časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Společnost Schneider Electric představuje softwarové nástroje

číslo 5/2004

inovace, technologie, projekty

Společnost Schneider Electric představuje softwarové nástroje

Ing. Leoš Kabát, Marketing,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider Electric je předním světovým výrobcem zařízení pro přenos a rozvod elektrické energie a pro automatizaci a řízení. Kromě produktů, řešení a služeb nabízí také softwarové nástroje pro projektanty.

Obr. 1

Nabídka softwarových nástrojů pro projektanty

Účelem tohoto článku je seznámit čtenáře s elektronickými nástroji, které společnost Schneider Electric nabízí nebo bude nabízet během roku 2004 na tuzemském trhu. Jde o produkty pro podporu prodeje výrobků značek Lexel, Merlin Gerin, Sarel, Telemecanique, Thorsman, TAC a Wibe. Pro usnadnění orientace v sortimentu je vhodné nahlédnout do zjednodušeného schématu nástrojů (obr. 1) a přečíst si podrobný popis všech nástrojů, včetně údajů o jejich dostupnosti.

Mezi nejdůležitější elektronické nástroje patří produkt nazvaný Extranet pro projektanty (www.design.schneider-electric.cz). Jde o webové stránky, které nejsou určeny široké veřejnosti. Pro přístup na ně je třeba se zaregistrovat. Registrace je uživatelům poskytnuta zdarma. Zde má uživatel přístup k aktuálním verzím programů, aktuální dokumentaci, typizovaným a rozměrovým výkresům pro AutoCAD, databázím přístrojů pro systémy CAD apod. Většinu těchto nástrojů je možné si volně stáhnout, objednat nebo si zažádat o podrobnější informace.

Popis dalších nástrojů

Knihovna CAD on-line
Obsahuje výkresy ve formátu .dxf a .dwg pro oblast vysokého napětí (typizovaná, jednopólová a rozměrová schémata pro rozváděče SM6, RM6 a MCset) i nízkého napětí (typizovaná a rozměrová schémata pro rozváděče, jističe, stykače, motorové spouštěče, snímače, záskoky zdrojů atd.).

Knihovna CAD je pravidelně aktualizována a pro projektanty je dostupná na extranetu on-line.

Nástavba na AutoCAD
Tato aplikace (obr. 2) je určena pro kreslení v oblasti vysokého napětí (jednopólových a rozměrových schémat rozváděčů SM6) a nízkého napětí (rozměrových schémat čelních pohledů na rozváděč Prisma) v AutoCAD LT.

Je pravidelně aktualizována a projektanti mají možnost stáhnout si ji z extranetu.

Obr. 2

Databáze přístrojů pro systémy CAD
Uvedené databáze obsahují 6 000 položek a jsou k dispozici pro nejpoužívanější systémy CAD – Elprocad, Eplan, Ecscad, Cadelec a Wscad.

Databáze přístrojů pro systémy CAD je pravidelně aktualizována a projektanti opět mají možnost jejího stažení z extranetu.

Ecodial (nad 630 A)
Program pomáhá při vypracování návrhu a kontrole elektrických instalací nízkého napětí vyhovujících mezinárodní elektrické instalační normě IEC 364 (ČSN 33 2000-5-523). Počítá a optimalizuje elektrické rozvody s ohledem na ochranu proti přetížení, ochranu proti zkratu, ochranu osob před nebezpečným dotykem neživých částí nízkého napětí, na maximální úbytek napětí, koordinaci, selektivitu atd. Po ukončení výpočtů jsou stanoveny průřezy pro jednotlivé kabely, zkratové poměry v síti a přiřazeny optimální typy jisticích prvků. Výsledky je možné exportovat ve formátu .rtf do wordu a schéma ve formátu .dxf do systému CAD.

Doposud je dostupná verze 3.2 CZ.

Jedná se o placený výpočtový program. Projektanti si jej mohou objednat opět na extranetu.

Profi design (do 630 A)
Platí zde vše jako u programu Ecodial, pouze s omezením velikosti maximálního proudu pro výpočet do 630 A.

V současné době je dostupná verze 1.0 CZ. Program si mohou projektanti objednat na extranetu.

Obr. 3

Elektronický katalog
Zde obsažené produkty je možné vyhledávat podle klíčových slov. Lze používat speciální nástroje pro určení reference na základě požadovaných technických vlastností výrobku. Výstupem je seznam referenčních čísel výrobků v požadovaném množství, který je možné exportovat do tabulkového procesoru (např. Excel). Je zde k dispozici i nástroj pro zobrazení vypínacích charakteristik jisticích prvků a kontrolu selektivity v obvodech a mnoho dalších nástrojů a pomůcek, které uživatelům pomohou s volbou a návrhem správného řešení. Nová verze katalogu pro rok 2004 bude obsahovat i poslední dostupnou dokumentaci přístrojů značek Lexel, Merlin Gerin, Sarel, Telemecanique, Thorsman, TAC a Wibe.

Doposud je dostupná verze 2.3, nová verze 2.4 bude k dispozici v polovině roku 2004. Projektanti mají možnost objednání elektronického katalogu na internetu a extranetu.

Jističe design
Program (obr. 3) umožňuje zobrazovat a porovnávat vypínací charakteristiky jednotlivých jisticích prvků. Je možné využít tuto aplikaci pro kontrolu selektivity a nastavení jednotek spouští jističů.

Program je pravidelně aktualizován a projektanti mají možnost stáhnout si jej z extranetu.

SisPower
S pomocí tohoto programu lze vypracovat návrh rozváděčů Prisma (obr. 4), přičemž je využita podpora elektronického katalogu, včetně kompletního seznamu dílů. Software nabízí kompletní seznam dílů a čelní pohled na rozváděč. Lze využít i modul objednávek a nabídek.

Obr. 4

V současné době je dostupná verze SisPower, nová verze nazvaná Prisma design 1.0 bude k dispozici v polovině roku 2004. Program SisPower si projektanti mohou objednat na extranetu.

Rozvodnice design
Program umožní jednoduchý návrh rozmístění modulárních přístrojů Multi 9 v rozvodnicích MiniOpale, MiniPragma, Pragma C, D, F a Kaedra. Seznam použitých prvků lze ve formátu .csv exportovat do tabulkového procesoru Excel a čelní pohled na rozvodnici ve formátu .jpg přenést do jakéhokoliv grafického editoru.

Doposud je dostupná verze 1.0 a projektanti mají možnost stáhnout si ji z extranetu.

Clima
Program slouží ke kontrole oteplení rozváděče Sarel a k vypracování návrhu řešení (chladicí jednotky, topné spirály).

Prozatím je dostupná verze 3.1.1. Lze si ji stáhnout z extranetu.

CanBrass, CanFAST
Programy jsou určeny ke specifikaci a k přípravě nabídek přípojnicového systému Canalis, především pro rychlý výpočet ceny při prvních znalostech o instalaci.

Programy jsou pravidelně aktualizovány a projektanti mají možnost jejich stažení z extranetu.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com
Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554
http://www.schneider-electric.cz