Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2018 vyšlo
tiskem 16. 5. 2018. V elektronické verzi na webu od 6. 6. 2018. 

Téma: Ochrana před bleskem a přepětím;EPS, EZS; ELO SYS 2018

Hlavní článek
Energy router a jeho úloha v inteligentní síti
Smart Cities (2. část – 1. díl)

Aktuality

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

ČEPS, a.s., hospodařila vloni se ziskem přes 2,8 miliardy Akciová společnost ČEPS vykázala za rok 2017 zisk 2,897 miliardy před zdaněním. K nárůstu…

Skupina LAPP překonala hranici obratu 1 miliardy eur Větší obrat, větší zisk, více zaměstnanců

ABB v České republice buduje síť rychlonabíjecích stanic Síť rychlonabíjecích stanic pro elektrická vozidla se v České republice díky technologiím…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

ČEZ ESCO instalovala na Dlouhých stráních nejvýše položenou fotovoltaickou elektrárnu v Česku Společnost ČEZ Solární ze skupiny ČEZ ESCO vybudovala u horní nádrže vodní přečerpávací…

Více aktualit

Společnost ZPA Trutnov oslavila 10 let

číslo 6/2004

trh, obchod, podnikání

Společnost ZPA Trutnov oslavila 10 let

Současně se vstupem České republiky do Evropské unie, tj. 1. května 2004, oslavila firma ZPA Trutnov spol. s r. o. deset let své samostatné činnosti (po reorganizaci a restrukturalizaci jejích jednotlivých výrobních jednotek) tzv. Dnem otevřených dveří. Na tuto akci byli pozváni nejen zástupci regionu a novináři, ale i zaměstnanci s rodinami a obyvatelé Trutnova a okolí, pro něž byly tento den přístupny výrobní prostory firmy. Specialisté a odborníci firmy návštěvníkům vysvětlili výrobní postupy jednotlivých produktů. Při výkladu se zejména zaměřovali na kontrolu kvality jednotlivých operací v průběhu celého výrobního procesu. Proto firma v poslední době investovala nemalé částky do nejmodernějšího a spolehlivého diagnostického zařízení. To ovšem musí být provozováno pouze v téměř sterilně čistém prostředí, nebylo jej proto možné sledovat v činnosti.

Obr. 1

Kromě prohlídky vlastních výrobních prostor připravili zaměstnanci firmy zajímavý program v areálu závodu. Děti, které přišly s rodiči či příbuznými, se mohly zúčastnit zvláštního soutěžního programu s výhrami. Pro „domácí“ návštěvníky byl připraven program ve stanu s country kapelou a malým pohoštěním. Celá akce byla velmi úspěšná a vydařená, a to nejen díky krásnému prvomájovému počasí.

Hlavní výrobní program společnosti ZPA CZ Trutnov spol. s r. o. tvoří statické elektroměry a přijímače HDO. Ten navazuje na tradiční aktivity firmy a je trvale rozvíjen. Ucelená řada statických jednofázových a třífázových jedno- až čtyřtarifních elektroměrů se používá pro přímá i nepřímá měření. Část sortimentu je vyráběna v licenci švýcarské firmy EMU Elektronik, na vývoji části produkce se podílejí specialisté firmy ZPA CZ. Jedná se o řadu A pro třífázové elektroměry – typ LONEL a řadu B pro jednofázové elektroměry – typ LONEL.

Elektroměry a přijímače hromadného dálkového ovládání

V současné době firma ZPA CZ Trutnov spol. s r. o. vyrábí a dodává na trh elektroměry a moduly pro spolupráci elektroměru v oblasti dálkové komunikace (HDO). Produkty jsou vyráběny na technologickém zařízení vysoké úrovně, jejich kvalita je v průběhu výroby ověřována a zkoušena po každé důležité výrobní operaci, aby finální výrobek v plné míře splňoval všechny předepsané a požadované parametry. Ve výrobních halách je dodržována úzkostlivá čistota (z tohoto důvodu nebyla technologická zařízení při příležitosti Dne otevřených dveří v provozu).

Obr. 2

Přijímače HDO

Přijímače HDO ovládají zapínání určených spotřebičů v konkrétních geografických oblastech podle sazeb a současně i přepínání sazeb v elektroměru na základě centrálně vysílaných pulsů (tzv. telegramů) do sítě vn a vvn.

Systém HDO umožňuje regulaci čtvrthodinového maxima, řízení spotřeby elektrické energie, používá se např. k dálkovému přepínání tarifů (zapínání akumulačních kamen a přímotopných panelů), k blokování skupin spotřebičů, k dálkovému zapínání veřejného osvětlení nebo k signalizačním účelům apod.

Signál přijímaný HDO je zpracován digitálním filtrem, jehož parametry lze v širokých mezích měnit. Vyhodnocování přijímaných signálů a řízení všech funkcí zabezpečuje mikropočítač.

Obr. 3

Osazené moduly HDO mohou být po dohodě naprogramovány výrobcem.

Elektroměry

Konstrukce elektroměrů je navržena tak, aby odolávala náročným provozním podmínkám. Konstrukční řešení umožňuje jednoduchou instalaci. Elektroměry se připevňují třemi šrouby na tzv. trojúhelník. Soubor plombovacích míst zaručuje bezpečnou kontrolu neoprávněného zásahu na různá zakrytá místa elektroměru. Pod kryt svorkovnice je umístěn další bezpečnostní kryt svorek, který lze samostatně zaplombovat. Pouzdro i svorkovnice elektroměru svými rozměry odpovídají standardu DIN 43857. Kryt dovoluje skládání elektroměrů na sebe.

Zobrazení naměřených veličin a komunikace jsou závislé na provedení elektroměru.

Obr. 4

Zaměření na ekologii

Firma ZPA Trutnov spol. s r. o. se rovněž zajímá o likvidaci nefunkčních přístrojů a jejich obalů. Výrobky na konci své životnosti je nutné předat specializovaným organizacím, které se zabývají separováním použitých materiálů, popř. je recyklují a nepoužitelné výrobky ekologicky likvidují v souladu se zákonem o odpadech. Výrobky firmy neobsahují radioaktivní, karcinogenní ani jinak zdraví a životnímu prostředí škodlivé materiály. Všechny použité plasty jsou recyklovatelné.

Obalové materiály, jako speciální obalové krabice, jsou recyklovatelné, upotřebené krabice je možné předat organizacím, které je využijí jako zdroj druhotných surovin nebo energií.

Garance

Výrobky, které firma ZPA Trutnov dodává na trh, nesmějí být používány k jiným účelům než k jakým jsou určeny, ani upravovány, po jejich opravě a údržbě musí být v plném rozsahu obnoveno krytí a všechna opatření pro zajištění bezpečnosti a rovněž musí být revidovány revizním technikem. Produkty nesmějí být používány na jiné napětí, proud a kmitočet, než pro jaké byly vyrobeny, a musí být provozovány v podmínkách a prostředí zaručujících jejich bezpečný provoz.

(JM)