časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Stykače DIL od Moellera? Proč ne?

číslo 4/2003

Amper 2003

Stykače DIL od Moellera? Proč ne?

Kompletní řada z jednoho zdroje

Široký rozsah přístrojů firmy Moeller umožňuje nabídnout hotová řešení pro spínání a ochranu motorů se jmenovitým výkonem do 450 kW. Cokoliv zákazník potřebuje – od stykačů DIL M, nadproudových relé Z, elektronických nadproudových relé ZEV po termistorová relé EMT 6 pro ochranu strojů a širokou řadu přídavných modulů – vše je u firmy Moeller dostupné v provedení podle konkrétních požadavků.

Obr. 1.

Přístroje Moeller jsou schváleny pro používání na celém světě a odpovídají mezinárodní normě IEC 947. Zákazníci se tedy mohou spolehnout na to, že tato zařízení vyhovují současným i budoucím požadavkům a že tak budou jejich investice chráněny.

Stykače DIL M

Při návrhu řady stykačů DIL M byly prioritami dva faktory: ochrana životního prostředí a stylový vzhled. Proto stykače DIL M neobsahují žádné škodlivé látky (polychlorované bifenyly, azbest, kontakty neobsahují kadmium) a při jejich výrobě se nepoužívají sloučeniny na bázi fluorovodíků. Je nesporné, že přístroje firmy Moeller představují řešení moderního elektroinženýrství s vysokou kvalitou provedení a jednotným designem.

Spolehlivé spínání až do 450 kW

Firma Moeller nabízí výkonové stykače DIL do výkonu 450 kW pro kategorii užití AC-3 (obr. 1) při jmenovitém provozním napětí 380 až 440 V (nebo pro kategorii AC-4 při stejném jmenovitém napětí do výkonu 280 kW). To odpovídá konvenčnímu termickému proudu do výše 850 A.

Stykače DIL jsou založeny na modulárním konceptu: malý počet základních jednotek a dostupný soubor příslušenství umožňují dosáhnout širokého rozsahu různých funkcí. Pro zákazníky to znamená optimální flexibilitu při systémovém vytváření aplikací a rychlou dostupnost s minimem skladových zásob. Pomocné kontakty pro postranní nebo pro čelní montáž pomáhají k řešení aplikací i v případě rozváděčů s malou hloubkou. Kromě standardních kontaktů jsou k dispozici jednotky pomocných kontaktů s jedním zapínacím kontaktem s předstihem a jedním vypínacím kontaktem se zpožděním. Požadovanou kombinaci lze rychle získat jednoduchým připnutím jednotky pomocných kontaktů na základní tělo stykače (až do počtu osmi pomocných spínacích kontaktů).

Obr. 2.

Zapínací a vypínací pneumatické časové moduly poskytují funkce se zpožděním. Prostřednictvím nastavitelné kruhové stupnice může být zvolen jeden ze dvou časových rozsahů: 0,2 až 30 s nebo 20 až 180 s. Nastavení času může být chráněno připevněním krytu.

Širokou výbavu doplňují modely mechanického blokování dvou stykačů, určených např. pro reverzaci pohonu, a můstky pro zapojení do hvězdy při kombinaci stykačů pro rozběh hvězda-trojúhelník (obr. 2). Nelze opominout ani ochranné obvody cívky (členy RC, diodové či varistorové odrušovací členy).

Členění řad stykačů DIL

Podle provedení lze stykače Moeller rozdělit do čtyř základních skupin:

a) malé stykače, typ DIL EEM a DIL EM – trojpólové i čtyřpólové přístroje do výkonu 4 kW (AC-3) se širokou škálou pomocných kontaktů (vrchní montáž);

b) výkonové stykače do 30 kW, typ DIL 00M až DIL 2AM – s možností umístit stykače na lištu DIN o šíři 35 mm. Pouze DIL 00M lze použít ve čtyřpólovém provedení, u ostatních je možné v případě potřeby čtvrtý pól připnout z boku (pouze pro zátěž AC-1);

c) výkonové stykače do 75 kW, typ DIL 3M 80 až DIL 4AM 145 – opět s možností umístit stykače na lištu (75 mm). Zajímavostí je možnost instalovat až osm pomocných kontaktů. Jelikož u DIL 4M115 a 4AM145 je možné připojit motory až do 75 kW (AC 3, 400 V), což vyžaduje průřez vodiče až 70 mm2, bylo nutné důmyslně vyřešit připojování těchto výkonů: horní komory svorek na těchto stykačích lze odmontovat a potom pohodlně přivést vodiče;

d) robustní výkonové stykače do 450 kW s připojováním přes lamely. Typy DILM 580 až DILM 820 s vakuovými komorami mají dlouhou životnost a mohou bezpečně spínat velké proudy i v minimálním prostoru.

Pro všechny uvedené stykače lze podle katalogu objednávat i ovládací cívku na nestandardní napětí v různých provedeních (AC či DC). V katalogu zájemce nalezne i další užitečné informace v tabulkách a grafech pro projektanty.

Obr. 3.

Řešení pro odporové zátěže

Proudy a výkony, se kterými přicházíme do styku při spínání odporových zátěží, odpovídají kategorii použití AC-1. Oproti indukčním zátěžím, jejichž spouštěcí proudy mohou být násobkem jmenovitého proudu, je při odporových zátěžích třeba spínat a řídit jmenovitý proud. Typickou aplikací jsou ohřívací systémy a rezistory.

Při stejném nepřetržitém proudu jsou stykače DIL H pro zátěže AC-1 menší než stykače DIL M. Kde jde o spínání odporových zátěží, nabízejí tedy stykače DIL H pro zátěže AC-1 ekonomické řešení, protože šetří také místo v rozváděči. Stykače DIL H pro zátěže AC-1 jsou k dispozici v pěti velikostech a pokrývají jmenovité provozní proudy od 140 do 500 A.

Stykače DIL MK pro spínání kondenzátorů

Kompenzace účiníku je dosahováno zapojením kondenzátorů do obvodů prostřednictvím stykačů. Stykače pro obvody s kondenzátory DIL MK (obr. 3) mají speciální kontakty odolné proti svaření, a proto mohou být bezpečně spínány spouštěcí proudy až do 180násobku jmenovitého proudu. Sériově zapojené rezistory tlumí zatěžovací proudové špičky a tak snižují zátěž kondenzátorů. Když stykač spíná, kondenzátor je zpočátku zapojen přes předřadný rezistor pomocí kontaktů s předstihem. To zabraňuje namáhání hlavních kontaktů.

Stykače DIL MK mohou být vybaveny rychlovybíjecími rezistory pro rychlé vybití kondenzátoru (přibližně do 0,2 s) pro vyloučení nebezpečí působení náboje při rychle se opakujících zapnutích.

Kompletní stykačové kombinace sestavené ve výrobě

V praxi přijdou vhod spouštěčové kombinace hvězda-trojúhelník a kombinace reverzačního stykače s předem zapojeným hlavním obvodem a řídicím obvodem (obr. 2). Obr. 4. Tyto kompletní jednotky zjednodušují konstruování a šetří instalační dobu pro zákazníka – jsou to typově vyzkoušené kombinace připravené k přišroubování na panel nebo na přístrojovou lištu.

Každá předem kompletně zapojená kombinace je vybavena elektronickým časovacím relé s několika úspornými pomocnými kontakty pro funkce vzájemného blokování nebo pro signální funkce. Spouštěcí kombinace hvězda-trojúhelník jsou k dispozici pro jmenovité výkony motorů až do 355 kW.

Reverzační stykačové kombinace se používají pro řízení trojfázových motorů, jejich použití vyžaduje reverzaci směru otáčení. Elektrické vzájemné blokování zajišťuje jednoznačné spínací polohy a bezpečnou reverzaci i při vzniklé chybě. Dodatečné mechanické vzájemné blokování zabraňuje sepnutí způsobenému např. vnějším mechanickým rázem.

Různé způsoby ochrany motorů

Společnost Moeller nabízí jako doplněk k výkonovým stykačům různé druhy ochran motorového vývodu: nadproudové relé Z, relé se zabudovaným průvlekovým transformátorem ZW7, elektronické nadproudové relé ZEV a termistorové relé EMT6.

Nadproudová relé Z (obr. 4) lze použít se stykači pro motory do 110 kW, tedy pro provozní proudy do 220 A. Je možné nastavit hodnotu jejich proudu (u firmy Moeller se tepelná spoušť nastavuje žlutým kolečkem), modré tlačítko „reset„ umožňuje nastavit nadproudové relé na automatický nebo ruční režim. V poloze A (automatická činnost) je motor znovu připojen automaticky, jakmile se bimetalové proužky ochladí. V poloze H (ruční činnost) může být motor znovu spuštěn až po stisknutí tlačítka „reset„. Druhý režim se doporučuje obzvláště pro situace, které se týkají ochrany obsluhy.

Obr. 5.

Elektronické nadproudové relé ZEV (obr. 5) je možné použít pro proudy do 820 A. Chrání motor a stykač před přetížením a výpadkem fáze. Kromě toho zahrnuje ještě další funkce, např. termistorovou ochranu. Elektronické relé ZEV je schopno chránit motory i během spouštění s velkým zatížením (tzv. těžkým rozběhem). Výběr z osmi tříd rozpojení od CLASS 5 do CLASS 40 dovoluje přizpůsobit relé jakémukoliv typu spouštěcí charakteristiky motoru.

Při poruše je stykač spolehlivě odpojen přes dvojici kontaktů ovládanou mikroprocesorem. Testovací tlačítko umožňuje simulovat všechny funkce, např. pro účely revize přístroje.

Závěr

Úkolem tohoto článku bylo seznámit čtenáře s jednou oblastí výrobního programu firmy Moeller a zároveň jim připomenout, že právě tato firma může být svými přístroji velmi důstojným partnerem při jejich úvahách, jak zabezpečit např. motorový vývod.

Podrobnější informace o výrobcích Moeller lze získat na adrese:

Moeller Elektrotechnika s. r. o
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: +420 267 990 411
fax: +420 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 519 611
fax: +420 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller-cz.com