časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo
tiskem 2. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 28. 6. 2021. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; E-mobilita

Hlavní článek
Řešení vysoké hlučnosti vývodových transformátorů v elektrárně Ledvice

Spolehlivé a moderní vedení elektrické energie

|

číslo 11/2004

Rozváděče a rozváděčová technika

Spolehlivé a moderní vedení elektrické energie

Pavel Herman, Miroslav Trunkát,
Siemens s. r. o.

Společnost Siemens v současné době nabízí pro využití ve stavebnictví, strojírenství, energetice či lodním průmyslu komplexní a ucelený nn systém přenosu elektrické energie SIVACON. Ten byl letos doplněn přípojnicovými systémy SIVACON 8PS. Ve spojení s rozváděči SIVACON 8PT je spolehlivým, bezpečným a flexibilním řešením rozvodů elektrické energie. Uvedené systémy jsou moderního vzhledu plní všechny požadavky na technické vybavení a bezpečnost (obr. 1).

Obr. 1

Rozváděče nn SIVACON 8PT

U rozváděčů řady SIVACON 8PT v hlavních napájecích polích je možné počítat se jmenovitými proudy do 7 400 A (provedení s horizontálním sběrnicovým systémem) a 3 200 A (provedení s vertikálním sběrnicovým systémem) při jmenovitém napětí do 690 V. Zkratová odolnost Icw je v prvním případě 150 kA, ve druhém 85 kA. Špičkové zkratové odolnosti Ipk jsou 375 kA, resp. 187 kA.

Díky jedinečné konstrukci rozváděčů není v podstatě potřebná jejich údržba. Již v nabídce jsou uvažovány vlivy oteplení přípojnic a přístrojů působením teploty okolí i vlivem vlastních tepelných ztrát na přístrojích.

Mechanická konstrukce hlavních napájecích nebo vývodových polí je taková, že umožňuje jednoduše a rychle vyjmout kterýkoliv přístroj, zkrátit bezpodmínečně nutnou odstávku na minimum, a snížit tak výdaje vznikající právě odstávkou technologií.

Obr. 2

Konstrukce rozváděčů také vyhovuje požadavkům na oddělení vnitřních prostor až do třídy separace 4b (podle VDO 0660, část 550).

Rozváděče jsou s přípojnicovými systémy (obr. 2) spojeny typově vyzkoušenými spojkami, vždy příslušnými ke konkrétnímu typu přípojnicového systému a rozváděče.

Rozvod elektrické energie pomocí přípojnic

Přípojnicové systémy jsou tvořeny prefabrikovanými díly, které nahrazují kabelové rozvody. Mechanická konstrukce přípojnic umožňuje ve srovnání s klasickými kabelovými rozvody proudu plnit vyšší požadavky na přenos elektrické energie.

Typickými vlastnostmi přípojnic jsou: Obr. 3

  • jednoduchost navrhování a projektování tras,
  • snadná montáž s minimálním počtem pracovníků a chyb,
  • nenáročná samonosná konstrukce na podpěry a zavěšení,
  • možnost montovat odbočné skříňky pro napájení spotřebičů pod napětím po celé trase,
  • eliminace použití podružných rozváděčů u spotřebičů díky variabilní aplikaci jisticích prvků,
  • vysoká zkratová odolnost Icw až do 160 kA,
  • vysoká požární odolnost podle požárních norem pro infrastrukturu, integrace přepážek proti prohoření v přípojnicích (obr. 3),
  • možnost dodatečného rozšíření systému,
  • měděné nebo hliníkové proudové dráhy,
  • variabilnost napájení – pomocí kabelu nebo přímo z rozváděče.

Dělení přípojnicových systémů SIVACON 8PS

Systém CD-K
Jedná se o systém určený především pro osvětlovací trasy a drobné spotřebiče do 40 A (např. v hypermarketech a skladech). Samonosná konstrukce elegantního vzhledu dovoluje zavěsit libovolná svítidla, odbočné skříňky jsou určeny pro jednofázové i třífázové spotřebiče, je možné zvolit provedení s jištěním. Obr. 4 Rovněž lze zajistit hlavní i záložní napájení (např. nouzové osvětlení) z jediné instalované trasy.

Systém BD 01
Konstrukce do 160 A (obr. 4) je vhodná pro malé dílny, laboratoře, napájení drobného ručního nářadí na montážních linkách apod. Pro odbočné skříňky lze vybrat přístrojové vybavení z mimořádně velké nabídky (jističe, pojistky, jednofázové i třífázové zásuvky, chrániče, možnost zabudování stykačů, měření spotřeby elektrické energie, signalizace atd.).

