Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2018 vyšlo
tiskem 5. 12. 2018. V elektronické verzi na webu 5. 1. 2019. 

Téma: Měření a měřicí přístroje; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Termovízne merania v energetike
Smart Cities (5. část)

Aktuality

Zavedení družicové navigace na pražské tramvaje může zvýšit jejich bezpečnost Technologii dnes otestovali odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve…

ŠKODA AUTO DigiLab začíná v Praze testovat mobilní nabíjecí stanice pro elektromobily ŠKODA AUTO DigiLab spustila v Praze pilotní fázi nového projektu mobilních nabíjecích…

Nejlepší projekt energetických úspor na Slovensku je z dílny ENESA z ČEZ ESCO V Bratislavě se předávaly ceny za nejlepší slovenské energeticky úsporné projekty. Letos…

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 se bude konat souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2019 14. Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 nabídne vše, co lze ze dřeva vyrobit, moderní technologie,…

Výstava Národního technického muzea Pražské vzorkové veletrhy Výstava „Pražské vzorkové veletrhy“, která je součástí projektu k oslavě výročí republiky…

Podniky v Moravskoslezském kraji řeší transformaci průmyslu Transformaci průmyslu od těžkého, hutního, k moderním digitalizovaným a automatizovaným…

Více aktualit

Svodiče přepětí firmy Moeller

číslo 5/2006

Svodiče přepětí firmy Moeller

Ing. Milan Hubálek, Ph.D., Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Úvod

Ucelená nabídka instalačních přístrojů firmy Moeller obsahuje i kompletní řadu svodičů pro nízkonapěťové instalace. Lze volit z klasických svodičů všech tří stupňů do rozváděče i řešení stupně D v podobě zásuvkových modulů apod.

Obr. 1.

Obr. 1. Svodiče bleskových proudů SPI

První stupeň ochrany, třída B (I)

Svodiče bleskových proudů (třída B podle DIN VDE 0675 nebo třída I podle IEC 61643-1) tvoří první stupeň ochrany instalace nn v domě či bytě. Jsou určeny k odvedení bleskového proudu zavlečeného do elektroinstalace, a musí tedy být schopny odvést poměrně vysokou energii. Svodiče této třídy jsou proto konstruovány s otevřeným jiskřištěm. Takovéto řešení má vedle kapacitních výhod jednu významnou nevýhodu, a to výfuk horkých ionizovaných plynů při zapálení oblouku v jiskřišti. Modernějším řešením jsou verze se zapouzdřeným jiskřištěm. V současné době již není technický problém dosáhnout i v zapouzdřeném provedení dostatečně velkých svodových proudů pro kvalitní ochranu domovních instalací. Jedna nevýhoda ovšem přetrvává i při tomto řešení: nutnost použít oddělovací indukčnost při blízké instalaci svodičů tříd B a C. To s sebou nese jednak nemalé finanční náklady, jednak lze jako negativní důsledky takovéhoto řešení vnímat i prostorové nároky či omezení prošlé energie.

Nejmodernějším provedením jiskřišťových typů svodičů jsou svodiče s jiskřištěm s řízenou ionizací. Tyto svodiče obsahují pomocný obvod, který podle velikosti napětí na svorkách svodiče ovládá pomocnou elektrodu. Elektroda řídí ionizaci a fakticky ovládá zapálení oblouku mezi hlavními elektrodami. Díky tomuto řízení je možné instalovat svodiče třídy C bezprostředně za svodič B, a to bez oddělovací indukčnosti. Jedinou podmínkou při blízké instalaci (do 10 m) je vyšší provozní napětí použitého svodiče třídy C.

Obr. 2.

Obr. 2. Kombinovaný svodič B + C SPB-12/280
Obr. 3. Svodiče přepětí třídy C SPC-E (vlevo) a SPC-S (vpravo)

