časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Světlovody s optickými vlákny (4. část)

Ing. Josef Košťál | www.eel.cz

7. Prvky optického přenosu signálů

V této kapitole se blíže podíváme do praxe a seznámíme se se základními prvky a přístroji, jakož i s moderními standardy přenosu, jako je např. Ethernet podle IEEE 802.3.

Princip optického přenosového systému pro jednosměrný přenos je zobrazen v horní části obr. 18. Vstupní a výstupní signál optického spoje je elektrický, proto vysílací a přijímací část optického systému obsahuje kromě optoelektrických prvků také elektronické obvody pro zpracování vstupního a výstupního signálu. Pro přenos informací pomocí optických kabelů je tedy elektrický signál nejprve převeden ve vysílači (Tx) na optický signál (E/O převodník) a poté na konci přenosové trasy je v přijímači (Rx) převeden zpět na elektrický signál (O/E převodník).

7.1 Prvkyvysílače Tx

Jako základní prvky vysílače Tx jsou používány fotodiody (LED) nebo laserové diody (LD). V těchto prvcích vysílače jsou změny elektrického proudu přeměněny na světelné impulzy (změny světelného toku) a přes konektorový spoj optického kabelu přeneseny do optického vlákna. Pomocí fotodiod LED a infračervených diod IRED lze realizovat jednoduché a cenově výhodné sestavy vysílačů. Tyto prvky je možné ale modulovat pouze frekvencemi do 500 MHz. Mají-li se vysílat signály s přenosovou rychlostí 1 Gbps a vyšší, musejí se použít laserové diody. Přitom je třeba dbát (v závislosti na třídě laseru) na opatření k ochraně zdraví před nebezpečným zářením laserů. Prvky vysílače jsou v současné době k dispozici pro celý vlnový rozsah, který se dá přenášet optickými vlákny.

7.2 Prvky přijímače Rx

Jako základní prvky přijímače Rx se používají PIN fotodiody (PD) nebo lavinové diody (APD). Spektrální citlivost těchto polovodičových prvků je závislá na použitých polovodičových materiálech. V přijímači jsou změny světelného toku opět přeměněny na změny elektrického proudu. Fotodetektor přeměňuje (podobně jako u solárního článku) světelné impulzy na elektrické impulzy.

7.3 Transceiver – dva přístrojev jednom

Optoelektrické prvky vysílače a přijímače jsou částečně integrovány do optických konektorových spojů. Další stupeň vývoje představují transceivery – malé součástky, které v jednom pouzdře mají uložen vysílač Tx i přijímač Rx. Transceivery jsou řešeny jak pro pevnou montáž na desku plošného spoje koncového přístroje, tak také v provedení jako výměnná součást – modul. Instalaci výměnných transceiverů může pak provádět i sám uživatel v běžném provozu.

celý článek ZDE

Světlovody s optickými vlákny (3. část)