Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Studium elektrotechniky na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích

číslo 12/2002

Výměna zkušeností

Studium elektrotechniky na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích

doc. Ing. Vladimír Schejbal, CSc., Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice nabízí zájemcům studium elektrotechnických zařízení již od svého zřízení v roce 1993. Základním podnětem pro vznik této fakulty byl prudký vývoj událostí ve společnosti na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století a vznik samostatné České republiky. Dopravní inženýrství, do té doby zastřešené Vysokou školou dopravy a spojů v Žilině, se náhle ocitlo před problémem svého aktivního začlenění do vysokého školství ČR. Protože tehdejší pardubická Vysoká škola chemicko-technologická i město Pardubice mohly nabídnout a v krátké době zajistit potřebné podmínky na odpovídající úrovni, byla zde k 1. dubnu 1993 ustavena dopravní fakulta. Její název byl zvolen podle Jana Pernera, významného železničního odborníka a stavitele dráhy Praha – Olomouc. Dnes je tedy Dopravní fakulta Jana Pernera jednou z fakult Univerzity Pardubice.

Elektrotechnická specializace
Na fakultě je možné studovat elektrotechniku jako specializaci Elektrotechnická zařízení v dopravě v oboru Dopravní infrastruktura ve strukturovaných programech studia, kde na sebe může bezprostředně navazovat bakalářské, magisterské (inženýrské) a doktorské studium. Všechny studijní programy mohou mít dvě formy: prezenční (řádné, denní studium) nebo kombinovanou (dálkové studium).

Obr. 1.

Nominální délka bakalářského studia je tři roky, nominální délka magisterského studia dva roky. Doktorské studium probíhá podle zvláštního statutu. V prvním ročníku bakalářského studia je studium na dopravní fakultě společné pro všechny obory studia. Od druhého ročníku je již studium jednotlivých oborů (zaměření) odděleno.

Absolventi dopravní fakulty s elektrotechnickou specializací se uplatňují při navrhování, provozu, rekonstrukci a údržbě elektrických zařízení na dopravní cestě i při konstrukci, vývoji, výzkumu a výrobě nejrůznějších elektrotechnických zařízení.

Dopravní fakulta byla zřízena se záměrem výuky dopravních oborů. Proto je takto zaměřeno také studium elektrotechnické specializace. V rámci této specializace je možné studovat zabezpečovací techniku, pohony, trakci, energetiku dopravy, sdělovací a komunikační techniku a teleinformatiku. V poslední době byla výuka upravena tak, aby elektrotechniku na této fakultě mohl studovat i ten, kdo po absolvování bude chtít pracovat v jiném než dopravním oboru.

Obsah a předměty výuky jsou průběžně upravovány, doplňovány a modernizovány. Změny se zavádějí zejména do výuky sdělovací a komunikační techniky. Zde se v nejbližší době počítá i s posílením výuky předmětů pro navigační a komunikační zařízení. S tím souvisí také posilování studia se zaměřením na konstrukci, vývoj, výzkum a výrobu.

S prvním elektrotechnickým předmětem se student setká již ve druhém ročníku bakalářského studia – předmět Elektrotechnika zde figuruje vedle mnoha předmětů všeobecného studijního základu (matematika, fyzika). Od třetího ročníku začíná specializace na studijní směr v předmětech teoretická elektrotechnika, elektrická měření, elektronické prvky a obvody, elektrické stroje, teorie sdělování a lineární obvody. V magisterském studiu specializace na elektrotechniku dále pokračuje, přičemž student má možnost výběrem předmětů svou specializaci dále prohloubit, a to ve směru komunikační a zabezpečovací techniky nebo ve směru silnoproudé elektrotechniky, elektrické trakce, energetiky a elektrických pohonů. Zájemci si mohou dále rozšířit vzdělání studiem předmětů zaměřených na automobilní elektroniku. Své zaměření má student možnost ovlivňovat výběrem alternativních předmětů, popř. studiem vybraných předmětů z řady doporučených (nepovinně volitelných). Součástí studia elektrotechniky jsou také některé předměty netechnické (právo v dopravě, organizace a ekonomika, management).

Ve všech oborech je v současné době kladen velký důraz na využití informační techniky (počítačů) při analýze odborných problémů, návrhu elektronických zařízení i při shromažďování a vyhodnocování informací. Avšak nejen to, studenti elektrotechnického zaměření si osvojují použití počítačů a mikroprocesorů zejména při ovládání různých zařízení, při regulaci a automatizaci procesů a při zpracování signálu a informací. Studium probíhá v příjemném prostředí a za použití moderní techniky.

Zájemci o podrobné informace ohledně studia mohou získat studijní plány všech ročníků specializace Elektrotechnická zařízení v dopravě, anotace vyučovaných předmětů, popř. i učební osnovy nebo časové plány výuky předmětů.

Zejména studentům z východočeského regionu, který je přirozenou spádovou oblastí, se tak nabízí možnost studovat elektrotechniku s uplatněním v kterémkoliv elektrotechnickém oboru, který se v regionu rozvíjí nebo v němž je možné najít uplatnění a zaměstnání. Je zapotřebí zdůraznit, že absolventi této specializace jsou velmi vyhledáváni a rozhodně nemají nedostatek příležitostí zaměstnání. Katedra EEZ kooperuje s mnoha firmami, které studentům nabízejí spolupráci již v průběhu studia, umožňují jim získat odbornou praxi a pracovat na řešení zajímavých problémů v rámci ročníkových projektů i diplomových prací.

Důležité termíny:

  • den otevřených dveří 10. 1. 2003
  • přihlášky ke studiu (na studijní oddělení DFJP) do 15. 3. 2003
  • přijímací zkoušky 17. až 19. 6. 2003

Zájemci o studium elektrotechniky se kdykoliv mohou informovat o těchto možnostech na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (EEZ), Studentská 95, 532 10 Pardubice buď osobně, nebo na tel. č. 466 036 035 (návštěvu je vhodné předem telefonicky dohodnout u vedoucího katedry doc. Ing. Pavla Bezouška, CSc.). Dopravní fakulta Jana Pernera se nachází na severním okraji Pardubic. Nejlepší spojení od hlavního nádraží ČD a z Masarykova náměstí je autobusem č. 16 (do stanice Univerzita) nebo trolejbusem č. 3, popř. 4 (do stanice Polabiny).

Informace o Univerzitě Pardubice a Dopravní fakultě Jana Pernera je možné nalézt na internetových stránkách na adrese: http://www.upce.cz. Podrobné informace o katedře EEZ lze nalézt na stránce http://www.upce.cz/~keez nebo je získat na e-mailové adrese: pavel.bezousek@upce.cz