časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Svodiče přepětí firmy Moeller

|

číslo 5/2006

Svodiče přepětí firmy Moeller

Ing. Milan Hubálek, Ph.D., Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Úvod

Ucelená nabídka instalačních přístrojů firmy Moeller obsahuje i kompletní řadu svodičů pro nízkonapěťové instalace. Lze volit z klasických svodičů všech tří stupňů do rozváděče i řešení stupně D v podobě zásuvkových modulů apod.

Obr. 1.

Obr. 1. Svodiče bleskových proudů SPI

První stupeň ochrany, třída B (I)

Svodiče bleskových proudů (třída B podle DIN VDE 0675 nebo třída I podle IEC 61643-1) tvoří první stupeň ochrany instalace nn v domě či bytě. Jsou určeny k odvedení bleskového proudu zavlečeného do elektroinstalace, a musí tedy být schopny odvést poměrně vysokou energii. Svodiče této třídy jsou proto konstruovány s otevřeným jiskřištěm. Takovéto řešení má vedle kapacitních výhod jednu významnou nevýhodu, a to výfuk horkých ionizovaných plynů při zapálení oblouku v jiskřišti. Modernějším řešením jsou verze se zapouzdřeným jiskřištěm. V současné době již není technický problém dosáhnout i v zapouzdřeném provedení dostatečně velkých svodových proudů pro kvalitní ochranu domovních instalací. Jedna nevýhoda ovšem přetrvává i při tomto řešení: nutnost použít oddělovací indukčnost při blízké instalaci svodičů tříd B a C. To s sebou nese jednak nemalé finanční náklady, jednak lze jako negativní důsledky takovéhoto řešení vnímat i prostorové nároky či omezení prošlé energie.

Nejmodernějším provedením jiskřišťových typů svodičů jsou svodiče s jiskřištěm s řízenou ionizací. Tyto svodiče obsahují pomocný obvod, který podle velikosti napětí na svorkách svodiče ovládá pomocnou elektrodu. Elektroda řídí ionizaci a fakticky ovládá zapálení oblouku mezi hlavními elektrodami. Díky tomuto řízení je možné instalovat svodiče třídy C bezprostředně za svodič B, a to bez oddělovací indukčnosti. Jedinou podmínkou při blízké instalaci (do 10 m) je vyšší provozní napětí použitého svodiče třídy C.

Obr. 2.

Obr. 2. Kombinovaný svodič B + C SPB-12/280
Obr. 3. Svodiče přepětí třídy C SPC-E (vlevo) a SPC-S (vpravo)

Firma Moeller v současné době nabízí pro třídu B řadu svodičů SPI (obr. 1). Tyto svodiče jsou v zapouzdřeném provedení a obsahují jiskřiště s řízenou ionizací. Jsou nabízeny v typech SPI-35/440 pro impulsní proud vlny tvaru 10/350 µs 35 kA a rovněž jako sčítací jiskřiště N/PE SPI-50/NPE a SPI-100/NPE pro impulsní proudy 50 a 100 kA. Uváží-li se skutečnost, že průměrný impulsní bleskový proud má hodnotu 20 kA, 90 % bleskových proudů má hodnotu do 100 kA a výskyt blesků s proudem 200 kA je velmi vzácný (údaje pocházejí od rakouské společnosti Aldis a jsou založeny na dlouhodobých měřeních a pozorováních), představují uvedené svodiče dostačující a zároveň zbytečně nepředimenzované řešení. V nejhorší situaci, kdy pouze polovina bleskového proudu je svedena jímací soustavou přímo do země a druhá polovina je zavlečena do vodivých částí budovy, lze v krajním případě 200kA blesku počítat s proudem v instalaci 100 kA (opět uvažován nejhorší případ, kdy veškerý proud pojme rozvod nn, není bráno v potaz např. vodovodní potrubí apod.). Při rovnoměrném rozložení tohoto proudu mezi jednotlivé fázové vodiče se zjistí, že svodič 35 kA je dostačujícím řešením i pro bleskové proudy extrémní hodnoty 200 kA. V zapojení 3 + 1 jako sčítací jiskřiště poslouží typ SPI-100/NPE. Pro snadnější objednávání jsou k dispozici třípólové sady pro sítě TN-C a čtyřpólové sady v zapojení 3 + 1 pro systémy TN-S.

Dva stupně ochrany v jednom svodiči, třída B + C (I+II)

V instalacích, jež nejsou ohroženy přímým úderem blesku, jsou standardně doporučovány pouze svodiče třídy C. Nicméně i v takových instalacích velmi často hrozí nebezpečí zavlečení bleskového proudu, proti kterému nemůže svodič třídy C poskytnout dostatečnou ochranu. Proto se i zde doporučuje instalace svodičů třídy B. Jelikož zavlečené bleskové proudy mají výrazně nižší hodnoty než při přímém úderu, jsou postačujícím řešením svodiče třídy B s menším proudem. Obr. 3. Za optimální řešení v uvedených případech lze považovat kombinovaný svodič B + C SPB-12/280. Takový prvek poskytuje kromě cenové výhody i úsporu místa v rozváděči, neboť oba stupně jsou integrovány v jednom modulu (obr. 2).

Druhý stupeň ochrany, třída C (II)

Svodiče třídy C (II) představují druhý stupeň ochrany proti přepětím, která vzniknou přímým úderem blesku, nebo první stupeň ochrany proti přepětím, která jsou způsobena rychlými spínacími procesy či nepřímým úderem blesku. Firma Moeller v této třídě nabízí dvě typové řady, a to SPC-E a SPC-S (obr. 3). Jmenovitý impulsní proud těchto svodičů je 20 kA pro vlnu 8/20 µs, maximální proud je 40 kA. Obě řady lze doplnit pomocnými kontakty pro dálkovou signalizaci poruchy svodiče, přičemž samozřejmostí je optická signalizace přímo na svodiči. Výhodou přístrojů řady SPC-S je jeho modulární koncepce. Při poruše svodiče není třeba jeho kompletní výměna, jež je provázena komplikacemi způsobenými nutným zásahem do instalace, nýbrž je pouze vyměněn zásuvný modul svodiče a základna je neustále mechanicky i elektricky zapojena v instalaci. Řada SPC-S je k dispozici ve dvou hodnotách jmenovitých napětí 280 a 460 V. Verze s vyšším jmenovitým napětím nachází uplatnění při koordinaci se svodiči třídy B SPI, při délce vedení mezi těmito stupni do 10 m (není však třeba používat oddělovací indukčnost). Pro snadnější objednávání jsou nabízeny i předmontované sady svodičů SPI a SPC-S-20/460.

Obr. 4.

Obr. 4. Svodiče přepětí třídy D; zleva standardní provedení na lištu DIN, zásuvka se svodičem, provedení do instalační krabice a přenosný zásuvkový modul

Třetí stupeň ochrany, třída D (III)

Posledním stupněm ochrany proti přepětí je třída D (III). Jde o jemnou ochranu citlivých elektronických spotřebičů. V nabídce Moeller lze nalézt řešení pro každou část instalace nn, tj. svodič pro instalaci na lištu DIN do rozváděče, zásuvku se zabudovaným svodičem, svodič do instalační krabice pod zásuvku i přenosný svodič do standardních zásuvek (obr. 4).

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
http://www.moeller.cz