Napájení lze díky promyšlené konstrukci zabudovat na začátek, na konec trasy nebo na libovolné spojovací místo.

Obr. 5

Systém BD2A (C)
Vlastnosti tohoto systému s dlouholetou tradicí byly inovovány a nyní je BD2A (C) určen pro proudy až do 1 250 A (obr. 5). Jeho hliníkové nebo měděné proudovodné dráhy do 400 A jsou propojeny svorníkovými bloky bez nutnosti dotahování. Klíčovaná konstrukce zabraňuje chybám vznikajícím při montáži trasy i při nasazování odbočných skříněk. K dispozici jsou díly pro změnu směru, včetně ohebných dílů a dílů s libovolnou (doměřenou) délkou. Dilatační prvky není v projektu třeba uvažovat. Samozřejmostí jsou protipožární zábrany. Systém je použitelný pro pětivodičové (TNS) i čtyřvodičové (TNC) sítě.

K napájení lze využít kabelový přívod do napájecí skříňky na začátku trasy (typ BD2-..-EE) nebo přívod do speciální napájecí skříňky, která je umístěna přibližně ve středu trasy (typ BD2-..-ME). Uvedená varianta umožňuje rozdělení hlavního přiváděného proudu do dvou větví a zaručuje tak finanční úsporu při dimenzování takto rozdělených tras.

Další možností napájení je použití dílu zabudovaného přímo do rozváděče. Přípojnicová trasa je bez kabelového přívodu účelně propojena přímo s rozváděčem SIVACON 8PT.

Systém LDA (C)
Systém s tzv. ventilovaným chlazením a s hliníkovými nebo měděnými proudovými dráhami je určen pro proudy od 1Je vhodný pro napájení čtyřvodičových i pětivodičových páteřních rozvodů a velkých spotřebičů s nulovým vodičem (padesátiprocentním nebo stoprocentním).

Obr. 6 Obr. 7

Siemens vyrábí také atypické díly speciálních tvarů a rozměrů. K napájení do 2 600 A je možné vybrat skříňku nebo výstup trasy přímo do rozváděče. Všechny díly jsou typově zkoušeny podle IEC 439 (TSK). Zákazník je vyhledává podle typového označení v příslušném katalogu.

Obr. 8

Obr. 8. 1 - Systém LX, Vhodný pro bezpečný rozvod energie od transformátoru přes hlavní rozváděč a dále po budovách; 2 - Systém DB2, Vysoce flexibilní a bezpečný systém pro rozvod středně velkých proudů. Vhodný pro budovy a průmysl; 3 - Systém BD01, Určené zejména pro napájení malých spotřebičů. Velmi přizpůsobivý; 4 - Systém CD-K, Ideální řešení pro drobné spotřebiče a osvětlení; 5 - Systém LD, Flexibilní a osvědčená konstrukce připojnic pro velké proudy v průmyslu; 6 - Přípojnice s inteligentními sběrnicemi, Výše uvedené typy je možné doplnit dálkovým ovládáním spotřebičů a vývodů se zpětným hlášením pomocí sběrnic EIB a AS-Interface; 7 - Systém PEC, Přípojnice pro nejtěžší klimatické podmínky, vhodné do venkovního prostředí. Systém zalitý do pryskyřice.

Další možností je napájení přípojnicové trasy přímo ze svorek transformátoru. To dovoluje využívat – díky jejich vysoké zkratové odolnosti – jisticí prvky na jejich primárním vinutí.

Systém LXA(C)
Přípojnice s typovým označením LXA(C) pro proudy od 800 do 5 000 A (obr. 7) jsou určeny pro komerční budovy, haly, velké výrobní prostory, pro napájení podružných tras a středně velkých a velkých spotřebičů. Jejich konstrukce je sendvičová s hliníkovým opláštěním a radiačním chlazením. K dispozici je sortiment proudových drah z hliníku i mědi pro sítě TNC i TNS. V nabídce je i verze s dvojitým průřezem nulového vodiče a dvojitým uzemněním (tzv. čistá zem). Odbočné skříňky od 80 do 1 250 A jsou vybaveny pojistkovým vypínačem nebo jističem. Systém lze horizontálně i vertikálně přizpůsobit tvarům budovy.

K napájení je opět možné využít přívodní kabelový díl až do 3 200 A.

Výhodnější je však aplikace napájecího dílu LXA(C)…-FA, který může být integrován přímo do rozváděče.

Siemens s. r. o.
Technická 15
616 00 Brno
tel.: 541 191 746
e-mail: sivacon@rg.siemens.cz
http://www.siemens.de/sivacon