časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Spouštěč motorů PKZM01 s tlačítkovým ovládáním

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Spouštěč motorů PKZM01 s tlačítkovým ovládáním

Ing. Radovan Faltus,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Firma Moeller představila na Hannover Messe novou skupinu výrobků s označením xStart. Jde o přístroje určené pro spínání a jištění motorových obvodů. Rozšíření nabídky je dalším významným počinem firmy Moeller v rámci inovace jejího sortimentu. Stojí za povšimnutí, že se jí jako jedné z mála firem podařilo uskutečnit generační obměnu většiny jejích produktů. K již inovovaným přístrojům patří ovladače a signálky RMQ-Titan, koncové spínače LS-Titan, výkonové jističe NZM a PMC a další přístroje pro průmyslové elektroinstalace.

V následujícím článku budou představeny inovované motorové spouštěče PKZ a zcela nové stykače DIL. První novinkou skupiny xStart, se kterou přišla firma Moeller na náš trh již v červenci tohoto roku, jsou spouštěče motorů PKZM01 s tlačítkovým ovládáním. Doplňují klasické rotační ovládání, na které jsou uživatelé výrobků firmy zvyklí (obr. 1).

Obr. 1 Obr. 5 Obr. 6

Ochrana motorů spouštěči PKZ

Motorové spouštěče jsou navrženy pro spínání a jištění motorů v režimu AC-3. V současné době je k dispozici řada PKZM0 se jmenovitými proudy od 0,16 do 25 A, dále typová řada PKZ2 s vyměnitelnými spouštěmi do velikosti proudů 40 A a typová řada PKZM4 se jmenovitými proudy do 63 A. Všechny uvedené typy mají otočné ovládání. Tepelná spoušť je nastavitelná v rozsahu 0,63 až 1 In. To odpovídá plnému pokrytí proudů až k sousedním jmenovitým hodnotám. Zkratová spoušť může být podle typu buď regulovatelná, nebo pevně nastavená. Obvyklá hodnota nastavení 14 In zaručí bezproblémový rozběh všech typů asynchronních motorů a nevede k žádným potížím s nežádoucím vypínáním.

Obr. 2

Všechny spouštěče motorů firmy Moeller jsou konstruovány tak, aby samočinně vybavily při výpadku některé z fází.

Tlačítkové ovládání – návrat originálu Moeller

Firma Moeller, která má dlouholeté zkušenosti z vývoje a výroby motorových spouštěčů řad PKZM0, PKZM2 a PKZM4 s otočným ovládáním, připravila variantu modernizovaného přístroje s tlačítkovým ovládáním PKZM01. Je třeba zmínit, že spouštěč motorů ovládaný tlačítky není u firmy Moeller ničím novým. Ještě před deseti lety byl totiž takovýto typ běžně nabízen pod označením PKZM1. Při přechodu na novou koncepci spouštěčů řady PKZM0 s rotačním systémem ovládání byla licence na systém PKZM1 s tlačítkovým ovládáním prodána (ve výrobě úspěšně pokračovaly jiné firmy). Vzhledem k tomu, že zájem o tlačítkové ovládání stále trvá, firma Moeller se vrátila ke své koncepci ovládání tlačítky. Za základ byl použit spolehlivý a osvědčený typ PKZM0 (výhodou je stejné příslušenství). Nové přístroje s rozsahem jmenovitých proudů 0,16 až 16 A jsou ideálním řešením jištění malých a středních strojů opatřených motory s kotvou nakrátko do výkonu 12,5 kW a všech aplikací, kde je požadováno tlačítkové ovládání (tab. 1). U tohoto nového typu bylo dosaženo vysoké vypínací schopnosti 50 kA, která je postačující v naprosté většině případů i v nejnáročnějších průmyslových provozech.

Jmenovitá hodnota pracovního napětí je 690 V. Tepelnou spoušť je možné nastavit v rozsahu 0,6násobku až jednonásobku jmenovité hodnoty přístroje pomocí malého šroubováku, pevná mez zapůsobení zkratové spouště je na čtrnáctinásobku jmenovité hodnoty. Výhodou je možnost uzamknout přístroj ve vypnutém stavu. Zaručená životnost přístroje je 50 000 cyklů sepnutí při zatížení v kategorii AC-3 a při napětí 400 V. Tato skutečnost vysoce převyšuje obvyklé požadavky provozů na ruční ovládání.

