Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2016 vyšlo v tištěné podobě 27. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici 27. října 2016

Téma: 22. mezinárodní veletrh ELO SYS 2016; Elektroenergetika; OZE; Záložní zdroje

Hlavní článek
Řízení elektrizační soustavy s využitím systému Smart Grid

Aktuality

ABB jmenovala Vítězslava Lukáše do funkce ředitele obchodní jednotky ABB Robotika ABB, přední společnost v oboru energetiky a automatizace, jmenovala s účinností od 1.…

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další,…

Lappácké inovace pro snímače a akční členy Rok 2016 přináší ze strany společnosti LAPP KABEL s.r.o. celou řadu inovací, které se…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Měla by se posílit výstavba jaderných bloků, jádro by mělo v mixu tvořit až 50 procent Pokud ztratíme soběstačnost v energetice tak, jako v potravinářském průmyslu, nemůžeme…

Hlavním tématem zahájení MSV 2016 byl Průmysl 4.0 Vystoupení řečníků na slavnostním zahájení 58. mezinárodního strojírenského veletrhu se…

Více aktualit

Spolehlivé přepěťové ochrany Trabtech

číslo 5/2002

Ochrana proti přepětí

Spolehlivé přepěťové ochrany Trabtech

Gustav Holub

Přepěťové ochrany Trabtech firmy Phoenix Contact nejen spolehlivě chrání elektrická zařízení v různých aplikacích před přepětím, ale ve srovnání s jinými ochranami také šetří dobu potřebnou na instalaci a redukují náklady. Nosným programem jsou svodiče bleskových proudů Flashtrab, o kterých budeme naše čtenáře blíže informovat. V závěru článku blíže upozorníme i na některé specifické ochrany a novinky v tomto oboru pro rok 2001.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Přepěťové ochrany Flashtrab 
Přepěťové ochrany Flashtrab jsou k dispozici ve dvou variantách: ve standardním provedení s typovým označením FLT-PLUS CRTL a plně zapouzdřené typu FLT 35-260. Standardní provedení se vyznačuje nízkou hladinou ochrany s velkou zhášecí schopností 50 kA. V závislosti na typu omezuje napětí na hladiny do 0,9; 1,5 a 2,5 kV. Tak se v jedné ochraně omezí i přepětí s velkou energií na hladinu bezpečnou pro podřízené proudové obvody a rozvody. Pro speciální aplikace lze ochranu sestavit dvoustupňově, a nikoliv, jak je běžné, trojstupňově. To má zvláštní význam pro zařízení, u nichž není možné prostorově oddělit zařízení 1. a 2. stupně ochrany. Typické chování jako proudového odpojovače zaručuje, že ani pojistky malých hodnot nevypnou.

Ochrana má spouštěcí elektroniku, jež řídí napětí na růžkovém jiskřišti. Pro podporu zhášení elektrického oblouku jsou v pouzdru umístěny zhášecí plechy, které dělí celkový oblouk na několik dílčích oblouků. Takto vznikající výboje jsou spolehlivě zhášeny i při velmi vysokých proudech sítě. To je důležitou předností, která podstatně zvyšuje provozní spolehlivost chráněného zařízení. Ochrana je vybavena kontrolkou 230 V, která signalizuje nerušený provozní stav.

Zapouzdřená varianta FLT 35-260 je jednokanálový svodič pro centrální napájecí systémy. Svou šířkou pouhých 17,5 mm patří mezi nejmenší zapouzdřené ochrany se zhášecím proudem 3 kA, a řadí se proto k ideálním bleskojistkám pro převážnou část domovních přípojek. Ochrana je dimenzována pro jmenovité svodové napětí 260 V a funguje na principu rychlého přerušování (chopping). Srdcem je ocelové tlakotěsné pouzdro, v němž proti sobě stojí dvě elektrody. Navzdory malým rozměrům a uzavřené konstrukci ochrana zvládne rázové proudy 35 kA (10/350 µs).

Novinky v oboru přepěťových ochran
K novinkám roku 2001 patří především ochrana Plugtrab PT, která pouze jedním svodičem chrání nejen rozvod signálů, nýbrž také napájení přístrojů v obvodech měření a regulace pomocnou energií.

Obr. 4.

Ochrana je kdykoliv kontrolovatelná na místě monitorovacími přístroji uloženými v příručním kufříku. Různé záměnné adaptéry umožňují kontrolní přístroje snadno přizpůsobit kontrolovaným ochranám v zařízení. Soubor nástrojů a zařízení pro kontrolu přepěťových ochran se jmenuje Checkmaster a rozšiřuje možnosti zkoušení produktů a testování jejich ochrany. Zařízení je možné snadno obsluhovat z klávesnice (nekódovaný text) nebo pomocí snímače čárového kódu.

Nová modulární ochrana Control Modular je určena pro obvody informační, měřicí, řídicí a regulační techniky. Pouzdro s uzemňovací lištou je podle druhu a počtu signálů osazeno až deseti individuálními ochrannými zástrčkami s pevnou aretací v pouzdru, takže celek lze zasouvat do místa upevnění a vytahovat z něj najednou. Osazené pouzdro se nasune na svorkový blok (CT Termiblok) nebo na oddělovací lištu (LSA Plus). Všechny ochranné zástrčky lze použít i samostatně, bez pouzdra. Ochrannou funkci lze překontrolovat pomocí zmíněného kufříku Checkmaster.

Mezi novinkami nelze pominout adaptér Coaxtrab, jenž je určen k přepěťové ochraně mobilních a pevných směrových rádiových spojů, resp. jejich koaxiálních kabelů. S přispěním ochrany Coaxtrab je zaručena optimální ochrana vysílacích i přijímacích antén proti přepětí. Díky dobrému přizpůsobení impedance nečiní problémy velké přenosové výkony i při frekvenci do 3 GHz. Jako hrubá ochrana se v pouzdru nachází výměnný, plynem plněný svodič. Pomocí montážní patky lze adaptér namontovat např. do rozváděče. Svodiče přepětí plněné plynem jsou mezi vnitřním a vnějším vodičem; adaptér lze použít jak bezpotenciálově, tak s vazbou na zemní potenciál. Použití ochranných adaptérů s konektory BNC 50 W je možné i v systému 75 W.

[Tiskové informace Phoenix Contact, květen 2001.]