Firma Moeller v současné době nabízí pro třídu B řadu svodičů SPI (obr. 1). Tyto svodiče jsou v zapouzdřeném provedení a obsahují jiskřiště s řízenou ionizací. Jsou nabízeny v typech SPI-35/440 pro impulsní proud vlny tvaru 10/350 µs 35 kA a rovněž jako sčítací jiskřiště N/PE SPI-50/NPE a SPI-100/NPE pro impulsní proudy 50 a 100 kA. Uváží-li se skutečnost, že průměrný impulsní bleskový proud má hodnotu 20 kA, 90 % bleskových proudů má hodnotu do 100 kA a výskyt blesků s proudem 200 kA je velmi vzácný (údaje pocházejí od rakouské společnosti Aldis a jsou založeny na dlouhodobých měřeních a pozorováních), představují uvedené svodiče dostačující a zároveň zbytečně nepředimenzované řešení. V nejhorší situaci, kdy pouze polovina bleskového proudu je svedena jímací soustavou přímo do země a druhá polovina je zavlečena do vodivých částí budovy, lze v krajním případě 200kA blesku počítat s proudem v instalaci 100 kA (opět uvažován nejhorší případ, kdy veškerý proud pojme rozvod nn, není bráno v potaz např. vodovodní potrubí apod.). Při rovnoměrném rozložení tohoto proudu mezi jednotlivé fázové vodiče se zjistí, že svodič 35 kA je dostačujícím řešením i pro bleskové proudy extrémní hodnoty 200 kA. V zapojení 3 + 1 jako sčítací jiskřiště poslouží typ SPI-100/NPE. Pro snadnější objednávání jsou k dispozici třípólové sady pro sítě TN-C a čtyřpólové sady v zapojení 3 + 1 pro systémy TN-S.

Dva stupně ochrany v jednom svodiči, třída B + C (I+II)

V instalacích, jež nejsou ohroženy přímým úderem blesku, jsou standardně doporučovány pouze svodiče třídy C. Nicméně i v takových instalacích velmi často hrozí nebezpečí zavlečení bleskového proudu, proti kterému nemůže svodič třídy C poskytnout dostatečnou ochranu. Proto se i zde doporučuje instalace svodičů třídy B. Jelikož zavlečené bleskové proudy mají výrazně nižší hodnoty než při přímém úderu, jsou postačujícím řešením svodiče třídy B s menším proudem. Obr. 3. Za optimální řešení v uvedených případech lze považovat kombinovaný svodič B + C SPB-12/280. Takový prvek poskytuje kromě cenové výhody i úsporu místa v rozváděči, neboť oba stupně jsou integrovány v jednom modulu (obr. 2).

Druhý stupeň ochrany, třída C (II)

Svodiče třídy C (II) představují druhý stupeň ochrany proti přepětím, která vzniknou přímým úderem blesku, nebo první stupeň ochrany proti přepětím, která jsou způsobena rychlými spínacími procesy či nepřímým úderem blesku. Firma Moeller v této třídě nabízí dvě typové řady, a to SPC-E a SPC-S (obr. 3). Jmenovitý impulsní proud těchto svodičů je 20 kA pro vlnu 8/20 µs, maximální proud je 40 kA. Obě řady lze doplnit pomocnými kontakty pro dálkovou signalizaci poruchy svodiče, přičemž samozřejmostí je optická signalizace přímo na svodiči. Výhodou přístrojů řady SPC-S je jeho modulární koncepce. Při poruše svodiče není třeba jeho kompletní výměna, jež je provázena komplikacemi způsobenými nutným zásahem do instalace, nýbrž je pouze vyměněn zásuvný modul svodiče a základna je neustále mechanicky i elektricky zapojena v instalaci. Řada SPC-S je k dispozici ve dvou hodnotách jmenovitých napětí 280 a 460 V. Verze s vyšším jmenovitým napětím nachází uplatnění při koordinaci se svodiči třídy B SPI, při délce vedení mezi těmito stupni do 10 m (není však třeba používat oddělovací indukčnost). Pro snadnější objednávání jsou nabízeny i předmontované sady svodičů SPI a SPC-S-20/460.

Obr. 4.

Obr. 4. Svodiče přepětí třídy D; zleva standardní provedení na lištu DIN, zásuvka se svodičem, provedení do instalační krabice a přenosný zásuvkový modul

Třetí stupeň ochrany, třída D (III)

Posledním stupněm ochrany proti přepětí je třída D (III). Jde o jemnou ochranu citlivých elektronických spotřebičů. V nabídce Moeller lze nalézt řešení pro každou část instalace nn, tj. svodič pro instalaci na lištu DIN do rozváděče, zásuvku se zabudovaným svodičem, svodič do instalační krabice pod zásuvku i přenosný svodič do standardních zásuvek (obr. 4).

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
http://www.moeller.cz