Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Více aktualit

SR Family – multifunkční ochrany generátorů, motorů, vývodů a transformátorů

číslo 4/2002

Amper 2002

SR Family – multifunkční ochrany generátorů, motorů, vývodů a transformátorů
Ochranné funkce, oscilogramy, záznamy dějů, uživatelské rozhraní SR+PC

Ing. Miloslav Lebeda, Unirec spol. s r. o.

Firma UNIREC spol. s r. o. Praha, jako zástupce a reprezentant společnosti GE Power Management pro ČR a SR, pokračuje tímto pro naši odbornou veřejnost sérií informativních článků, tentokrát o kompaktním systému digitálních ochran, jejich konstrukci, funkcích a nabízených možnostech monitorování a řízení .

Tab. 1. Přehled ochranných funkcí jednotlivých typů multifunkčních ochran SR Family
funkce
ANSI
SR489 SR469 SR750/760 SR745
  trip. alarm blok. start. vývod sběr. trafa linky  
12 n                
14   l l l          
19                  
21 n                
24 n                
25         u u   u  
27 n       u u   u  
27/50 n                
27/59                  
32 n l l l          
37   l l l          
38 n l l l          
39 n                
40 n                
40Q n                
46 n l l l          
47 n l   l u u u u  
48   l   l          
49 n l l l          
50 n l   l u u u u  
50G                 µ
50BF n                
50G/51G   l l l          
50N                 µ
50P                 µ
50/46                 µ
50/51GN n                
50/87                 µ
51   l l l u u u u  
51G                 µ
51N                 µ
51P                 µ
51V n                
51/46                 µ
55         u        
59 n       u u u u  
59GN/27TN n                
59/81                 µ
60FL n                
66       l          
67 n       u u u u  
76 n                
78/55   l l l          
79         u     u  
81 n l l l   u u u  
81-H5                 µ
86 n     l          
81O                 µ
81U                 µ
81U-R                 µ
87   l   l         µ
87G n               µ
mech. blok.   l   l          
přeruš. RTD     l            
zkrat RTD     l            
jal.výk.   l l l          
zvýš. otáč.     l l          
THD                 µ
O. Z.         u u u    

Řada přístrojů pod souhrnným označením SR Family (obr. 1) představuje v hierarchii nabízených produktů střední technickou i cenovou úroveň. Multifunkční ochrany s digitálním mikroprocesorovým řízením představují vysoce ekonomické řešení pro ochranu, řízení, monitorování a měření technologických celků aplikací vn. Umožňují místní i vzdálený uživatelský přístup, včetně začlenění do nadřazených řídicích celků prostřednictvím bohatých komunikačních protokolů. Ochrany řady SR Family disponují vyspělými hardwarovými a softwarovými prostředky, které eliminují požadavky na diskrétní komponenty systému a snižují nároky na komunikační přenosy.

Multifunkční ochrany řady SR Family jsou dodávány ve čtyřech provedeních (tab. 1), která se liší souborem ochranných funkcí a počtem vstupů a výstupů, charakteristických pro danou chráněnou technologii:

SR489 – generátorová ochrana pro výkony v rozsahu 1 – 100 MW, rozšířená o 12 vstupů RTD, čtyři analogové vstupy včetně snímání vibrací, čtyři analogové výstupy, sedm digitálních vstupů, čtyři programovatelné a dva pevně definované reléové výstupy. Základní ochranné funkce jsou: rozdílová ochrana, dvoustupňová impedanční ochrana, 100% statorová a nadproudová zemní ochrana, nadproudová ochrana s podpěťovým blokováním, tepelný model, zpětná výkonová ochrana, ztráta buzení, atd.

SR469 – motorová ochrana pro motory vn vysokých výkonů a vytížení, rozšířená o 12 vstupů RTD, 4 analogové vstupy, 4 analogové výstupy, 4 programovatelné a 23 pevně definovaných digitálních vstupů, 2 programovatelné a 4 pevně definované reléové výstupy. Základní ochranné funkce jsou nadproudová časová, rozdílová fázová funkce, tepelný model, napěťová ochrana, ztráta zátěže, dvě nastavovací sady pro dvourychlostní motory, atd.

SR750/760 – vývodová univerzální och-rana pro průmyslové a distribuční aplikace, s funkcemi pro chránění vývodů, sběren, transformátorů či linek. Ochrana je rozšířená o jeden analogový vstup, 8 analogových výstupů, 14 digitálních vstupů, 5 programovatelných a 4 pevně definované reléové výstupy. Základní ochranné funkce jsou: nadproudová časová, zemní nadproudová, směrová fázová, napěťová s funkcí O. Z., frekvenční s funkcí O. Z., synchrocheck atd.