Tab. 1. Přehled typů spouštěčů

400 V AC-3 P (kW) Jmenovitý trvalý proud Iu (A) Rozsah nastavení tepelné spouště Ir (A) Nastavení zkratové spouště Irm (A) Typové označení
0,16 0,1 až 0,16 2,2 PKZM01-0,16
0,06 0,25 0,16 až 0,25 3,5 PKZM01-0,25
0,09 0,4 0,25 až 0,4 5,6 PKZM01-0,4
0,12 0,63 0,4 až 0,63 8,8 PKZM01-0,63
0,25 1 0,63 až 1 14 PKZM01-1
0,55 1,6 1 až 1,6 22 PKZM01-1,6
0,75 2,5 1,6 až 2,5 35 PKZM01-2,5
1,5 4 2,5 až 4 56 PKZM01-4
2,2 6,3 4 až 6,3 88 PKZM01-6,3
4 10 6,3 až 10 140 PKZM01-10
7,5 16 10 až 16 224 PKZM01-16

Široký výběr univerzálního příslušenství

V zájmu snížení skladových zásob zákazníků a unifikace přístrojů převzala firma Moeller univerzální příslušenství použitelné pro otočné spouštěče PKZM0 a PZM4. Patří sem např. vypínací spouště na 230 V AC nebo 24 V DC, podpěťová spoušť na 230 V AC, různé kombinace standardních pomocných kontaktů montovatelných z boku, pomocné kontakty s montáží zepředu a pomocné kontakty s indikací zapůsobení zkratové či tepelné spouště. Originálním příslušenstvím jsou pomocné kontakty s předstihem sepnutí. Ty se s výhodou používají např. pro obvod podpěťové spouště, kde je nutné zajistit napájení v předstihu před sepnutím spínacího mechanismu spouštěče motorů. Montáž všech typů přístrojů a elektrického příslušenství je velmi snadná – prostým naklapnutím součástí do sebe. Pro bezproblémovou montáž i demontáž jsou ke všem přístrojům přibaleny montážní návody s vyobrazením všech detailů.

Obr. 3

Mezi nepřehlédnutelné vlastnosti nového spouštěče patří možnost kombinovat ho s přídavnými spínacími moduly s funkcí stykače v kompaktní celek. Podle náročnosti provozu je možné volit mezi koordinací typu 1 nebo koordinací typu 2. V nabídce jsou také moduly řady S00-PKZ s integrovaným proudovým omezovačem pracujícím na principu dynamických účinků zkratového proudu. PKZM01 s tímto modulem vytvoří zařízení koordinace typu 2, které při zkratu neohrozí obsluhu ani instalaci a po zkratu je ihned schopno provozu. Tato varianta s omezovačem je připravena pro speciální případy – kdy již nestačí dosti vysoká základní vypínací schopnost 50 kA.

Nové příslušenství rozšiřuje možnosti spouštěčů

Tlačítkové ovládání poskytlo zákazníkům možnost použít nové zajímavé příslušenství. Jde např. o skupinu skříněk pro povrchovou montáž a skupinu skříněk pro vestavnou montáž (do panelu).

Skříňky v základní verzi s výřezy pro tlačítka jsou s krytím IP40 (obr. 4), skříňky do klimaticky velmi náročných provozů využívají ochrannou membránu tlačítek a mají krytí IP55 až IP65 (obr. 5).

Obr. 4

Rozsah pracovních teplot spouštěčů je od –25 do 55 °C, je to tedy kombinace do skutečně extrémních podmínek. Zákazník si může vybrat standardní skříňku, skříňku s uzamykatelným krytem s přístrojem v nulové poloze a skříňku s tlačítkem nouzového zastavení (obr. 6), které je uvolňováno pootočením nebo pomocí klíčku. Při vývoji skříněk bylo cílem dosáhnout minimální zástavby s ohledem na možnost použít sestavu jako hlavní vypínač v případě jednoduchých strojů s motorem nebo jako podružný vypínač složitějších zařízení. Tomu bylo přizpůsobeno rozmístění montážních otvorů a rovněž tak dispozice k umístění standardních průchodek u krabiček pro povrchovou montáž.

Závěr

Cílem tohoto článku bylo seznámit čtenáře s prvním z řady nových přístrojů xStart pro spínání a ochranu motorů, přičemž důraz byl kladen především na modulárnost systému. V příštích pokračováních budou představeny další přístroje xStart: spouštěče motorů PKZ, stykače DIL, tepelná relé Z a jejich kombinace.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovská 480
542 03 Ústí nad Orlicí
tel: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller-cz.com