časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Sto let firmy 3M

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Sto let firmy 3M
aneb elektrotechnické materiály pro profesionály

Ing. Pavel Mužík, 3M Česko, s. r. o.

Přibližně sedmdesát tisíc zaměstnanců společnosti 3M po celém světě oslavilo spolu s největšími zákazníky dne 13. června 2002 sté výročí od založení firmy. A bylo co oslavovat.
Firma 3M je dynamická společnost, která neustále pracuje na vlastním vývoji. Od svého založení se rozrostla na nadnárodní společnost s předním postavením na světových trzích. Roční obrat činí 16,7 miliard USD. Společnost 3M má pobočky v 60 státech a nabízí okolo 50 000 výrobků ve 200 zemích na celém světě. Vytvořili jsme nové trhy a měníme ty stávající. Inovace je hnací silou 3M a klíčem k růstu. Nasloucháme našim zákazníkům a chceme nejenom zjistit, ale i předvídat jejich potřeby. Kromě výrobků pro elektrotechniku a telekomunikace, o kterých se dále dočtete podrobněji, dodáváme materiály a výrobky pro automobilový a chemický průmysl, průmyslové výrobky, výrobky pro stavebnictví, kancelářské výrobky, dopravní značení a grafiku, zdravotnické a dentální materiály a mnoho dalšího.
Úroveň vývoje a výzkumu dokumentuje skutečnost, že 35 % obratu firmy pochází z výrobků, uvedených na trh v posledních čtyřech letech. 3M je jednou ze 30 firem, tvořících tzv. Dow Jonsův index. O ekonomické stabilitě svědčí fakt, že dividendy vyplácí akcionářům každé čtvrtletí už od roku 1916 a posledních 40 let se výše dividendy pravidelně zvyšuje.
Společnost je nezávislými institucemi hodnocena jako jedna z nejlepších na světě, co do péče o životní prostředí i co do úspěšnosti.
Abychom prosadili nejvyšší kvalitu všech činností, zavedli jsme v loňském roce systém Six Sigma. Tradiční kvalitativní regulativy, jako ISO 9000 a ISO 14000 máme samozřejmě již delší dobu.
Místní pobočka korporace byla založena v roce 1991 a v současnosti zaměstnává přes 70 pracovníků. V roce 2 000 byl roční obrat pobočky přes 739 mil. Kč. Obr. 1.
V tomto čísle jsme pro vás připravili několik doporučení a námětů z oboru kabelové techniky. Informace o dalších materiálech přinese článek v příštím čísle.

Materiály 3M pro kabelovou techniku
V oboru elektro firma 3M vyrábí také kabelové soubory a výrobky pro kabelovou techniku. Výrobní základna přitom zahrnuje všechny běžné technologie, takže je možno vybrat nejvýhodnější variantu pro konkrétní požadavek zákazníka. Každá z používaných metod je vhodná do určitých podmínek a někdy se používá i jejich kombinací. V článku je několik praktických tipů pro každého elektrikáře.

Víte, jak se má správně chovat plastová izolační páska (tzv. izolačka)?

 • Lepidlo musí vždy zůstat na pásce a ne na izolovaných částech – dokonce i když nalepíte lepidlem na sebe dva kousky pásky a zase je odtrhnete. Vyzkoušejte si!
 • Role pásky musí držet pohromadě sama o sobě, aniž by potřebovala plastové bočnice nebo se po delším skladování vytlačila do kužele.
 • Při ohnutí kabelu zaizolovaného plastovou páskou musí být páska stále hladká, aniž by vytvářela “uši”.
 • Při protažení pásky a opětném uvolnění se musí rychle vrátit na původní rozměr.
 • Kvalitní plastová páska si zachovává trvale všechny své vlastnosti při – 20 °C i při + 105 °C.
 • Přestože špičkové PVC pásky mají elektrickou pevnost až 65 kV/mm, jsou obvykle určeny na izolaci pouze do 1 kV. Na vyšší napětí je třeba používat gumové samosvařitelné pásky, plastová páska je až navrch jako plášť.
 • Jednotlivé závity pásky je třeba navíjet s překrytím přibližně 50 % přes sebe, s dostatečným protažením pásky.
 • Při navíjení na nerovný povrch musí páska nerovnosti kopírovat.
 • Při navíjení na kuželovou plochu je třeba začínat na menším průměru.
 • Při trhání pásky držte palce co nejblíže u sebe.
 • Posledních několik centimetrů pásky naviňte volně, s minimálním tahem.
Obr. 2.

