časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Statické elektroměry

|

číslo 4/2002

Amper 2002

Statické elektroměry

V roce 1999 firmě ZPA CZ s. r. o. Trutnov zahájila výrobu elektronických elektroměrů a ta již v roce 2000 představovala asi 30 % objemu produkce firmy. Dobře známé elektromechanické elektroměry, používané v průběhu téměř celého 20. století, se postupně stávají minulostí.

Elektronické elektroměry tvořící novou generaci v oboru měření odběru elektrické energie plně využívají možností, které nabízejí aplikace moderní součástkové základny, včetně mikroprocesorů a speciálních obvodů a možností, které nabízí příslušný software. Tyto prostředky výrazným způsobem zvýšily užitnou hodnotu elektroměru, neboť tento přístroj je schopen poskytnout komplexnější pohled jak na okamžité parametry elektrické sítě, tak na širší škálu dlouhodobě sledovaných hodnot. Vedle těchto možností elektroměru se zvýšily i nároky na způsob odečítání naměřených a vypočtených hodnot z elektroměru. Tradiční pulzní výstup S0 u původních měřidel je dnes rozšířen o možnost odečtu dat přes optorozhraní, o možnost odečtu přes sběrnici RS 485, o možnosti dálkového odečtu, přenosu a hromadného zpracování dat například použitím technologie LonWorks. Tam, kde zákazník požaduje optimální řízení spotřeby je možné využít elektroměrů obsahujících modul přijímače HDO (hromadného dálkového ovládání).

Společnost ZPA CZ s. r. o. Trutnov vyrábí a nabízí ucelenou řadu elektronických jednofázových a třífázových jedno- až čtyřtarifních elektroměrů. Část jejich sortimentu je vyráběna v licenci švýcarské firmy EMU Elektronik a na vývoji části produkce se podílejí specialisté firmy ZPA CZ. I nadále se pracuje na vývoji dalších typů, a to jak směrem k jednodušším a levnějším přístrojům, tak směrem ke zvyšování užitné hodnoty a komfortu elektroměru. Elektroměry jsou učeny pro použití v oblasti fakturačního měření i jako vícefunkční měřicí přístroje. Na požadavek zákazníka lze dodávat elektroměry s možností dálkového odečtu dat nebo ve spojení s přijímačem HDO.

Typy elektroměrů pro rok 2002

Současný sortiment statických elektroměrů s typovým označením ZPA EMU 30, event. 300 (třífázové) a 100 (jednofázové) nabízí elektronické elektroměry pro fakturační měření v rozvodné síti nn, které jsou výsledkem společného vývoje ZPA CZ Trutnov s firmou EMU.

Jejich typové označení může číselně vyjadřovat počet měřených sazeb, M – s elektromechanickým počítadlem, D – s displejem LCD, I – pro nepřímé měření, H (popř. L) - doplnění elektroměru modulem přijímače HDO (popř. modulem Lonel - komunikace LonWorks).

Řada s elektroměrů označená EMU 1.x (event. 30.x) pro přímá i nepřímá měření jsou jednofázové a třífázové přístroje licenční výroby, z nichž jeden z typů má i možnost měření jalové složky.

Tab. 1 – část 1. Základní parametry elektroměrů

Typ elektroměru ZPA EMU300.4D(U) ZPA EMU300.4H ZPA EMU 30.7D ZPA EMU30.2M
Třída/připojení 2 / přímé 2 / přímé 2 / přímé 2 / přímé
Jmenovitý proud 5 A 5 A 5 A 5 A
Maximální proud 120 A 120 A 120 A 120 A
Rozsah měření 15 mA až 80 A 15 mA až 80 A 15 mA až 80 A 15mA až 80 A
Napětí 230 V 230 V 230 V 230 V
Kmitočet 45 až 65 Hz 45 až 65 Hz 45 až 65 Hz 45 až 65 Hz
Počet tarifů 4 4 4 2
Zobrazení, počet znaků LCD, 7 míst LCD, 7 míst LCD, 7 míst 2 elektromechanická počítadla, 7 míst
Konstanta 10 000 imp/kW·h 10 000 imp/kW·h 10 000 imp/kW·h 10 000 imp/kW·h
Přepínání tarifu 230 V nebo volitelné modulem HDO 230 V nebo volitelné 230 V nebo volitelné
Třída ochrany IP 51 IP 51 IP 51 IP 51
Pulsní výstup S0 S0 S0 S0
Vyčtení registrů optorozhraní optorozhraní optorozhraní -
Komunikace - - možnost RS 485 -
Ovládání spotřebiců ne ano ne ne

Příklady možností elektroměrů

V tabulce je v návaznosti na úvodní text uvedeno několik příkladů z produkce třífázových statických elektroměrů pro měření činné energie. V první části tabulky jsou stručně shrnuty základní parametry přístrojů. Druhá část tabulky obsahuje některé vybrané vnitřní registry a označuje možnosti jejich vyčtení pro potřeby hromadného zpracování dat či pro použití při dálkovém přenosu.

