časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Svodiče OBO pro byty a menší objekty

|

číslo 5/2004

ochrana proti přepětí, bleskosvody

Svodiče OBO pro byty a menší objekty

Ing. Jiří Burant,
OBO Bettermann Praha s. r. o.

Rostoucí požadavky na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení vedly odborníky k vytvoření systému komplexní ochrany před bleskovými proudy a tranzientním (impulsním) přepětím. V něm mají svou nezastupitelnou úlohu svodiče přepětí. Dnes se používají téměř ve všech nových i rekonstruovaných průmyslových, administrativních a obytných objektech.

Svodiče bleskových proudů

Obecnou zásadou ochrany před účinky blesku je zamezení vstupu podstatných částí bleskových proudů do chráněného prostoru (objektu). V případě silových vedení nn jsou v tomto ohledu u budov s vnější ochranou před bleskem (hromosvodem) velmi důležité svodiče bleskových proudů (třída B podle DIN VDE 0675-6, popř. třída I podle ČSN EN 61643-11).

Obr. 1

Optimálním fyzikálním principem uvedených ochranných zařízení přitom stále zůstává jiskřiště. Dokladem této skutečnosti jsou vysoce kvalitní a spolehlivá bezvýfuková jiskřiště OBO Bettermann základní typové řady OBO Lightning Controller. Typ MC 50-B, určený k ochraně fázových vodičů, v pouzdru o šířce dvou modulů na profilovou lištu 35 mm, obsahuje jiskřiště s maximálním svodovým proudem 50 kA (10/350 µs) a schopností zhášet následné proudy sítě do 12,5 kA. Speciální jiskřiště N-PE typu MC 125-B/NPE, v pouzdru stejné velikosti, je schopno opakovaně svést proud až 125 kA (10/350 µs). Zmíněné schopnosti vyhovují univerzálně pro všechny jednofázové i třífázové přívody objektů, jež jsou zařazeny i do nejnáročnější, 1. třídy ochrany před bleskem podle IEC 61024-1. Oba zmíněné typy zobrazuje obr. 1.

Technologie jiskřišť pokročila natolik, že lze běžně používat i verze nevyžadující koordinační vzdálenost s následujícím stupněm ochrany. Zástupci značky OBO v této kategorii jsou typy MCD 50-B a MCD 125-B/NPE. Jejich parametry i pouzdro odpovídají typům MC…, avšak se sníženou ochrannou úrovní. Ta umožňuje přímé napojení svodičů třídy C, typ V20-C, bez nutnosti použít jakékoliv oddělovací vedení nebo tlumivku.

Schopnost spolehlivě odolávat působení již zmíněných extrémních proudů ale vyžaduje i použití odpovídajících technologií a materiálů na stavbu vlastního jiskřiště i souvisejících dílů. Tato skutečnost se následně promítá do nákladů na výsledný produkt. Přesto je dnes cena takovéhoto jiskřiště naprosto zanedbatelná např. v rozpočtu administrativní nebo průmyslové budovy. Méně jednoznačná situace však může nastat při realizaci ochran jednotlivých bytů nebo rodinných domů. Zde již mohou náklady na výkonová jiskřiště tvořit nezanedbatelnou část rozpočtu elektrické instalace. To platí zejména při použití výrobně náročnějších prvků pro sdruženou montáž ochranných stupňů tříd B+C.

Obr. 2

S ohledem na skutečnost, že menší obytné jednotky jsou zpravidla zařazeny do nejméně náročné, tedy 4. třídy ochrany před bleskem podle IEC 61024-1, postačují k jejich ochraně i svodiče s podstatně nižší schopností svádět bleskové proudy. Firma OBO Bettermann proto trvale nabízí, kromě vysoce výkonných a spolehlivých svodičů třídy B pracujících na principu jiskřiště, i méně výkonné, avšak stejně spolehlivé modulární varistorové svodiče zkoušené vlnou bleskového proudu (10/350 µs). Jedná se především o novou typovou řadu OBO CombiController V 25-B+C. Ta od začátku tohoto roku postupně nahrazuje starší, v praxi velmi rozšířenou a osvědčenou řadu V 25-B.

OBO CombiController V 25-B+C

Nový OBO CombiController typu V 25-B+C (obr. 2) je kompaktní svodič bleskových proudů a přepětí, který splňuje třídu požadavků B i C podle DIN VDE 0675 Teil 6 (A1/A2), popř. třídu I a II podle ČSN EN 61643-11. Byl konstruován právě pro použití v menších obytných domech. Je v souladu s požadavky svazu německých pojistitelů (dokument Vds 2031).

Je-li budova vybavena zařízením vnější ochrany před bleskem podle IEC 61024-1, postará se o vysoce účinné a bezpečné vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem na silovém přívodu nn. Chrání objekt i v případě, že je připojen k rozvodné síti pomocí vrchního vedení. Je tomu tak proto, že je uzpůsoben i ke svodu energie při přímém úderu blesku do vrchního vedení.