Pokud se vámi používané pásky nechovají podle výše uvedených zásad, vyzkoušejte si pásky Scotch nebo Temflex (Scotch a Temflex jsou ochranné známky firmy 3M). Pro všeobecnou potřebu elektrikářů je určena páska Temflex, pro náročnější požadavky Scotch 710. Nejkvalitnější jsou pásky Scotch Super 33+ a Scotch Super 88. Pokud chcete vytvořit silnou vrstvu, odolnou proti mechanickému namáhání, použijte Scotch 22 o tloušťce 0,25 mm.

Už jste se seznámili s unikátními dvousložkovými páskami?
Jsou to pásky, složené ze dvou různých materiálů s velmi rozdílnými vlastnostmi. Pro širokou potřebu se hodí tyto dvě:

 • Páska Scotch 2228 je silná, samosvařitelná páska, opatřená na vnitřní straně velmi lapkavou hmotou – kabelovým mastixem. Díky tomu je velmi dobře tvarovatelná a dokonale těsní. Lze s ní opravit poškozený gumový kabel, utěsnit volný konec kabelu a kabelové průchody, hodí se i na izolaci přípojnic.
 • Páska Scotch VM má navrch silnější plast (PVC) a vespod velmi lepivou hmotu – kabelový mastix. Hodí se na opravy poškozených kabelových plášťů plastových kabelů (podstatně rychlejší, levnější a jednodušší než teplem smršťované manžety). Pokud je třeba větší mechanická odolnost, lze navrch ještě přidat pásku Scotch 22.
Obr. 3.

Armorcast ...
...je hmota, která v sobě spojuje vlastnosti pásky a pryskyřice.

Je to široký pás skelné tkaniny, prosycený rychle tvrdnoucí pryskyřicí. Podobný materiál 3M se používá ve zdravotnictví namísto sádry na zlomené končetiny. V elektrotechnice nám poslouží jako materiál pro opravu poškozeného kabelového pláště u kabelů velkých průřezů, nebo jako plášťový materiál ve spojce. Pevností odpovídá pancéřovanému kabelu. Některé firmy ho s úspěchem používají namísto dříve montovaných litinových forem na spojky. K aktivaci jednosložkové pryskyřice stačí sklenice vody. Materiál je ztvrdlý během 30 minut.

Novinky a méně známé materiály

 • Pro snadné zatahování kabelů a vodičů do trubek a lišt je určený lubrikant Lub-I. Oproti různým náhradním prostředkům má řadu předností – nestéká, neobsahuje tuky ani vosky a i po úplném zaschnutí ještě stále snižuje tření.

 • Na požadavek českých zákazníků byly znovu uvedeny na trh pásky z krepového papíru sycené olejem. Jsou určeny na opravy VN kabelů s napuštěnou izolací. Jedná se o typy Scotch 401 (polovodivá) a Scotch 404 (izolační).

 • Pro stahování svazku vodičů nebo různé upevňování byl vyvinut pásek Scotch 100 – Hook & Loop. Je to materiál na principu modifikovaného suchého zipu. Má velkou mechanickou pevnost, univerzální použití na různé průměry, mnohonásobně opakované použití a lze ho i popisovat. Ani při velkém tahu nepoškozuje vodiče, protože nemá ostré hrany.

 • Pro ochranu divokých ptáků, usedajících na vedení VN, vyvinula firma metodu, využívající pásky. Oproti mnoha různým dnes používaným způsobům má tu výhodu, že umožňuje usedání ptáků, a přitom na vedení opticky neruší, ani neomezuje přístup pracovníků na konzole při údržbě.

 • Pro preventivní údržbu a diagnostiku, zejména v rozsáhlejších průmyslových sítích dodává 3M bezdotykové teploměry s laserovým zaměřováním. Nejlevnější typ, IR-500 je cenově dostupný každému elektrikáři.

Společnost 3M je nejenom dodavatelem materiálů a technických řešení, ale jako moderní společnost sponzoruje mnoho různých sportovních, kulturních a humanitárních akcí.
K oslavě stého výročí založení společnosti jsme se 13. 6. sešli s našimi nejdůležitějšími obchodními partnery v areálu hotelu Pecínov. A kdo tam byl, má na co vzpomínat. A abychom nezanedbávali naše blízké, tak několik dní nato jsme měli kulturněsportovní odpoledne pro rodiny zaměstnanců.
Tolik jenom pro informaci, že ve firmě 3M se nejenom vyrábí špičkové materiály, ale dovedeme se i pěkně pobavit.

3M Česko, s. r. o.
Vyskočilova 1
140 00 Praha 4
tel.: 02/61 380 111
fax: 02/61 380 110
e-mail: Inovace@mmm.com
http://www.3M.cz, http://www.3M.com/elpd