Dále tato část tabulky ilustruje schopnosti zobrazení na displeji měřidla a je zde patrno, že u elektroměrů s displejem LCD se nabízí široká škála veličin, které je možné zobrazit.

Jelikož se jedná o desítky volitelných údajů, nelze je uvést zde v plném rozsahu. Vzhledem k velmi širokým možnostem moderních elektroměrů z nabídky ZPA CZ s. r. o. má zákazník možnost při výběru a zadání elektroměru vyplnit, zpravidla ve spolupráci s pracovníky odbytu, tzv. Zákaznický list elektroměru, podle kterého si sám vybere, jaké veličiny bude z registrů vyčítat a které bude zobrazovat na displeji elektroměru.

Tab. 1 – část 2. Vybrané vnitřní registry

  Vybrané registry: výstup a zobrazení
Energie dodaná, odebraná v sazbě 1-4 a ve fázích L1,L2,L3 ano/ano ano/ano ano/ne ve fázích ne
Celková energie odebraná, dodaná ano/ano ano/ano činná, jalová či zdánlivá ne/ano 2 sazby
Proud v L1, L2, L3 ano/ano ano/ano ano/ano ne
Napětí v L1, L2, L3 ano/ano ano/ano ano/ano ne
cos j ano/ano ano/ano ano/ano ne
Imax za 1, 5, 10, 15 min ano/ano ano/ano ne ne
Pmax za 1, 5, 10, 15 min ano/ano ano/ano ano/ano ne
Provozní doby registrů ano/ano ano/ano ne ne
Identifikace softwarové verze ano/ano ano/ano ne ne
Počet impulsů na 1 kWh u výstupu S0 ano/ano ano/ano ano/ne ne
Datum a čas posledního odečtu ano/ano ano/ano ne ne
Počet výpadků sítě v jednotl. fázích a celkem ano/ano ano/ano ne ne

Pro porovnání je v tabulce - část 2 uveden elektroměr typu ZPA EMU30.2M s elektromechanickým počítadlem, který má možnosti uvedené v tabulce pro ostatní moderní displejové elektroměry velmi omezeny. Analogické vlastnosti mají i jednofázové elektroměry.

Závěr

Uvedli jme zde pouze vybrané vlastnosti elektroměrů ZPA CZ s. r. o. Při jejich nákupu může zákazník volit ze široké nabídky vlastností a parametrů přístroje. Podkladem pro zadání přístroje je technická specifikace daného výrobku, která je k dispozici v obchodním oddělení firmy či v našem výstavním stánku na veletrhu AMPER 2002.

Firma ZPA CZ Trutnov s. r. o. i nadále pracuje na rozšiřování sortimentu elektroměrů, a to při dodržování nároků na kvalitu dodávaných výrobků. Připravujeme jak jednodušší a levnější varianty přístrojů, tak i elektroměry pro náročnější požadavky našich zákazníků. Dále se pokračuje v přípravě dalších typů modulů a prostředků pro dálkový sběr a přenos dat.

Závěrem si dovolujeme pozvat zájemce o uvedené produkty k návštěvě naší expozice na výstavě AMPER 2002 do haly 3, sektoru B, stánku 20, kde Vám naši odborníci předvedou na propagačních panelech vlastnosti nabízených produktů. Zde i ve  výrobním závodě můžete získat o našich výrobcích podrobnější podklady a informace.

Spojení na firmu ZPA CZ s. r. o. Trutnov je uvedeno v inzerci na obálce tohoto čísla časopisu ELEKTRO. Těšíme se na Vaši návštěvu !

ZPA CZ, spol. s r. o.
Komenského 821
541 35 Trutnov
tel.: 0439/90 74 97
e-mail: zpa@zpa.cz
http://www.zpa.cz