časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Společnost Siemens na veletrhu Amper 2004

číslo 3/2004

inovace, technologie, projekty

Společnost Siemens na veletrhu Amper 2004

Společnost Siemens se zúčastní dvanáctého ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER, který se na Pražském výstavišti v Letňanech uskuteční ve dnech 30. března až 2. dubna. Siemens na veletrhu představí aktuální novinky ze své produkce.

Obr. 1

Standardní pohony

V oblasti standardních pohonů Siemens představí nízkonapěťové asynchronní elektrické motory a standardní měniče frekvence Micromaster a Sinamics. Ve stánku budou vystaveny hlavní modely výrobního programu, včetně nových nebo inovovaných typů.

Energeticky úsporný nízkonapěťový asynchronní elektrický motor 1LG4 s výkonem 22 kW je představitelem inovované řady motorů nn společnosti Siemens Elektromotory, s. r. o., se sídlem ve Frenštátu pod Radhoštěm (obr. 1). Mezi exponáty z oblasti elektrických motorů patří rovněž jednofázový motor 1LF7, trojfázový motor 1LA7 a motor v zajištěném provedení 1MA7.

Novým zástupcem měničů frekvence inovované řady Micromaster je Sinamics G110, určený pro výkon 1,5 kW. Kromě nově řešeného ovládacího panelu nabízí i bohatší programové vybavení, jednodušší instalaci, přirozené chlazení bez ventilační jednotky a integrované jištění pro motor i měnič. V expozici budou dále představeny typy Micromaster 420 a 440.

Obr. 2

Řídicí systémy

V nejprodávanější řadě řídicích systémů Simatic S7-300 návštěvníci shlédnou kompletní sestavu CPU S7-317. Jsou to čtyři typy nejvýkonnějšího procesoru řady Simatic S7-300: standardní (317-2DP), bezpečnostní (317F-2DP), technologický (317T-2DP) a s integrovaným rozhraním Ethernet (317-2PN/DP). První dva typy byly na trh uvedeny ve druhé polovině roku 2003, další dva typy přicházejí na trh v prvním čtvrtletí letošního roku. Jedná se o velmi zajímavé novinky, které nepochybně najdou velmi široké uplatnění v různých oblastech průmyslu.

Novinkou mezi kompaktními systémy Simatic C7, spojujícími řídicí systém a ovládací panel do jednoho celku, je model Simatic C7-636 (dotykový i tlačítkový – obr. 2). Moderní sestava CPU řady S7-300 (315-2DP) je doplněna desetipalcovým ovládacím panelem v tlačítkovém nebo dotykovém provedení.

Co se týče nejvýkonnějších řídicích systémů Simatic S7-400, bude představena kompletně inovovaná řada CPU (sedm typů). Ta kromě jiného nabízí třikrát vyšší rychlost zpracování instrukcí, zdvojnásobení komunikačního výkonu. Díky kompatibilitě je možné ji použít bez jakýchkoliv úprav v již existujících uživatelských programech.

Součástí expozice budou též programovací přístroje Fiel PG a Power PG, včetně nejnovější verze softwaru Step7 (V5.3).

Obr. 3

Jednou z nejvýznamnějších novinek, které budou na veletrhu představeny, je software pro konfiguraci a projektování ovládacích panelů a tvorbu vizualizačních programů – Simatic WinCC flexible. Vedle uvedeného programu bude k dispozici i nejnovější verze WinCC 6.0.

Na trh přichází rovněž několik novinek v sortimentu ovládacích panelů – pro uživatele řídicích systémů Simatic S7-200 bude k dispozici zcela nový ovládací panel TP170 Micro (obr. 3), který je určen výhradně pro ovládání těchto řídicích systémů a který nahradí dosavadní panel TP070. Další významná novinka je připravena pro současné uživatele panelu OP7. Tento nejrozšířenější ovládací panel nahradí nový typ OP77B se zcela novým grafickým zobrazením a novými rozhraními. Panel OP77B má shodné rozměry se současným typem OP7.

