Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo
tiskem 17. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 10. 3. 2017. 

Téma: Elektrické přístroje – spínací, jisticí, ochranné a signalizační; Přístroje pro inteligentní sítě

Hlavní článek
Atypický návrh výkonového stejnosměrného zdroje se středofrekvenčním transformátorovým filtrem rušivého napětí

Aktuality

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 20. ledna od 8.30 hodin první…

Loňská výroba Temelína by stačila k pokrytí téměř roční spotřeby českých domácností Přesně 12,1 terawatthodin elektřiny (TWh) loni vyrobila Jaderná elektrárna Temelín. Je to…

Více aktualit

Světový rok fyziky 2005

číslo 6/2005

Světový rok fyziky 2005

Rok 2005 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Světovým rokem fyziky. Nestalo se tak náhodou, ale proto, že odborníci na odpovědných místech si plně uvědomují význam vědy pro lidstvo a její nezastupitelné místo v rozvoji civilizace. Dokladem toho byl rok 2000, který byl vyhlášen Světovým rokem matematiky. K zahájení Světového roku fyziky se v Paříži ve dnech 13. až 15. ledna 2005 uskutečnila konference. Zde byly předneseny příspěvky nositelů Nobelovy ceny, konaly se tzv. kulaté stoly a rovněž společenská setkání účastníků s kulturním programem. Za Českou republiku se konference zúčastnili tři členové předsednictva Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a devět studentů vybraných podle jejich předchozích úspěchů ve fyzikálních soutěžích pořádaných JČMF.

Fyzika, základní přírodní věda, si podobné ocenění jistě zaslouží. Vždyť představuje úvahy s nejvyšším stupněm abstrakce a zasahuje do mnoha oborů (techniky, chemie, biologie, medicíny apod.), prostřednictvím technických vymožeností usnadňuje život každému z nás a v lékařských aplikacích zachraňuje mnohým lidem zdraví.

Obr. 1.

G.‘t Hooft, nositel Nobelovy ceny, Paříž 2005 (foto archiv UNESCO)

Symbolicky byl zvolen právě rok 2005, neboť v tomto roce uplyne 100 let od některých významných objevů ve fyzice, a to zejména v oborech teorie relativity, kvantové mechaniky a statistické fyziky. Pro zajímavost objev fotonu spadá např. do všech vyjmenovaných oborů. Přelom 19. a 20. století byl velmi bohatý na převratné objevy nejen ve fyzice; Nobelova cena se uděluje od roku 1901 a připomeňme, že Albert Einstein byl vyhlášen osobností 20. století.

Vyhlášením Světového roku fyziky je v celosvětovém měřítku zdůrazněn význam přírodních věd v historickém vývoji. Je to velká příležitost k přiblížení vědy širším vrstvám a k posílení pozice přírodovědců v jejich dlouholetém boji s okultisty a šarlatány, těšícími se u laické veřejnosti tradičně větší popularitě. Veřejnost často dává přednost záhadám s nádechem tajemna, a tak po seriózním vědeckém vysvětlení vlastně ani moc netouží. Málokdo je totiž ochoten věnovat čas a úsilí zvládnutí alespoň základů přírodních věd, aby mohl objektivně chápat atraktivní podívanou předváděnou šarlatány. Velmi nás mrzí, že neznalost přírodních věd, zejména matematiky, se stala trendem dnešní doby a v zájmu větší popularity se jí chlubí i osoby, od kterých bychom to ani nečekali. Mezery např. v gramatice, jazykové výbavě či historii by asi málokdo přiznával tak ochotně. To je ale nebezpečné právě tím, že zmíněné osoby bývají pro mnoho lidí vzorem, zejména pro mladou generaci. Proto je úkolem především pracovníků univerzit, ale i ostatních škol, Akademie věd a vědeckých společností bojovat proti tomuto směru.

Jednota českých matematiků a fyziků podpoří tyto snahy mnoha připravovanými akcemi. Světovému roku fyziky bude věnována 15. konference českých a slovenských fyziků, budou pořádány různé semináře a setkání, v květnu 2005 bude vydána poštovní známka. Dále jsou navazovány styky s Českým rozhlasem a Českou televizí, aby v tomto roce do programu častěji zařazovaly pořady na téma fyzika. JČMF rovněž plánuje uspořádat tematickou výstavu, také se vydává několik populárněvědeckých publikací. Bylo by žádoucí, aby se k těmto snahám připojili učitelé všech typů škol a uvedli tuto informaci v co možná nejširší známost a aby zvláště učitelé fyziky projevili iniciativu při hledání nových možností, jak podchytit zájem mladé generace o přírodní vědy. Možná se i ostatní vědy časem dočkají podobného zviditelnění.

Akce konané ke Světovému roku fyziky jsou uveřejňovány na internetové adrese http://libra.tf.czu.cz/wyp2005.htm, kde lze nalézt i užitečné odkazy na další stránky věnované Světovému roku fyziky.