časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

Stavební veletrhy Brno 2006

|

číslo 4/2006

Stavební veletrhy Brno 2006

Ukázky protipovodňových opatření

Veletrhy Brno, a. s., budou na brněnském výstavišti finančně zajišťovat rekonstrukci bazénu před pavilonem Z. Bazén bude upraven proto, aby se zde mohl konat pátý ročník evropsky unikátního projektu ukázek protipovodňových opatření v praxi, jehož spolupořadatelem je Česká protipovodňová asociace. Hlavními tématy tohoto ročníku budou Ochrana rodinného domu s garáží v záplavovém území, Kotvení plavidel za povodně a Materiálně-technické vybavení povodňové komise. Praktické ukázky budou součástí doprovodného programu v rámci Stavebních veletrhů Brno 2006 a projektu Urbis Invest (25. až 29. dubna), veletrhu Pyros (16. až 19. května) a květnových ekologických veletrhů Vodovody-kanalizace a Envibrno (23. až 25. května). Během dvanácti výstavních dnů bude možné zhlédnout na padesát ukázek.

Ukázky na veletrhu Urbis Invest budou určeny především pro povodňové orgány měst a obcí, jakož i obyvatele, kteří mají své nemovitosti v oblastech ohrožených povodněmi. Na veletrhu Pyros budou ukázky určeny zejména pro odborné skupiny, jako jsou hasiči nebo pracovníci krizového řízení. Na veletrhu Vodovody-kanalizace ukázky zaujmou především projektanty a odborníky z oblasti vodního hospodářství.

Smyslem ukázek je názorná prezentace preventivní ochrany nemovitostí před povodněmi, včetně ochrany kanalizace, dále způsoby čerpání vody, měření vodních stavů, varování povodňových orgánů, informování obyvatelstva apod.

Obr. 1.

Regio Nova (ilustrační foto)

Před pavilonem Z bude postaven rodinný domek s garáží. Ten bude zaplavován vodou a odborníci předvedou, co se s ním stane bez povodňových opatření. Následně budou předvedena protipovodňová opatření, která domek před povodní ochrání.

V tomto případě nejde o prezentaci výrobků jediné firmy. Jednotlivá opatření pocházejí od různých domácích i zahraničních firem a dohromady tvoří komplexní ochranu před povodněmi.

Součástí celé akce je i předvedení správného kotvení lodí za povodně. Ukázky jsou sestaveny tak, aby reflektovaly zkušenosti z povodní v roce 1997 a 2002. Jejich část je sestavena podle požadavků některých měst a obcí.

Letos zde bude ukázáno možné materiálně-technické vybavení určené pro povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností a krajů. Jde např. o výpočetní techniku a vhodné programové vybavení, digitální fotoaparáty, způsoby informování obyvatelstva a další vybavení potřebné při činnosti povodňové komise během povodně.

Vedle bazénu bude postaveno Kontaktní centrum s přednáškovým sálem pro členy povodňových komisí měst a obcí. Témata přednášek si budou určovat povodňové komise z jednotlivých regionů podle svých potřeb. Součástí centra bude i prostor, v němž budou vystavovatelé poskytovat všem zájemcům konzultace ohledně ochrany před povodněmi. Povodňové orgány měst, obcí, odborníci z oboru vodohospodářství a každý, kdo bydlí blízko vodních toků, tak budou mít jedinečnou příležitost na vlastní oči zhlédnout praktické ukázky, které nejsou k vidění nikde jinde v České republice ani ve střední Evropě. Je to originální způsob, jak se informovat o co nejefektivnější ochraně majetku proti vodnímu živlu v našich podmínkách.

Rozvoj dopravní infrastruktury v Libereckém kraji

Na veletrhu Urbis Invest, který se uskuteční společně se Stavebními veletrhy Brno 2006 ve dnech 25. až 29. dubna, bude představen regionální projekt Libereckého kraje na vytvoření moderního dopravního obslužného systému na území tří států v rámci Euroregionu Nisa. Euroregion Nisa patří mezi nejaktivnější regiony v České republice z hlediska dopravní obslužnosti. Rozprostírá se mezi městy Žitava (Německo), Jelení Hora (Polsko), Liberec a Jablonec nad Nisou. Od roku 2000 existuje projekt zvaný Regiotram Nisa, jehož hlavním cílem je zlepšení infrastruktury v regionu. Jde především o vytvoření systému pro provozování moderní veřejné dopravy založené na páteřní síti kolejové dopravy. Cestujícím by měl být k dispozici moderní mezinárodní veřejný dopravní systém, který zvýší nejenom kapacitu, ale především kvalitu dopravní obslužnosti regionu. Toto opatření by mělo zastavit negativní trend – pokles zájmu o veřejnou kolejovou dopravu na Liberecku. Projekt má naplnit dopravně-politické cíle Evropské unie a České republiky, vytvořit ekologickou variantu k individuální automobilové dopravě, zlepšit dostupnost center měst z příměstských oblastí a především zlepšit kvalitu spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

Základním charakteristickým rysem kolejového dopravního systému Regiotram Nisa je propojení železniční a tramvajové infrastruktury zavedením smíšeného provozu na železničních tratích kolejovými vozidly TramTrain. To umožní bezpřestupové dopravní spojení mezi příměstskými oblastmi a centry spádových měst v regionu. Výhledově se počítá také s napojením na velká turistická střediska regionu – tanvaldský Špičák, Harrachov a Rokytnici nad Jizerou.

Nositelem projektu je Liberecký kraj a mezi partnery patří Ministerstvo dopravy ČR, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, jakož i trojice signatářů Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti v liberecko-jablonecké aglomeraci: České dráhy, a. s., Statutární město Liberec a Město Jablonec nad Nisou.

(Kl)