V oblasti zabývající se průmyslovým zpracováním obrazu se mohou návštěvníci seznámit se širokou nabídkou inteligentních senzorů řady VS100 a senzorů pro všeobecné použití řady VS720. Senzory umožňují zpracování obrazu v různých oblastech průmyslu. Jsou ideálními prvky pro automatickou kontrolu a monitorování výroby, měření a rozpoznávání dílů v montážních a balicích linkách, při zpracování kovů, v automobilovém průmyslu, potravinářství a farmacii.

Po několikaleté přestávce se na veletrhu opět představí jednofázové a třífázové napájecí zdroje Sitop a identifikační systémy Moby.

Obr. 4

Elektrické pohony pro dynamicky náročné aplikace

V této oblasti bude představen nový řídicí systém Simotion D (obr. 4). Řídicí systémy skupiny Simotion jsou vhodné pro řízení výrobních strojů, jako jsou balicí, textilní, tiskařské, dřevoobráběcí a sklářské stroje. Simotion D je jednotka, jejíž konstrukce hardwaru je založena na nové řadě měničů frekvence Sinamics S120. Řídicí systém Simotion a měniče Sinamics jsou propojeny prostřednictvím sběrnice Drive-CLiQ.

Systém má rozhraní pro připojení k Profibusu DP a Ethernetu. Tato skutečnost poskytuje velké možnosti rozšíření vstupů a výstupů přes periferní zařízení připojitelná na Profibus či připojení k vyšší úrovni řízení prostřednictvím firemní sítě Intranet. Díky kompaktnímu provedení je možné uspořit místo v rozváděči. Tento systém je velmi vhodný pro distribuovanou koncepci rozsáhlých výrobních linek i pro řešení separátních výrobních linek.

Procesní instrumentace a procesní analýza

Poprvé od integrace celosvětově úspěšné divize Flow koncernu Danfoss do koncernu Siemens bude představena kompletní nabídka přístrojů pro měření průtoku plynů a kapalin řady Sitrans F, kompletní řada přístrojů pro měření tlaku a diferenčního tlaku Sitrans P a teplotní převodníky Sitrans T. Z široké nabídky vibrační, kapacitní, ultrazvukové a radarové přístrojové techniky pro měření hladin kapalin a sypkých materiálů budou mít zájemci možnost seznámit se s novinkou Sitrans LR 200 – dvouvodičovým pulsním radarem pro měření až do výšky 20 m (obr. 5).

Obr. 5

V oblasti procesní analýzy budou prezentovány analyzátory kapalin Sipan, analyzátory plynů pro technologická a emisní měření a procesní chromatografy.

Nízkonapěťová spínací technika

Co se týče bezpečnosti strojů a strojních zařízení, nabízí společnost Siemens řešení tzv. Safety Integrated. To umožňuje integraci bezpečnostních částí řídicího systému strojního zařízení do standardních prvků automatizační techniky. Safety Integrated splňuje moderní požadavky na bezpečný provoz strojů v 21. století. Skupina zahrnuje senzory pro snímání, jako např. ovladače nouzového zastavení Signum, koncové nebo magnetické spínače Siguard 3SE, světelné clony a závory nebo laserové skenery Siguard 3RG78. Patří do ní také bezpečnostní moduly Siguard 3TK28, zvyšující odolnost řídicího systému stroje proti závadám, a akční členy pro uvedení stroje do bezpečného stavu. Komunikaci obsluhy a stroje zajišťují povelové ovladače (tlačítka, přepínače a vypínače) a signalizační přístroje (světelné či akustické signálky a sloupky). Samozřejmostí je možnost integrace funkční bezpečnosti do sběrnicových systémů AS-Interface a Profibus.

