časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo
tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Spolehlivé řešení pro nabíjení elektromobilů od NOARK

Michal Růžička | NOARK Electric Europe, s. r. o. | www.noark-electric.cz

Jednou z největších překážek většího rozšíření elektrických vozidel s akumulátorem je nedostatečná a nerovnoměrně rozložená síť nabíjecích stanic. V podstatě každý majitel elektromobilu musí často při nabíjení svého vozidla improvizovat.

Jedním z ideálních řešení je instalovat nabíjecí stanici ve vlastní garáži. Vlastní nabíjecí stanice přináší hned několik zásadních výhod:
– instalace je obvykle nepříliš drahá,
– bezpečnostní rizika instalace a používání domácí nabíječky jsou velmi nízká,
– nabíjení elektromobilu je dostupné v kteroukoli dobu,
– je možné nastavit velikost nabíjecího proudu, a tím ovlivnit dobu nabíjení,
– napomáhá spotřebovávat elektrickou energii efektivně a energeticky nejúsporněji.

Obr. 1. Řada nástěnných nabíječek Ex9EV
Obr. 1. Řada nástěnných nabíječek Ex9EV

Společnost NOARK, dodavatel elektrických přístrojů pro nízké napětí, nyní nabízí univerzální a dostupnou řadu nástěnných nabíječek Ex9EV, vhodných pro všechna elektrická vozidla. Nabíječku lze připojit do běžné jednofázové i třífázové sítě (třífázové připojení výrazně zkracuje dobu nabíjení). Nabíječky se odlišují podle velikosti dodávaného proudu; ten může být od 10 do 32 A. Součástí vybavení je i kabel o délce 5 m s některým ze dvou nejrozšířenějších typů konektorů – buď Typ 1, dnes už méně používaný konektor standardu yazaki, nebo čím dál běžnější Typ 2, známý také pod názvem mennekes.

Akumulátorové baterie v elektrických vozidlech jsou zdroj stejnosměrného proudu; když jsou nabité, může nastat únik zbytkového proudu. K eliminaci tohoto jevu je pro všechny typy nabíjecích stanic doporučeno instalovat proudový chránič (RCCB – residual current circuit breaker) typu B. Zatímco většina výrobců tento požadavek řeší dodatečným připojením RCCB k nabíječce, Ex9EV od společnosti NOARK má svůj vlastní chránič typu B zabudovaný přímo do nabíječky, čímž se maximalizuje bezpečnost a spolehlivost provozu.

Jako doplněk k nabíječkám NOARK nabízí novou řadu šesti nabíjecích kabelů. Jsou navrženy k nabíjení elektromobilů z jednofázových (230 V) a třífázových (400 V) zásuvek. Všechny kabely jsou vybaveny proudovým chráničem typu B a umožňují monitorovat teplotu spínacích prvků a konektorů, a také monitorovat přepětí a podpětí.

Všechny tyto kabely mohou přenést nabíjecí proud nastavený v rozsahu mezi 8 a 32 A. Podle typu elektromobilu jsou vybaveny konektory typu 1 nebo typu 2, a jsou tedy vhodné pro všechny elektromobily na světovém trhu.

Obr. 2. Doplněk k nabíječkám NOARK tvoří nová řada šesti nabíjecích kabelů  Obr. 3. Samostatný proudový chránič typu B označený Ex9LB63
Obr. 2. Doplněk k nabíječkám NOARK tvoří nová řada šesti nabíjecích kabelů
Obr. 3. Samostatný proudový chránič typu B označený Ex9LB63

Mezi nové produkty, které spolu s nabíjecími stanicemi a nabíjecími kabely patří k infrastruktuře elektromobility, jsou samostatné proudové chrániče typu B s označením Ex9LB63. Tyto chrániče jsou vhodné pro různé aplikace v domácnostech i v průmyslu, kde se používají měniče frekvence, fotovoltaické elektrárny, nabíječky elektromobilů nebo jiná podobná zařízení. Chránič typu B zajišťuje citlivost na zbytkový proud různých průběhů – střídavý, stejnosměrný pulzující nebo hladký a vysokofrekvenční až do 1 kHz.

Důležitou výhodou přístroje Ex9LB63 je to, že je elektronický, nikoliv elektromagnetický. To jednak umožňuje přesněji měřit zbytkový proud, což vede k omezení počtu výpadků, jednak jistič neovlivňuje chráněná zařízení magnetickým polem. Proto není pro tato zařízení stanovena periodická revize, nicméně jsou vyžadovány pravidelné kontroly v souladu s místními zákony a předpisy. Výrobce doporučuje přezkoušet zařízení každých šest měsíců při běžném používání, popřípadě jednou za měsíc v případě používání v náročných podmínkách. 

Tab. 1. Doba nabíjení pro nejpopulárnější značky elektromobilů