Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo
tiskem 11. 5. 2017. V elektronické verzi na webu od 2. 6. 2017. 

Zdůrazněné téma: Ochrana před bleskem a přepětím;
23. ELO SYS 2017

Hlavní článek
Vibrace točivých strojů s magnetickými ložisky

Aktuality

Projekt studentů FEL ČVUT v Praze míří na celosvětové finále Microsoft Imagine Studentský startup XGLU, zabývající se vývojem bezbateriového glukometru, vybojoval…

ČEZ zřizuje novou divizi jaderná energetika. Povede ji Bohdan Zronek Vedení Skupiny ČEZ rozhodlo o vzniku nové divize jaderná energetika s platností od 1.…

Příští týden začne v Praze strojírenský veletrh FOR INDUSTRY Letos na něm předvedou jedinečné novinky české společnosti. Spojení designu a moderní…

Vadné adaptéry Tesla poškozují rychlodobíjecí stanice V uplynulých dnech na rychlodobíjecích stanicích ČEZ zaznamenal už několikátý případ…

Jaký byl Veletrh Dřevostavby a Moderní vytápění 2017? Souběh veletrhů DŘEVOSTAVBY a MODERNÍ VYTÁPĚNÍ je určen všem, kteří řeší stavbu,…

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Více aktualit

Světový rok fyziky 2005

číslo 6/2005

Světový rok fyziky 2005

Rok 2005 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Světovým rokem fyziky. Nestalo se tak náhodou, ale proto, že odborníci na odpovědných místech si plně uvědomují význam vědy pro lidstvo a její nezastupitelné místo v rozvoji civilizace. Dokladem toho byl rok 2000, který byl vyhlášen Světovým rokem matematiky. K zahájení Světového roku fyziky se v Paříži ve dnech 13. až 15. ledna 2005 uskutečnila konference. Zde byly předneseny příspěvky nositelů Nobelovy ceny, konaly se tzv. kulaté stoly a rovněž společenská setkání účastníků s kulturním programem. Za Českou republiku se konference zúčastnili tři členové předsednictva Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a devět studentů vybraných podle jejich předchozích úspěchů ve fyzikálních soutěžích pořádaných JČMF.

Fyzika, základní přírodní věda, si podobné ocenění jistě zaslouží. Vždyť představuje úvahy s nejvyšším stupněm abstrakce a zasahuje do mnoha oborů (techniky, chemie, biologie, medicíny apod.), prostřednictvím technických vymožeností usnadňuje život každému z nás a v lékařských aplikacích zachraňuje mnohým lidem zdraví.

Obr. 1.

G.‘t Hooft, nositel Nobelovy ceny, Paříž 2005 (foto archiv UNESCO)

Symbolicky byl zvolen právě rok 2005, neboť v tomto roce uplyne 100 let od některých významných objevů ve fyzice, a to zejména v oborech teorie relativity, kvantové mechaniky a statistické fyziky. Pro zajímavost objev fotonu spadá např. do všech vyjmenovaných oborů. Přelom 19. a 20. století byl velmi bohatý na převratné objevy nejen ve fyzice; Nobelova cena se uděluje od roku 1901 a připomeňme, že Albert Einstein byl vyhlášen osobností 20. století.

Vyhlášením Světového roku fyziky je v celosvětovém měřítku zdůrazněn význam přírodních věd v historickém vývoji. Je to velká příležitost k přiblížení vědy širším vrstvám a k posílení pozice přírodovědců v jejich dlouholetém boji s okultisty a šarlatány, těšícími se u laické veřejnosti tradičně větší popularitě. Veřejnost často dává přednost záhadám s nádechem tajemna, a tak po seriózním vědeckém vysvětlení vlastně ani moc netouží. Málokdo je totiž ochoten věnovat čas a úsilí zvládnutí alespoň základů přírodních věd, aby mohl objektivně chápat atraktivní podívanou předváděnou šarlatány. Velmi nás mrzí, že neznalost přírodních věd, zejména matematiky, se stala trendem dnešní doby a v zájmu větší popularity se jí chlubí i osoby, od kterých bychom to ani nečekali. Mezery např. v gramatice, jazykové výbavě či historii by asi málokdo přiznával tak ochotně. To je ale nebezpečné právě tím, že zmíněné osoby bývají pro mnoho lidí vzorem, zejména pro mladou generaci. Proto je úkolem především pracovníků univerzit, ale i ostatních škol, Akademie věd a vědeckých společností bojovat proti tomuto směru.

Jednota českých matematiků a fyziků podpoří tyto snahy mnoha připravovanými akcemi. Světovému roku fyziky bude věnována 15. konference českých a slovenských fyziků, budou pořádány různé semináře a setkání, v květnu 2005 bude vydána poštovní známka. Dále jsou navazovány styky s Českým rozhlasem a Českou televizí, aby v tomto roce do programu častěji zařazovaly pořady na téma fyzika. JČMF rovněž plánuje uspořádat tematickou výstavu, také se vydává několik populárněvědeckých publikací. Bylo by žádoucí, aby se k těmto snahám připojili učitelé všech typů škol a uvedli tuto informaci v co možná nejširší známost a aby zvláště učitelé fyziky projevili iniciativu při hledání nových možností, jak podchytit zájem mladé generace o přírodní vědy. Možná se i ostatní vědy časem dočkají podobného zviditelnění.

Akce konané ke Světovému roku fyziky jsou uveřejňovány na internetové adrese http://libra.tf.czu.cz/wyp2005.htm, kde lze nalézt i užitečné odkazy na další stránky věnované Světovému roku fyziky.