časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Sponzorovaný přístup k normám

redakce ELEKTRO |

Podle dostupných informací připravuje Česká agentura pro standardizaci rozšíření možnosti přístupu k českým technickým normám (ČSN).

Novela zákona č. 22/1997 Sb., zavádí od 1. 1. 2021 jako jeden ze způsobů distribuce ČSN tzv. sponzorovaný přístup, což znamená, že ČSN, které jsou závazné na základě právního předpisu, mají být přístupné koncovému uživateli zdarma.

Dotázali jsme se v České agentuře pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) na podrobnosti. Odpovědi uvádíme tak, jak nám byly poskytnuty.

Které normy budou dostupné? Jsou už vybrané obory, ve kterých budou normy dostupné? Je možné si požádat o uvolnění konkrétních norem? Kdo bude navrhovat normy k uvolnění?

Budou dostupné ty české technické normy, které jsou závazné na základě českých právních předpisů (zákonů a vyhlášek). Žádosti o zpřístupnění ČSN veřejnosti podávají výhradně jednotlivá ministerstva, případně jiné ústřední správní úřady, tedy instituce, které dotčené ČSN zezávaznily ve svých právních předpisech. Ministerstev, do jejichž gesce patří závazné ČSN, evidujeme nyní 8. To znamená, že oborově se bude jednat o průřez – od stavebnictví, přes kvalitu vod až po témata týkající se bezpečnosti práce.

Pro koho budou normy dostupné? Pro členy profesních spolků nebo asociací? Pro kohokoliv? Bude nutné se někde registrovat? Bude-li nějaká registrace, bude placená?

Vzhledem k tomu, že závaznost ČSN stanoví právní předpis, budou ČSN dostupné komukoliv. Registrace na portál, kde jsou ČSN zpřístupněny, je povinná, přístup je pro koncového uživatele zdarma. Přístup pro širokou veřejnost sponzorují ministerstva a jiné ústřední správní úřady, které ČSN zezávaznily.

Na jaké adrese budou normy dostupné? V jaké podobě: pdf, jpeg …?

Závazné ČSN budou dostupné na portále Sponzorovaný přístup (sponzorpristup.agentura-cas.cz), který provozuje Česká agentura pro standardizaci. ČSN budou dostupné ve formátu pdf.

Budou dostupné také TNI?

Pokud existují i závazné TNI, budou zpřístupněny i ty.

Předpokládám, že normy budou k prohlížení, bez možnosti tisku a budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Ano, ČSN budou dostupné po přihlášení, k prohlížení, bez možnosti tisku a z IP adres, kde zemí původu je Česká republika. Databáze bude průběžně aktualizována na základě požadavků zaslaných sponzory.

[Zpracováno podle podkladů České agentury pro standardizaci]