SR745 – transformátorová ochrana pro dvou nebo tří vinuťové transformátory vn v průmyslových i distribučních aplikacích. Ochrana je rozšířená o jeden vstup RTD, jeden analogový vstup, 7 analogových výstupů, 16 digitálních vstupů, 3 programovatelné a 6 pevně definovaných reléových výstupů. Základní ochranné funkce jsou: okamžitá rozdílová, blokování od vyšších harmonických při zapnutí, vícestupňová nadproudová, frekvenční, přesycení od U/f, zemní ochrana, možnost výběru nebo tvorby nadproudových křivek atd.

Konstrukce řady SR Family se vyznačuje jednotným provedením, které obsahuje v základní vaně výsuvnou řídicí jednotku, vybavenou dvěma řadami přechodových konektorů silových a řídicích svorek. Základní rozměry jsou 216 × 255 mm, hloubka 190 mm. Shodný čelní panel za průhlednými dvířky obsahuje prvky uživatelského přístupu:

 • dvouřádkový fluorescenční alfanumerický zobrazovač pro odečítání aktuálních hodnot, nastavování, řízení a diagnostiku,

 • tři sloupce LED pro zobrazení pracovního stavu jednotlivých funkčních okruhů:
  – režimu ochrany (provozní stav, nastavovací režim, komunikační aktivita, reset, druh zpráv),
  – stavu chráněného zařízení (stav vypínače a dále dle typu ochrany např. přehřátí vinutí, ztráta buzení, přetížení, chyba pojistek vn, chyba vypínače, funkce O. Z., číslo nastavovací sady, atd.),
  – stavu výstupů (aktivita vyhrazených a programovatelných reléových výstupů),

 • klávesnici pro zadávání hodnot a pohybu v nabídce (zprávy jsou organizovány do stránek pod záhlavími, ze kterých se vybírá příslušný nastavovací nebo odečítací režim),

 • rozhraní (port) RS-232 pro místní komunikaci s PC.

Obr. 1.

Ochrany obsahují další dva nezávislé komunikační porty na zadní svorkovnici typu RS-485 (422), které jsou určeny pro připojení na DCS, SCADA nebo PLC, s podporovaným protokolem ModBus RTU a DNP 3.0. Ochrany jsou vybaveny vstupem IRIG-B časové synchronizace záznamu dějů a událostí.

Měření je (mimo základních ochranných úloh) další standardní funkcí ochran řady SR Family:

 • elektrických veličin proudu, napětí, kmitočtu, výkonu, práce, cos j,
 • neelektrických veličin jako teploty, vibrací a analogových vstupů,
 • sledování hodnot průměrné a požadované práce a výkonu,
 • vyhodnocování harmonické analýzy do 21. harmonické.

Měření proudů a napětí se děje dvanáctinásobným vzorkováním během cyklu s možností uložení až 64 cyklů.

Vlastní hodnota je udávána s přesností ±0,5 až 1,5 % z plné hodnoty, podle typu měřené veličiny. Spouštění oscilogramů lze nastavit na požadovaný počet period před a po spouštěcí události, s volbou spouštěcího parametru odvozeného jak od vstupního měřeného parametru, tak od vnitřních virtuálních stavů nebo libovolných digitálních vstupů (obr. 2).

Záznam událostí a dějů je další z nabízených standardních funkcí. Ochrany řady SR Family mají programové vybavení, které umožňuje záznam až 128 dějů, které obsahují kompletní výpis dat:

 • pořadové číslo, datum a čas (rozlišení 10 ms),

 • poslední nulování, aktivní nastavovací sadu, spouštěcí parametr,

 • hodnoty jednotlivých proměnných jako otáčky, fázové proudy a napětí, rozdílové proudy, kmitočet, aktivní a jalový výkon, měřené teploty a stavy RTD, hodnoty analogových vstupů atd.

Obr. 2.

Záznamy jsou seřazeny do tabulky ve formátu *.xls s možností samostatného vyhodnocení nebo převedení do běžně používaných grafů.

Programové vybavení SR+PC, které je volně dodáváno s ochranami, umožňuje plnou parametrizaci ochran, výstup hodnot, událostí, dějů, konfigurování vstupů, výstupů, a zobrazování oscilogramů. Pro potřeby uživatelské vizualizace jsou pomocí programu UR+PC přístupny softwarové prostředky pro spolupráci s ochranami řady SR Family. Také tento program je volně šířen a jeho stručné představení bylo publikováno v ELEKTRO v čísle 4/2001.

Firma UNIREC spol. s r. o. Praha, kromě obchodního zajištění produktů firmy GE Power Management, je připravena ve spolupráci se svými odborníky zájemce podrobně seznámit s provozními a aplikačními možnostmi ochran řady SR, včetně zaslání podrobných katalogů a uživatelských manuálů. V případě zájmu budou základní ochrany předvedeny v reálné činnosti včetně práce s programem SR+PC.

Unirec spol. s r. o.
Pražská 16
102 21 PRAHA 10–Hostivař
tel.: 02/81017405-10
fax: 02/81017411
Unirec@unirec-praha.cz
www.unirec-praha.cz