V expozici Siemens budou dále představeny smyslové orgány průmyslové automatizace v podobě bezdotykových bezkontaktních senzorů BERO, které se využívají k vyhodnocování polohy pohyblivých objektů. Za zmínku stojí také senzory s rozhraním IQ-Sense, které umožňují inteligentní dvouvodičové připojení optoelektronických a ultrazvukových senzorů k decentralizovaným periferním zařízením Simatic ET 200S a S7-300/ET 200M. Pro řešení základních úloh v oblasti měření, monitorování a regulace elektrických i neelektrických fyzikálních veličin jsou určeny měřicí a časová relé, vazební členy, převodníky a ministykače Simirel.

Obr. 6

Program Simaris deSign ve verzi V1.4, který bude na veletrhu rovněž prezentován, je vhodný k podpoře projektování elektrických sítí nn. Řeší otázky návrhu výkonu transformátorů vn/nn, dimenzování vodičů a spínacích přístrojů z hlediska ochrany před nadproudy, ochrany před úrazem elektrickým proudem, selektivity nebo úbytků napětí.

Další novinkou v prezentaci Siemens bude nová generace bezkontaktních spínačů – polovodičová relé a stykače řady 3RF2. Polovodičové spínače Sirius SC nabízejí řešení pro vysoké frekvence spínání, např. při ovládání ohmických zátěží, při regulaci elektrických topení nebo při ovládání ventilů a motorů v dopravní technice. Spínače Sirius SC jsou v nabídce jako jednofázové polovodičové stykače pro montáž na lištu nebo na panel, nebo jako polovodičová relé určená k montáži na chladič, resp. montážní desku. Přístroje pokrývají napěťový rozsah od 24 do 600 V a proudový rozsah od 10 do 90 A. Jejich předností je téměř neomezená životnost a bezhlučné spínání. To umožňuje použít tyto přístroje také v obytných a kancelářských budovách, nemocnicích apod..

Jistie s aprobacemi IEC a UL 489 pro zave tsuvném provedení.

Další informace o aktuálních produktech a novinkách divize Automatizace a pohony společnosti Siemens najdete na internetové adrese: http://www.siemens.cz/ad, popř. na ad.marketing@rg.siemens.cz

Přenos a rozvod energie

V oblasti přenosu a rozvodu energie budou prezentovány zajímavosti z oboru techniky vysokého a velmi vysokého napětí a dále z oboru sekundární techniky (ochrany, řídicí systémy, Power Quality). V expozici bude vystaven rozváděč vn typu 8DJ10, vakuový vypínač 3AH5 a vybrané typy digitálních ochran.

Landis+Gyr

V expozici Siemens vystaví své produkty také společnost Landis+Gyr, s. r. o., která je dceřinou společností tradičního dodavatele elektroměrů a měřicích systémů, švýcarské firmy Landis+Gyr AG Zug. Společnost dodává měřicí zařízení, jako jsou elektroměry, kodéry, komunikační rozhraní, měřiče tepla 2WR5 Ultraheat a 2WR6 XS a měřiče kondenzátu Ultrawater. V její nabídce jsou i měřicí systémy – centrály pro dálkové měření a zpracování dat –, např. centrály typu DGC2000, EDC-S, Converge, a dále systémy pro předávání dat a výměnu informací mezi účastníky liberalizovaného trhu s elektřinou typu www100, Message Handler a MDW (datový sklad pro naměřená data). Společnost Landis+Gyr nabízí zákazníkům také technickou podporu a vývoj aplikací, samozřejmostí je servis on-line pro všechny typy produktů.

Na veletrhu budou představeny novinky z oblasti elektroměrů, měřicích systémů a měřičů tepla – elektroměr ZMD s modulem GSM pro sběr dat, systém pro předávání dat a výměnu informací Message Handler, kompaktní ultrazvukové měřiče tepla Ultraheat XS, typ 2WR6, a nové komunikační moduly pro ultrazvukové měřiče tepla a kondenzátu Ultraheat.

Podrobnější informace naleznete na internetové adrese http://www.landisgyr.cz