Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

Standardní přepěťová ochrana domů a bytů

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Standardní přepěťová ochrana domů a bytů

RNDr. Jozef Dudáš, CSc.,
SALTEK s. r. o.

Řešení technických zadání je vždy kompromisem mezi technickými a ekonomickými možnostmi. Dobrý projektant se nedrží žádných dogmat, ale každý případ řeší podle požadavků investora s uplatněním požadavků a doporučení norem. Proto společnost SALTEK neustále rozšiřuje svůj sortiment, aby umožnila řešení ochrany proti přepětí „šité na míru„. Ukážeme několik příkladů, se kterými se v poslední době setkáváme stále častěji. Zařízení i technické vybavení rodinných domů se liší, proto se bude rozdílná i navrhovaná ochrana proti přepětí.

Svodič přepětí SALTEK FLP-B+C

Pro běžný rodinný dům bez vlastního hromosvodu, který je usazen v husté zástavbě a vybaven standardním zařízením s kabelovou přípojkou nízkého napětí a telefonem, volíme standardní ochranu. Do hlavního rozváděče osadíme sdružený svodič třídy B+C typu SALTEK FLP-B+C. Tento svodič v rodinném domku nevyžaduje žádné speciální předjištění, vůbec v něm nevznikají následné proudy ani nevyfukuje plyny při svádění impulsních proudů. Třípólová sada vyhovuje pro přípojky TN-C popř. v rozváděčích TN-C-S.

Obr. 1

V případě, že k rozdělení PEN na vodič PE a N dojde už před rozváděčem, ve kterém je kombinovaný svodič osazen, použijeme čtyřpólovou sadu nebo doplníme třípólovou sadu o FLP-G: uzavřené jiskřiště, zapojované mezi svodičem a PE. V případě použití jiskřiště FLP-G použijeme svodiče v zapojení 3+1, tj. tři svodiče FLP-B+C mezi fáze a nulový vodič a jeden svodič jiskřiště FLP-G mezi vodič N a PE.

Ochrana citlivých spotřebičů

Svodiče FLP-B+C jsou optimální ochranou pro standardní rodinné domy. U citlivých spotřebičů je ovšem potřeba doplnit tuto ochranu o třetí stupeň – třídu D. V odůvodněných případech je vhodné tuto ochranu kombinovat s vysokofrekvenčním odrušovacím filtrem. K televizním přijímačům použijeme ochranu třídy D bez vysokofrekvenčního filtru (vf), kombinovanou ochranu anténního svodu – adaptér typu TV-OVERDRIVE X16. Pro počítač s modemem použijeme obdobnou ochranu typu FAX-OVERDRIVE F6 doplněnou o vysokofrekvenční filtr v napájecí části a kombinovanou s ochranou telefonní přípojky. V případě rozvodů signálu TV a SAT doplníme ochranu aktivních prvků – zesilovačů koaxiálními svodiči typu FX-TV, FX-F, případně SX-TV a SX-F. Pro ústřednu MaR (měření a regulace) topení je vhodný svodič D kombinovaný s vf filtrem typu DA-275 DF, určený pro montáž na lištu DIN.

Ochrana větších objektů

U větších, vícepodlažních rodinných domů doplníme do podružných rozváděčů svodiče třídy C typu SLP-275/4 v pevném provedení nebo SLP-275 V/4 v provedení s výměnnými moduly (obr. 1).

Obr. 2

V případě rodinné vily volíme komplexní třístupňovou ochranu rozvodů nízkého napětí a úplnou ochranu všech datových linek. Takový systém je znázorněn na obr. 2. Do hlavního rozváděče se instaluje plnohodnotný první a druhý stupeň svodičů: svodiče bleskových proudů SALTEK typu FLP-A35-0,9 se sníženou napěťovou ochrannou úrovní a varistorové svodiče SALTEK typu SLP-275/3 (pro přípojku TN-C), popř. SLP-275/4 (pro přípojku TN-S). První a druhý stupeň v tomto případě nevyžaduje ani předepsanou vzájemnou vzdálenost, ani instalaci rázových oddělovacích tlumivek. Kombinace FLP-A35-0,9 a SLP-275/3 (4) zajistí nízké zbytkové přepětí – dostatečné pro elektrické rozvody i běžné elektrické přístroje – a je vhodná pro všechny typy objektů, včetně těch, které mají vlastní hromosvod, popř. vrchní přípojku nízkého napětí.

Třetí stupeň ochrany

Třetí stupeň ochran instalujeme k citlivým elektronickým zařízením, jako jsou televizní a satelitní přijímače, počítače, ústředny MaR apod. Pro audio- a videotechniku i pro PC s příslušenstvím je nejvhodnější ochrana v podobě adaptérů instalovaných do zásuvek nn. Pro televizní a satelitní přijímače volíme kombinaci ochrany antény a samotné ochrany nn bez vysokofrekvenčního filtru – typy SALTEK TV-OVERDRIVE X16 a SAT-OVERDRIVE X16, ke kterým pomocí krátkého prodlužovacího přívodu můžeme připojit více chráněných zařízení s celkovým odběrem 16 A. U ochrany počítače s příslušenstvím volíme podobnou ochranu – typu FAX-OVERDRIVE F6, kde je v nízkonapěťové části kombinace ochrany třetího stupně (třídy D) a vysokofrekvenčního filtru a datová část se zásuvkami RJ-12 (telefonní šestipinové) obsahuje dvoustupňovou ochranu telefonní linky. Přístroj FAX-OVERDRIVE F6 umožňuje ochránit PC s příslušenstvím včetně interního nebo externího modemu, připojeného pomocí telefonní linky k internetu. Pokud je v budově instalována počítačová síť (LAN), doplníme ještě ochranu jejích přípojek svodičem DL-ETH UTP (pro samotný datový přívod) nebo použijeme adaptér NET-OVERDRIVE F6 pro ochranu napájení i datového přívodu.

Ochrana slaboproudých rozvodů

Nesmíme zapomenout ani na slaboproudé vedení vstupující do budovy – telefon, kabelová televize, anténní svody. Na vstup telefonního kabelu instalujeme svodič bleskových proudů BD-250 T. U kabelové televize a anténních svodů volíme koaxiální svodiče FX-90 TV (s televizními konektory), FX-90 F (s konektory F pro satelitní rozvody) a FX-90 B50 (s konektory BNC).

Obr. 3

Ochrana nájemních domů

Poněkud složitější situace může vzniknout při ochraně obytných domů s nájemními byty. S prvním problémem se můžeme setkat při pokusu o umístění prvního stupně ochrany na vstup kabelu nn do objektu před měření, tj. do neměřené části. Pro to je potřebné získat souhlas distribuční společnosti. V případě komplikací nebo neúspěchu můžeme svodič FLP-A35-0,9 osadit za elektroměr společné spotřeby, umístěný obvykle v přízemí nebo suterénu domu v blízkosti vstupu kabelu do objektu. V jednotlivých bytech pak do bytových rozvodnic umístíme svodič přepětí SALTEK, typ SLP-275/3, popř. typ SLP-275/4 pro trojfázový přívod TN-C (popř. TN-S) k rozvodnici. U jednofázových přívodů instalujeme jednopólový svodič SLP-275 pro přívod TN-C a dva póly pro přívod TN-S.

V případě, že umístění prvního stupně na přípojce nn je zcela neproveditelné, nebo se nechrání celý objekt, ale pouze jednotlivé byty, můžeme situaci řešit podle obr. 3. Bytové rozvodnice osadíme kombinovaným svodičem třídy B+C (tj. první + druhý stupeň), typ SALTEK FLP-B+C, a nemusíme již instalovat svodiče druhého stupně. Tento způsob ochrany neodpovídá plně zonální koncepci ochrany, ale z hlediska ochrany bytů a jejich elektrického zařízení je technicky naprosto odpovídající a bezpečný. Navíc není třeba podávat žádost a čekat na souhlas distribuční společnosti, protože všechny svodiče jsou umístěny v měřené části rozvodu („za hodinami„ – obr. 3).

Shrnutí

Na závěr popíšeme klasickou třístupňovou ochranu nájemního domu odpovídající jak platným normám ČSN, EN a IEC, tak i zásadám zonální ochrany proti přepětí. Na vstup kabelu do objektu (např. do RIS umístěné na zdi objektu nebo do samostatné skříně umístěné na vnitřní nebo venkovní zdi objektu u vstupu kabelu nn do objektu) umístíme sadu tří svodičů bleskových proudů SALTEK, typ FLP-A35, předjištěných pojistkami 125 A gl/gG. Doporučujeme použít odpojovač se signalizací vyvedenou na viditelném místě. Pak budeme mít svodiče i jejich předjištění pod kontrolou bez potřeby spolupráce s technikem distribuční společnosti. K přerušení těchto pojistek dochází nicméně zřídka s periodou několika let až desítek let při blízkém, popř. přímém úderu blesku nadnormativní velikosti.

Obr. 4

Na rozvodech k jednotlivým bytům bude zajištěna ochranná napěťová úroveň ve výši asi 4 kV, což vyhovuje požadavkům normy ČSN 330420-1. Pro zmenšení zatížení varistorových svodičů třídy C v jednotlivých bytech v prvním a druhém poschodí instalujeme za měření do pracovních vodičů rázové oddělovací tlumivky RTO (většinou RTO 16, výjimečně RTO 35). U vyšších podlaží je již vzdálenost dostatečná pro koordinaci svodičů třídy B a C. V tomto případě nepředpokládáme nutnost jistit samostatnými pojistkami jednotlivé svodiče, protože jak společná spotřeba, tak i jednotlivé byty bývají jištěny maximálně do 35 A (viz schéma na obr. 4).

V každém případě u jednotlivých bytů doplníme třetí stupně ochrany a ochrany slaboproudých rozvodů tak, jak byly popsány v předešlých odstavcích.

Závěr

Samozřejmě, že každý ze zde uvedených příkladů je omezen konkrétními podmínkami. Může ale sloužit jako vodítko pro projektanty i investory. Proto, aby byly ochrany SALTEK v každém jednotlivém případě vyprojektovány a nainstalovány správně a v souladu s platnými normami, zřídila společnost SALTEK konzultační středisko, které poskytuje projektantům, montérům, ale i investorům konzultace on-line pomocí telefonu, faxu nebo e-mailu. Ke složitějším a technicky náročnějším systémům vyjíždějí naši konzultanti přímo na místo. Tímto způsobem byly upřesněny a realizovány systémy přepěťových ochran u desítek rodinných i nájemních domů.

Firma SALTEK navíc zavedla novou službu umožňující nejenom preventivní ochranu rozvodů a spotřebičů, ale i odhalení chyb a nedostatků v rozvodech a nalezení zdrojů rušení v energetické síti. Komplexní měření stavu sítě a napájecího napětí, včetně přechodových přepětí, vysokofrekvenčního rušení, harmonických, rozdílových potenciálů, kolísání napětí, náběhových i unikajících proudů, umožní optimalizaci nasazení přepěťových ochran a odrušovacích filtrů a úpravy tam, kde by mohlo i přes nasazení ochran a filtrů dojít k poruchám a škodám.

Systém přepěťových ochran SALTEK umožňuje ekonomickou ochranu „šitou na míru„ s respektováním požadavků i možností investora a zároveň splňuje požadavky českých i mezinárodních norem. Společnost SALTEK nedodává pouze ochrany a odrušovací filtry. Poskytuje přímo i prostřednictvím svých smluvních partnerů komplexní službu. Výsledkem je bezpečný a bezporuchový systém. Tato přidaná hodnota se neodráží v ceně ochran a je bonusem pro stálé zákazníky společnosti SALTEK. Můžete se o tom přesvědčit i Vy.

SALTEK s. r. o.
Arkalycká 1
149 00 Praha 4
tel./fax: 272 942 470
fax: 267 913 411
http://www.saltek.cz