod vody. Kromě toho musí být na potrubí namontován ruční ventil k uzavření průtoku vody do doby odstranění poruchy (obr. 7).

Pozn.: Poté, co se nulovacím tlačítkem kontrolního modulu zruší hlášení poplachu a vlhkost na kontaktech páskového snímače je vysušena, elektronický systém obnoví průtok.

Instalace přístrojů

Jak bylo zmíněno v úvodu, rozměry přístrojů sady, popř. pomocného relé, umožňují jejich montáž do běžných instalačních krabic pod omítku o průměru 68 mm, a to ve vodorovné i svislé vícenásobné kombinaci, tzn. shodně s ostatními přístroji bytové elektroinstalace. Vedle původního provedení SÚV v designové řadě Reflex SI jsou nyní kryty přístrojů a rámečky pro systém SÚV k dispozici i v designech Time® – kombinace bílá/ledová bílá, bílá/bílá a titanová a Element® – rovněž bílá/ledová bílá, bílá/bílá a karamelová/ledová šedá (obr. 6). Obr. 6 Jednotlivé prvky sady a pomocné relé tvoří komplet, tj. přístroj + příslušné barevné provedení krytu. Rámečky je třeba objednat zvlášť. Objednací čísla a další technické údaje jsou uvedeny v nabídkových materiálech ABB s. r. o., Elektro-Praga (tištěný Katalog 2004, CD-ROM nebo webové stránky).

Kromě základního určení, tj. předcházení následkům poruch na rozvodech vody, lze princip systému využít např. ke kontrole hladin jakýchkoliv vodivých kapalin.

Zmíněný systém byl představen jako novinka na veletrhu AMPER 2004. V současné době je připravováno jednání s pojišťovnami ve smyslu zvýhodnění pojistného klientům, kteří použijí uvedený systém SÚV k zabezpečení prostor. Společnost ABB s. r. o., Elektro-Praga, chce navázat na velmi dobré zkušenosti finských pojišťoven, které udělily firmě Ensto Busch-Jaeger za aplikace systému SÚV prestižní ocenění.

Obr. 7

Závěr

Popsaný způsob ochrany je pouze jednou z možných kombinací signálních prvků ENSTO. Původní aplikací ABB s. r. o., Elektro-Praga, nabízenou již v předchozích letech jako součást sortimentu elektroinstalačních přístrojů pro rozvody ve zdravotnictví, je tzv. přivolávací systém vhodný pro nemocnice, pečovatelské domy, penziony pro seniory apod. Jeho princip spočívá v signalizaci vedené z místa potřebné osoby (pacient) směrem k obslužnému personálu. Systém funguje tak, že po stisknutí tlačítka pacientem je aktivováno zvukové, popř. světelné znamení v místnosti sester, přičemž je identifikováno místo volání. Současně se rozsvítí signální světlo nad dveřmi příslušného pokoje pro případ, že se personál pohybuje mimo služební místnost. Systém tohoto jednosměrného přivolávání byl v letošním roce doplněn novinkou – hlasovou komunikací. Přivolávací systém může být nyní využíván i handicapovanými osobami k signalizaci vedené z dočasně uzavřených prostor osobní hygieny (WC, koupelny).

Podobný princip lze aplikovat i v obecném poplachovém systému, jenž je určen např. pro úřady sociálního zabezpečení apod. V tomto případě jsou prvky propojeny tak, že úřední osoba v případě nepřiměřeného chování klienta aktivuje alarm ve všech okolních kancelářích a vyžádá si tak pomoc svých spolupracovníků. Předností uvedených aplikací je především stavebnicový charakter systému. Není tedy nutná centrální jednotka (ústředna). Původní minimální osazení potřebnými prvky je možné kdykoliv rozšířit přidáním dalších přístrojů. Další signální celky jsou však (na rozdíl od SÚV) k dispozici pouze v designu Reflex SI, tedy ve stejné řadě jako všechny ostatní komponenty určené pro elektroinstalace ve zdravotnictví nabízené ABB s. r. o, Elektro-Praga.

Bližší informace mohou zájemci získat na adrese:
ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz