časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

SR Family – multifunkční ochrany generátorů, motorů, vývodů a transformátorů

|

číslo 4/2002

Amper 2002

SR Family – multifunkční ochrany generátorů, motorů, vývodů a transformátorů
Ochranné funkce, oscilogramy, záznamy dějů, uživatelské rozhraní SR+PC

Ing. Miloslav Lebeda, Unirec spol. s r. o.

Firma UNIREC spol. s r. o. Praha, jako zástupce a reprezentant společnosti GE Power Management pro ČR a SR, pokračuje tímto pro naši odbornou veřejnost sérií informativních článků, tentokrát o kompaktním systému digitálních ochran, jejich konstrukci, funkcích a nabízených možnostech monitorování a řízení .

Tab. 1. Přehled ochranných funkcí jednotlivých typů multifunkčních ochran SR Family
funkce
ANSI
SR489 SR469 SR750/760 SR745
  trip. alarm blok. start. vývod sběr. trafa linky  
12 n                
14   l l l          
19                  
21 n                
24 n                
25         u u   u  
27 n       u u   u  
27/50 n                
27/59                  
32 n l l l          
37   l l l          
38 n l l l          
39 n                
40 n                
40Q n                
46 n l l l          
47 n l   l u u u u  
48   l   l          
49 n l l l          
50 n l   l u u u u  
50G                 µ
50BF n                
50G/51G   l l l          
50N                 µ
50P                 µ
50/46                 µ
50/51GN n                
50/87                 µ
51   l l l u u u u  
51G                 µ
51N                 µ
51P                 µ
51V n                
51/46                 µ
55         u        
59 n       u u u u  
59GN/27TN n                
59/81                 µ
60FL n                
66       l          
67 n       u u u u  
76 n                
78/55   l l l          
79         u     u  
81 n l l l   u u u  
81-H5                 µ
86 n     l          
81O                 µ
81U                 µ
81U-R                 µ
87   l   l         µ
87G n               µ
mech. blok.   l   l          
přeruš. RTD     l            
zkrat RTD     l            
jal.výk.   l l l          
zvýš. otáč.     l l          
THD                 µ
O. Z.         u u u    

Řada přístrojů pod souhrnným označením SR Family (obr. 1) představuje v hierarchii nabízených produktů střední technickou i cenovou úroveň. Multifunkční ochrany s digitálním mikroprocesorovým řízením představují vysoce ekonomické řešení pro ochranu, řízení, monitorování a měření technologických celků aplikací vn. Umožňují místní i vzdálený uživatelský přístup, včetně začlenění do nadřazených řídicích celků prostřednictvím bohatých komunikačních protokolů. Ochrany řady SR Family disponují vyspělými hardwarovými a softwarovými prostředky, které eliminují požadavky na diskrétní komponenty systému a snižují nároky na komunikační přenosy.

Multifunkční ochrany řady SR Family jsou dodávány ve čtyřech provedeních (tab. 1), která se liší souborem ochranných funkcí a počtem vstupů a výstupů, charakteristických pro danou chráněnou technologii:

SR489 – generátorová ochrana pro výkony v rozsahu 1 – 100 MW, rozšířená o 12 vstupů RTD, čtyři analogové vstupy včetně snímání vibrací, čtyři analogové výstupy, sedm digitálních vstupů, čtyři programovatelné a dva pevně definované reléové výstupy. Základní ochranné funkce jsou: rozdílová ochrana, dvoustupňová impedanční ochrana, 100% statorová a nadproudová zemní ochrana, nadproudová ochrana s podpěťovým blokováním, tepelný model, zpětná výkonová ochrana, ztráta buzení, atd.

SR469 – motorová ochrana pro motory vn vysokých výkonů a vytížení, rozšířená o 12 vstupů RTD, 4 analogové vstupy, 4 analogové výstupy, 4 programovatelné a 23 pevně definovaných digitálních vstupů, 2 programovatelné a 4 pevně definované reléové výstupy. Základní ochranné funkce jsou nadproudová časová, rozdílová fázová funkce, tepelný model, napěťová ochrana, ztráta zátěže, dvě nastavovací sady pro dvourychlostní motory, atd.

SR750/760 – vývodová univerzální och-rana pro průmyslové a distribuční aplikace, s funkcemi pro chránění vývodů, sběren, transformátorů či linek. Ochrana je rozšířená o jeden analogový vstup, 8 analogových výstupů, 14 digitálních vstupů, 5 programovatelných a 4 pevně definované reléové výstupy. Základní ochranné funkce jsou: nadproudová časová, zemní nadproudová, směrová fázová, napěťová s funkcí O. Z., frekvenční s funkcí O. Z., synchrocheck atd.

SR745 – transformátorová ochrana pro dvou nebo tří vinuťové transformátory vn v průmyslových i distribučních aplikacích. Ochrana je rozšířená o jeden vstup RTD, jeden analogový vstup, 7 analogových výstupů, 16 digitálních vstupů, 3 programovatelné a 6 pevně definovaných reléových výstupů. Základní ochranné funkce jsou: okamžitá rozdílová, blokování od vyšších harmonických při zapnutí, vícestupňová nadproudová, frekvenční, přesycení od U/f, zemní ochrana, možnost výběru nebo tvorby nadproudových křivek atd.

Konstrukce řady SR Family se vyznačuje jednotným provedením, které obsahuje v základní vaně výsuvnou řídicí jednotku, vybavenou dvěma řadami přechodových konektorů silových a řídicích svorek. Základní rozměry jsou 216 × 255 mm, hloubka 190 mm. Shodný čelní panel za průhlednými dvířky obsahuje prvky uživatelského přístupu:

 • dvouřádkový fluorescenční alfanumerický zobrazovač pro odečítání aktuálních hodnot, nastavování, řízení a diagnostiku,

 • tři sloupce LED pro zobrazení pracovního stavu jednotlivých funkčních okruhů:
  – režimu ochrany (provozní stav, nastavovací režim, komunikační aktivita, reset, druh zpráv),
  – stavu chráněného zařízení (stav vypínače a dále dle typu ochrany např. přehřátí vinutí, ztráta buzení, přetížení, chyba pojistek vn, chyba vypínače, funkce O. Z., číslo nastavovací sady, atd.),
  – stavu výstupů (aktivita vyhrazených a programovatelných reléových výstupů),

 • klávesnici pro zadávání hodnot a pohybu v nabídce (zprávy jsou organizovány do stránek pod záhlavími, ze kterých se vybírá příslušný nastavovací nebo odečítací režim),

 • rozhraní (port) RS-232 pro místní komunikaci s PC.

Obr. 1.

Ochrany obsahují další dva nezávislé komunikační porty na zadní svorkovnici typu RS-485 (422), které jsou určeny pro připojení na DCS, SCADA nebo PLC, s podporovaným protokolem ModBus RTU a DNP 3.0. Ochrany jsou vybaveny vstupem IRIG-B časové synchronizace záznamu dějů a událostí.

Měření je (mimo základních ochranných úloh) další standardní funkcí ochran řady SR Family:

 • elektrických veličin proudu, napětí, kmitočtu, výkonu, práce, cos j,
 • neelektrických veličin jako teploty, vibrací a analogových vstupů,
 • sledování hodnot průměrné a požadované práce a výkonu,
 • vyhodnocování harmonické analýzy do 21. harmonické.

Měření proudů a napětí se děje dvanáctinásobným vzorkováním během cyklu s možností uložení až 64 cyklů.

Vlastní hodnota je udávána s přesností ±0,5 až 1,5 % z plné hodnoty, podle typu měřené veličiny. Spouštění oscilogramů lze nastavit na požadovaný počet period před a po spouštěcí události, s volbou spouštěcího parametru odvozeného jak od vstupního měřeného parametru, tak od vnitřních virtuálních stavů nebo libovolných digitálních vstupů (obr. 2).

Záznam událostí a dějů je další z nabízených standardních funkcí. Ochrany řady SR Family mají programové vybavení, které umožňuje záznam až 128 dějů, které obsahují kompletní výpis dat:

 • pořadové číslo, datum a čas (rozlišení 10 ms),

 • poslední nulování, aktivní nastavovací sadu, spouštěcí parametr,

 • hodnoty jednotlivých proměnných jako otáčky, fázové proudy a napětí, rozdílové proudy, kmitočet, aktivní a jalový výkon, měřené teploty a stavy RTD, hodnoty analogových vstupů atd.

Obr. 2.

Záznamy jsou seřazeny do tabulky ve formátu *.xls s možností samostatného vyhodnocení nebo převedení do běžně používaných grafů.

Programové vybavení SR+PC, které je volně dodáváno s ochranami, umožňuje plnou parametrizaci ochran, výstup hodnot, událostí, dějů, konfigurování vstupů, výstupů, a zobrazování oscilogramů. Pro potřeby uživatelské vizualizace jsou pomocí programu UR+PC přístupny softwarové prostředky pro spolupráci s ochranami řady SR Family. Také tento program je volně šířen a jeho stručné představení bylo publikováno v ELEKTRO v čísle 4/2001.

Firma UNIREC spol. s r. o. Praha, kromě obchodního zajištění produktů firmy GE Power Management, je připravena ve spolupráci se svými odborníky zájemce podrobně seznámit s provozními a aplikačními možnostmi ochran řady SR, včetně zaslání podrobných katalogů a uživatelských manuálů. V případě zájmu budou základní ochrany předvedeny v reálné činnosti včetně práce s programem SR+PC.

Unirec spol. s r. o.
Pražská 16
102 21 PRAHA 10–Hostivař
tel.: 02/81017405-10
fax: 02/81017411
Unirec@unirec-praha.cz
www.unirec-praha.cz