časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Staňte se pány času!

 Ing. Martin Chromec, Schneider Electric CZ, s. r. o.
 
V praxi se lze často setkat se situací, kdy je nezbytně nutné mít čas neustále pod kontrolou. V procesech řízených s využitím řídicích systémů přebírá tuto důležitou funkci příslušný blok časovače. V ostatních případech může být významným a spolehlivým pomocníkem časové relé.
 
Časová relé zajišťují funkci pomocného časového spínání. Mohou být používána samostatně, ale také fungují jako pomocník větších řídicích celků v rámci pomocných obvodů. V nabídce značky Telemecanique patří časová relé Zelio Time do ucelené skupiny prvků pomocného spínání a řízení označovaných společným názvem Zelio. Mimo časová relé sem spadají také paticová relé Zelio Relay, měřicí a kontrolní relé Zelio Control a rovněž inteligentní relé Zelio Logic.
Aby bylo vždy dosaženo naprostého souladu mezi požadavky uživatele a požadavky různých úloh, je nabídka časových relé Zelio Time rozdělena do několika produktových řad. Kritérií výběru je více; proto lze v nabídce Zelio Time nalézt nejen modulární, ale také robustnější průmyslové provedení, podle způsobu instalace i časová relé s montáží do patice a nebo do panelu, ať již s analogovým či digitálním nastavením příslušné časové funkce a její časové prodlevy.
I přes různorodost spojují jednotlivé řady časových relé Zelio Time nabízené časové funkce a možnost výběru z velkého množství různých napájecích napětí. Z pohledu funkcí je tedy možné v nabídce nalézt základní funkce, které zastupují zpožděný přítah či odpad i jejich různé modifikace a kombinace. V rámci napájecích napětí lze zvolit časové relé s napájením na jednu konkrétní napěťovou hladinu nebo tzv. vícenapěťové relé, které v kombinaci s vícefunkčním provedením spoří prostor i náklady vyčleněné na skladové zásoby.
Velmi užitečnou vlastností pro uživatele je, že veškeré potřebné informace, např. schémata zapojení a časové diagramy funkcí, jsou přímo vytištěny na pouzdru relé. Vše potřebné je tak možné zjistit jediným pohledem.
Neméně užitečné jsou i mezinárodní certifikáty UL, CSA a GL časových relé Zelio Time.
S přihlédnutím k provedení výstupu popisovaných časových relé, tedy k části, která předává potřebnou informaci dále do řídicího obvodu celé úlohy, jsou k dispozici i relé s reléovým výstupem, který umožňuje spínání větší proudové zátěže, a relé s polovodičovým výstupem, jenž dovoluje vyšší frekvenci spínání výstupu.
Časová relé Zelio Time značky Telemecanique mají vlastnosti, které uživateli přinášejí užitek v podobě snazšího použití, rychlejší instalace či naprosté spolehlivosti funkce v příslušné úloze. Jedna z takových vlastností již byla zmíněna – nezbytné informace jsou uvedeny přímo na pouzdru relé. Druhou je průhledný plastový kryt, jehož základní funkcí je chránit nastavení parametrů relé před nepříznivým působením prostředím, ve kterém je nainstalováno, ale též proti nenechavým rukám neznalých. Takto jednoduše, avšak velmi dobře je zajištěn spolehlivý chod všech úloh. Průhledným krytem jsou vybavena časová relé Zelio Time modulární i průmyslové řady.
Dalšími výhodami jednotlivých řad relé Zelio Time jsou:
  • kompaktní rozměry, monofunkční i multifunkční provedení, široký časový rozsah i rozsah napájení modulární řady,
  • robustnost, speciální časové funkce pro použití v průmyslu a externí řízení časové prodlevy průmyslové řady,
  • kompaktní rozměry, monofunkční i multifunkční provedení, široký časový rozsah i rozsah napájení modulární řady,
  • robustnost, speciální časové funkce pro použití v průmyslu a externí řízení časové prodlevy průmyslové řady,
Časová relé Zelio Time tedy vždy poskytují možnost široké volby správného prvku, který umožní ovládnout čas v příslušných úlohách.
 
Bližší podrobnosti o nabídce časových relé Zelio Time zájemci naleznou na adrese:
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova 13
186 00 Praha 8
Zákaznické centrum
tel.: 382 766 333
 
Obr. 1. Řada relé Zelio Time
Obr. 2. Detail pouzdra
Obr. 3. Ochranný kryt