Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Svodiče OBO třídy B bez nutnosti koordinace

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Svodiče OBO třídy B bez nutnosti koordinace

OBO LightningController – řada moderních svodičů třídy B
Firma OBO Bettermann představila v roce 1999 novou řadu modulárních svodičů řady OBO Lightning Controller. Tím přinesla na trh novou kvalitu a přispěla k podstatnému posunu v tehdejších názorech na technické možnosti zcela uzavřených jiskřišť. Předznamenala tak další směr současného vývoje v této oblasti. Svodiče z této typové řady – typ MC 50-B pro ochranu fázových vodičů a MC 125-B/NPE, tzv. NPE jiskřiště, pro instalaci mezi vodiči N a PE v zapojeních typu 3 + 1 – získaly při své tuzemské premiéře na veletrhu Amper 2000 ocenění Zlatý Amper 2000.

Limitujícím požadavkem použití těchto svodičů je však nutnost zajistit koordinaci s následujícím ochranným stupněm třídy C. Ta se realizuje vložením rázové oddělovací indukčnosti nebo mezilehlým vedením o délce alespoň 5 m. Délka vedení vychází z ochranné úrovně svodičů MC 50-B, popř. MC 125-B/NPE, která je < 2 kV, popř. < 2,5 kV. Požadovaná délka vloženého vedení je sice podstatně menší než u obdobných svodičů jiných výrobců, vyžadujících zpravidla 10 až 15 m, nicméně i přesto může působit potíže.

Svodiče MCD 50-B a MCD 125-B/NPE
Při použití nových jiskřišť typů MCD 50-B a MCD 125-B/NPE lze na všechny problémy s koordinací ochranných stupňů tříd B a C v případě jejich kompaktní instalace zapomenout. Tyto přístroje byly představeny na mezinárodním veletrhu Light & Building 2002 pod souhrnným označením OBO Coordinated – Lightning Controller, a patří tedy opět do zmíněné řady špičkových svodičů OBO.

Velmi nízká ochranná úroveň (< 1,3 kV) nových svodičů umožňuje přímou vazbu na varistorové svodiče OBO řady V 20-C (třída C). Lze je proto instalovat v  bezprostřední blízkosti zmíněných svodičů řady V 20-C, s nulovou koordinační vzdáleností a bez nutnosti použít jakoukoliv oddělovací impedanci (indukčnost).

Označení nových jiskřišť podtrhuje návaznost na svodiče představené již v minulosti, neboť žádoucího snížení ochranné úrovně bylo dosaženo při zachování ostatních, vysoce hodnocených parametrů a technologií typů MC 50-B a MC 125-B/NPE. Základem přitom zůstala praxí prověřená technologie Multi-Carbon s velkou spolehlivostí a stálostí parametrů. Technické parametry jsou uvedeny v tab. 1.

Typ MCD 50-B MCD 125-B/NPE
Třída svodiče B (třída I), s koordinací A-PE jiskřiště, s koordinací
Maximální provozní napětí Uc 255 V 255 V
Svododý proud (10/350 ms) Iimp 50 kA 125 kA
Ochranná úroveň Up Ł 1,3 kV Ł 1,3 kV
Zhášený následný proud sítě svodičem při Uc 12,5 kA 100 A
Impulsní zkratový proud Ip 25 kA
Zkratová pevnost (předjištění 500 A gL) Uc 17,6 kA 17,6 kA
Impulsní zkrayový proud Ip 25 kA 25 kA
Obj. č. 5096 84 9 5096 86 5

Z předchozích typů je převzato i osvědčené modulární jednopólové pouzdro, vybavené zdvojenými svorkami pro „smyčkování“ a boční průchozí svorkou pro snadnou realizaci společného spoje svodičů. Tím se podstatným způsobem usnadňuje montáž a odpadá nutnost výroby propojek mezi jednotlivými póly (použití hřebenových propojovacích lišt nelze pro takto vysoké rázové proudy doporučit).

Jednopólová konstrukce zároveň poskytuje možnost pokrýt  dvěma typy přístrojů veškerá standardní zapojení pro sítě typu TN, TT i IT, přičemž při sdružené instalaci se běžně dosahuje úspory prostoru až 45 % (příklad montáže viz inzerát na str. 11).

Typ MCD 50-B od svého předchůdce (MC 50-B) převzal i dvoudílné uspořádání s vyjímatelným blokem jiskřiště, které umožňuje kontrolu jeho izolačního stavu bez přerušení napájení. Tato vlastnost je vysoce ceněna zejména u instalací v nepřetržitých provozech, zdrojích nepřerušitelného napájení (UPS) apod.

Extrémně vysoká hodnota přípustného svodového proudu jiskřiště MCD 125-B/NPE dovoluje v případě kompaktního uspořádání svodičů tříd B a C se zapojením typu 3 + 1 použít jen jedno společné součtové (NPE) jiskřiště. Zapojení uvádí obr. 1.

Obr. 1.

Je třeba zdůraznit, že se jedná o zcela pasivní svodiče bez přídavných spouštěcích nebo kontrolních obvodů, popř. elektrod. Tím je zachována jednoduchost původní konstrukce OBO s velkou spolehlivostí, bez nutnosti kontroly indikátorů funkce zapalovacích obvodů. Současně je tímto řešením zaručen nulový odběr zařízení v klidovém stavu.

Tyto specifické vlastnosti zásadním způsobem (k prospěchu zákazníka) odlišují svodiče OBO Coordinated – Lightning Controller od obdobných svodičů jiných výrobců.

Aplikace MCD 50-B a MCD 125-B/NPE
Vlastnosti jiskřišť MCD... se s výhodou využívají u velkých rozváděčů ve výrobních halách nebo měnírnách, kde bývají svodiče tříd B a C instalovány sice odděleně, např. v sousedních skříních, ale délka jejich propojení není pro koordinaci standardních provedení svodičů dostatečná. Stejně tak nové svodiče umožňují jednoduché sestavení kompaktního systému ochran před účinky bleskových proudů a přepětí v samostatném objektu místní vodárny, ČOV, telekomunikační nebo radiokomunikační stanice, transformovny s dálkovým měřením, popř. ovládáním apod. Ideálním řešením jsou i společné instalace svodičů tříd B a C v jednom technologickém rozváděči, jak tomu bývá u vzduchotechnických nebo podobných zařízení budov.

Ve všech realizovaných instalacích uživatelé shodně oceňují spolehlivost, prostorovou nenáročnost, jednoduchost a přehlednost kompaktního zapojení svodičů i jeho striktně modulární koncepci, která umožňuje jednoduchou kontrolu a údržbu jednotlivých prvků celého ochranného systému, v naprosté většině případů bez nutnosti přerušit dodávku elektrické energie.

OBO BETTERMANN Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. Box 96
251 01 Říčany
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
e-mail: info@obo.cz
http://www.obo.cz