Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo
tiskem 17. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 10. 3. 2017. 

Téma: Elektrické přístroje – spínací, jisticí, ochranné a signalizační; Přístroje pro inteligentní sítě

Hlavní článek
Atypický návrh výkonového stejnosměrného zdroje se středofrekvenčním transformátorovým filtrem rušivého napětí

Aktuality

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 20. ledna od 8.30 hodin první…

Loňská výroba Temelína by stačila k pokrytí téměř roční spotřeby českých domácností Přesně 12,1 terawatthodin elektřiny (TWh) loni vyrobila Jaderná elektrárna Temelín. Je to…

Více aktualit

Starke Marke aneb Silná Značka – není dětská hračka!

Ing. Peter Respondek, vedoucí exportu DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG
 
Novinové titulky typu: „V Číně vyrobená nebezpečná hračka…“, „Falzifikáty z Dálného východu …“ anebo další, probírající různé podvodné plagiáty asijských výrobních firem zaměstnávaly mezinárodní tisk po celý rok 2007. Tyto zprávy o kvalitě nejrůznějších spotřebních výrobků, které v nedávné době prošly tiskem v USA i v Evropě, stojí za zamyšlení. Ani v roce 2008 totiž podobné titulky neustávají, viz např. mnoho plagiátů prezentovaných na nedávno uskutečněném průmyslovém veletrhu v německém Hannoveru.
 
A evropský trh se již brání. Například při letošní únorové výstavě Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem byla udělena „ocenění“ pro obzvlášť troufalé plagiáty („Plagiarius“) a díky odbornému tisku bylo toto „udílení cen“ náležitým způsobem medializováno. Přesto však budou hospodářské škody způsobené kopírováním a plagiátorstvím enormní.
 
Téměř 10 % světového obchodu tvoří falzifikáty a kopie. To způsobuje celosvětové škody ve výši 200 až 300 mld. eur (v ČR je to 3 až 4 mld. eur). To vede celosvětově ke ztrátě zhruba 200 000 pracovních míst. Obrovské množství těchto výrobků, které již celní úřady zadržely od počátku tohoto roku, logicky vede k předpokladu, že škody a ztráty pracovních míst, včetně ztrát na národních produktech, v nastávajícím roce výrazně vzrostou. Je zajímavé, že v těchto souvislostech jsou ve valné většině jmenováni asijští, konkrétně čínští výrobci.
 
Je ještě možné vyčíslit škodu, kterou způsobila kopie spotřebního zboží, např. slánky nebo pepřenky. Avšak nespočet kopií nebo falzifikátů průmyslových výrobků či speciálně výrobků v oboru elektrotechniky, obzvláště u elektrických jističů, ale má výrazně jiné a dalekosáhlé následky než falzifikáty spotřebního zboží.
 
Ano, i v elektrotechnice jsou výrobky úspěšně kopírovány, a to na základě poptávky. Jsou tak nekalým způsobem uspořeny náklady na marketing, stejně tak na výzkum a vývoj. Velmi často bývají při výrobě plagiátů použity nejlevnější materiály, takže výrobek- plagiát může vlivem špatné elektrotechnické kvality ohrožovat na životě. Ale kdo nám řekne, zda takovýto nabízený chránič ochrání, zda hromosvod opravdu svede, automat skutečně automaticky odpojí, kouřový senzor zareaguje na kouř anebo zda jistič dá jistotu?
 
Zaručí to označení CE? To bohužel nikoliv! To je totiž též zkopírováno a v tomto smyslu nefunguje ani nějaká CE policie. Ojediněle zveřejněné případy, jako je např. odebrání bezpečnostního označení u jednoho typu požárního hlásiče, neřeší základní problém plagiátorství.
 
Samotná víra, že výrobek nesoucí označení CE znamená záruku správných parametrů, a je proto možné sáhnout po takto označeném levnějším výrobku, činí ze spotřebitele zároveň jak oběť, tak i viníka.
 
Oběť, protože radost nad nízkou cenou výrobku rozhodně potrvá kratší dobu než rozčilení nad jeho špatnou kvalitou, a viníka, protože automatické rozhodnutí pro nízkou cenu musí rozhodně vést ke špatné kvalitě. Vždyť by měla být samozřejmostí zdravá logika, když podobné nebo tzv. konstrukčně shodné přístroje jsou nabízeny za zlomek ceny podobného výrobku.
 

Role dovozců přístrojů

Tím připadá obchodu, ale také dovozcům přístrojů rozhodující role při prodeji a distribuci. Velmi podstatná část elektrotechnických a elektronických přístrojů je do ČR dovážena. Část zboží přichází z Evropské unie, ale mnohem větší část z Blízkého východu i vzdálenějšího Východu. Je zarážející, že si dovozci při uvádění zboží na společný evropský trh neuvědomují svoji zodpovědnost. Výrobky špatné, až katastrofální kvality jsou za levné ceny uvedeny na trh (2), aniž by se ten, kdo toto zboží na evropský trh uvedl, přesvědčil, např. zkouškou v některé nezávislé zkušebně, že jsou splněna jak všechna bezpečnostní kritéria, tak i odpovídající kvalita. Certifikáty ze zkoušek importéři zejména asijského zboží velmi často nemají. A jsou to ze zákona oni, kdo musí rozeznat dobré přístroje od špatných. Pro importéry to znamená zvolit si své dodavatele tak, aby byli spolehlivými a hodnověrnými partnery.
 
Při rostoucí globalizaci trhu, kde to, co platí v prodeji, platí i v obchodě, je to nelehký úkol. Žádné společenství na světě není tak závislé na volném trhu, jak je tomu v Evropské unii. Přístroj, který je dovezen do jedné z evropských zemí, se může velmi rychle rozšířit v rámci celé Evropy. Dovozci mají zákonnou zodpovědnost za výrobky jimi uvedené na trh. Ještě stále jsou si členové Evropské unie sobě navzájem důležitými obchodními partnery. Ale jak napovídají prognózy, již v příštím roce obsadí tuto pozici i Čína.
 
Naše vlastní chování při nákupu může výrazným způsobem ovlivnit, zda toto místo, díky „cenové výhodě“, kterou umožňuje falšování nebo kopírování, převezme tato vedoucí asijská průmyslová velmoc.
 

Elektroznačka Silného partnera

Středně velcí výrobci elektrotechniky se minimálně etiketou Elektromarken – Starke Partner jednoznačně rozhodli pro kvalitu. Toto rozhodnutí je však správné jen tehdy, je-li připraven také zákazník, který odmění kvalitu a bezpečnost vyšší cenou. Rozhodnutím se pro Elektromarken – Starke Partner, tj. elektroznačku Silného partnera, se výrobce i zákazník rozhodnou pro svůj vlastní prospěch, pro osobní bezpečnost a bezpečnost svého pracovního místa v Evropě.
 
Literatura:
[2] FLISOWSKI: Elektroinstallator, 2006.
 
Obr. Elektromarken – Starke Partner, elektroznačka Silného partnera