Varistorové svodiče OBO CombiController jsou pro tyto účely obzvláště vhodné díky nízké ochranné úrovni (<900 V při In). Ta velmi účinně potlačuje veškerá tranzientní přepětí v síti nn. Další předností popisovaných přístrojů je kompaktní modulární konstrukce s vyjímatelnými bloky varistorů. Usnadňuje totiž údržbu a umožňuje měření v domácích rozvodech. Pro snadnou montáž mají veškeré prvky této řady svodičů pouzdra o velikosti modulu jednotné šíře 17,5 mm. Pro své vlastnosti mohou být navíc svodiče OBO CombiController V 25-B+C ve většině menších objektů využity jako kombinované svodiče tříd B+C.

Obr. 3

OBO SurgeController V 20-C

OBO SurgeController V 20-C je inovovaný, velmi kvalitní modulární svodič přepětí třídy C podle DIN VDE 0675 Teil 6 (A1/A2), popř. třídy II podle ČSN EN 61643-11, s vyjímatelnými bloky varistorů (obr. 3). Jeho jmenovitý svodový proud In = 20 kA (8/20) zcela postačuje k účinné ochraně elektrických rozvodů uvnitř objektů před škodami způsobovanými energeticky významnými přepětími, jež vznikají galvanickými, indukčními nebo kapacitními vazbami. Bývá převážně osazován v podružných rozváděčích na profilovou lištu 35 mm. Montáž jeho vícepólových sestav usnadňuje, tak jako u řady V 25-B+C, samostatný spodní díl s implementovanými propojkami společných vývodů jednotlivých pólů.

V rodinných domech na přívodu opatřeném přístrojem OBO CombiController V 25-B+C se svodiče V 20-C používají, jen je-li např. zařazeno více rozvodnic napojených na hlavní rozvodnici vedením délky větší než 10 m.

Pro napájecí sítě TN-S, TT a IT jsou k dispozici speciální sestavy svodičů typových řad V 25-B+C, např. V 20-C v zapojení typu 3 + 1, s možností výběru nejrůznějších jmenovitých napájecích napětí od 75 do 550 V. Vysokou míru ochrany před škodami způsobenými přepětím v tomto případě zajišťuje – v kombinaci s varistorovými bloky zmíněných typových řad – nový OBO CombiController C 25-B+C. Toto nové jiskřiště NPE je mimo jiné vybaveno speciální pojistkou proti zasunutí do nesprávné pozice ve společném spodním dílu. Tím odpadají starosti s možností záměny vrchních dílů svodičů.

Obr. 4

Svodiče třídy D

Jak již bylo řečeno, lze svodiče OBO CombiController V 25-B+C v případě ochrany domovních rozvodů nn malých objektů použít jako kombinované svodiče tříd B+C. Pro kompletní sestavu svodičové kaskády zbývá jen doplnit svodiče třídy D k přípojným místům citlivých spotřebičů.

Jednotlivé verze svodičů OBO třídy D pro jemnou ochranu koncových přístrojů lze použít v nejrůznějších aplikacích. Mohou se montovat do rozváděčů, pevných částí zásuvkových i světelných okruhů. Je možné instalovat i verzi v podobě pohyblivých, popř. prodlužovacích přívodů. Veškeré svodiče OBO třídy D využívají vnitřní zapojení typu „Y„. Vyhovují proto univerzálně pro použití v sítích TN-C, TN-S, TT i IT – záleží pouze na uživateli.

Svodiče OBO pro slaboproudé rozvody

V předcházejících letech odborníci problematiku ochrany slaboproudých rozvodů řešili v podstatě jen u velkých administrativních nebo průmyslových objektů. S rozvojem internetu a dalších způsobů přenosu dat po telefonních linkách se tato otázka začala týkat i rodinných domů a bytů. Vždyť zničený modem na základové desce počítače nemusí být právě levnou záležitostí. Obr. 5 Navíc projektanti, účetní, pracovníci v pojišťovnictví a další často pracují doma, a mít fungující počítač je pro ně zásadní potřebou.

Nabídka svodičů OBO proto pamatuje i na tyto případy. Zahrnuje tedy i spolehlivou ochranu telefonních, ISDN (Integral Service Digital Network – číslicová síť s integrovanými službami) i všech ostatních standardizovaných datových systémů (obr. 4). Podle umístění ochranného prvku v objektu lze volit typy svodičů pro datové rozvody v instalačních krabicích s krytím minimálně IP54 nebo v esteticky řešených kovových pouzdrech odpovídajících požadavkům moderních interiérů.

Společným jmenovatelem všech těchto verzí přitom zůstává, tak jako v případě svodičů pro silové sítě nn, rychlá, jednoduchá a spolehlivá montáž. Příklad komplexního osazení menšího domu svodiči OBO ilustruje obr. 5.

OBO Bettermann Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. BOX 96
251 01 Říčany
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
e-mail: info@obo.cz
http://www.obo.cz