časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Spojení firem Moeller a Eaton přináší nové možnosti a výhody

Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D.
 
Společnost Moeller se v dubnu 2008 stala součástí Eaton Corporation – celosvětově působícího koncernu, který v rámci svých obchodních divizí Electrical, Aerospace, Hydraulics, Truck a Automotive v roce 2008 dosáhl obratu 15,4 mld. USD. V souladu s postupem integrace společností Moeller a Eaton byla společnost Moeller Elektrotechnika, s. r. o., s účinností od 1. 9. 2009 přejmenována na Eaton Elektrotechnika, s. r. o. Také hokejisté extraligového klubu v Pardubicích, jehož je Moeller, resp. Eaton Elektrotechnika dlouholetým generálním partnerem, naskočí do nové hokejové sezóny pod názvem HC Eaton Pardubice.
 
Spojení firem Moeller a Eaton přináší nové možnosti a výhody – např. rozšíření výrobkového sortimentu, dostupnost produktů a poskytovaných služeb ve více než 100 zemích světa nebo více než 400 obchodních kancelářích a distribučních míst. Níže budou představeny vybrané výrobky Eaton, které rozšíří portfolio výrobků dodávaných společností Moeller.
 

Rozváděče vn s vakuovou technologií

 
Moeller je již stálým dodavatelem rozváděčů vn pro segment energetiky, kam dodává rozváděče GA a GAE, vyráběné technologií SF6. Nově, po integraci s mezinárodní firmou Eaton, nyní nabízí rozšířenou řadu rozváděčů vn určených také do průmyslového segmentu, kde lze s výhodami využít moderní vakuové technologie vyvinuté firmou Eaton Holec v Nizozemí.
 
Rozváděče pro vysoké napětí vyráběné pod značkou Eaton Holec využívají vakuových zhášedel. Rozváděče vn s vakuovou technologií lze nabídnout v kompaktním provedení pod názvem Xiria, vhodným např. pro jednoduché transformátorové stanice, jako modulární systém SVS nebo ve speciálním provedení MMS obsahujícím dva sběrnicové systémy.
 
Všechny tyto systémy zaručují spolehlivé spínání, ochranu, měření a rozvod elektrické energie s využitím vakuové technologie v kombinaci s pevnou izolací. Díky této kombinaci jsou tyto systémy vhodné zejména pro použití v energetice, infrastruktuře a v průmyslovém nebo komerčním prostředí (např. zpracovatelském a potravinářském průmyslu a nemocnicích), kde je nezbytné zachovat čisté a bezpečné prostředí.
 
Využití těchto systémů:
  • energetika (transformátorové stanice v rozvodné síti),
  • infrastruktura (vakuové spínání je vhodné zejména pro tunely, podzemní dráhy a další aplikace v infrastruktuře),
  • průmysl (připojení do okružní kabelové sítě nebo systému LVS),
  • komerční (nemocnice, stadiony, nákupní centra, hotely apod.).

Když záleží na kvalitě napájení

 
Optimální zajištění nepřerušené dodávky elektřiny nabývá na důležitosti. Liberalizace trhu s elektřinou nutí rozvodné společnosti k vyšší efektivnosti. Přitom se zvyšují požadavky na kvalitu a spolehlivost dodávky elektřiny. Tento faktor se stále více promítá do tarifů elektřiny, neboť se požaduje tak, jako v jiných odvětvích průmyslu, aby dodávka produktu byla svázána s odpovídající odpovědností dodavatele. Zajištění spolehlivosti dodávky elektřiny tedy patří k primárním kritériím při posuzování investic. Dalším trendem v oblasti rozvodu a dodávky elektrické energie je rozšiřující se automatizace rozvoden a sítě jako celku, včetně větší integrace ICT do řízení procesů. Na tyto nové požadavky liberalizovaného trhu s elektřinou reaguje Eaton Holec svou modernizovanou řadou kompaktního rozváděče MMS se dvěma systémy přípojnic. Modernizovaný kompaktní systém se dvěma systémy přípojnic MMS splní požadavky zákazníka na rozváděče vysokého napětí 3,6 až 25 kV s velkou spolehlivostí. Díky jeho schopnosti zajistit vysokou kvalitu a spolehlivost napájení je určen pro použití v hlavních napájecích a transformačních stanicích distribučních a průmyslových sítí.
 
Rozváděče vysokého napětí nabízené firmou Eaton Elektrotechnika, s. r. o., jsou vždy dobrou volbou pro všechny zákazníky, kteří oceňují kvalitu.
 

Přípojnicové systémy Mempower

 
V rámci komplexní dodávky firma Moeller nabízí přípojnicové systémy Mempower, vyráběné ve výrobním závodě Eaton v Birminghamu ve Velké Británii. Přípojnicové systémy obsáhnou ve čtyřech řadách proudy od 25 až po 6 300 A.
 
Základní systém určený pro rozvod a napájení svítidel v halách a výrobních prostorech se nazývá Lux lighting a je schopen přenášet proudy od 25 do 63 A. Tento systém lze snadno navrhnout dle požadavků zákazníka, v nabídce jsou základní přímé díly v délkách 1 a 3 m, různé typy napájecích dílů a flexibilní spoj, kterým lze docílit libovolný úhel ohybu. Pro připojení svítidel slouží naklapávací odbočovací skříňky, které mohou obsahovat i jištění připojeného svítidla. Tento systém se dodává s měděnými přípojnicemi ve čtyř nebo šestipólovém provedení.
 
Pro distribuci energie, např. ve výrobních halách a ve výškových budovách jsou určeny systémy Low power pro rozsah proudů 40 až 125 A a Medium power pro proudy 125 až 800 A. Oba tyto systémy obsahují měděné přípojnice v pětipólovém provedení. Tak, jako u předcházející řady, i tento systém je modulární a skládá se z přímých dílů standardní délky 1, 2 a 3 m, pro specifické účely lze vyrobit délku na míru dle požadavků zákazníka. Pro napojení pod různými úhly se používají různé typy propojovacích dílů a odbočné skříňky pro napájení jednotlivých zařízení. Odbočné skříňky mohou být vybaveny jisticím prvkem nebo pojistkami.
 
Pro nejnáročnější aplikace s největšími proudy od 500 do 6 300 A je určena řada XP Low impedance, která se vyznačuje velmi nízkou impedancí a tedy i velmi malými ztrátami na sběrnicích, které způsobují jejich oteplování. Tato řada obsahuje měděné nebo hliníkové přípojnice a lze ji dodat až v šestipólovém uspořádání. Tento systém se vyrábí na míru dle konkrétních požadavků zákazníka a lze jej vybavit velmi širokým množstvím odbočných skříněk.
 
Více informací lze nalézt na adrese: http://www.moeller.cz
 
Obr. 1. Rozváděč vn Xiria s vakuovou technologií
Obr. 2. Vnitřní uspořádání rozváděče vn SVS/12
Obr. 3. Přípojnicový systém XP s nízkou impedancí
 

Difuzní výboj

Typickou vlastností vypínacích proudů až do jmenovitého zkratového proudu ve vakuových zhášedlech společnosti Eaton Holec je vysoký počet paralelních oblouků vytvořených mezi kontakty. Tento „difuzní výboj“ je charakteristický velmi nízkým napětím oblouku a krátkou dobou jeho trvání. Energie oblouku je tak velmi malá. Opotřebení kontaktů vakuového zhášedla je proto prakticky zanedbatelné. Vakuové zhášedlo ve vypínači zátěže může spínat jmenovité proudy o hodnotě až 630 A. Vakuové zhášedlo ve vypínači může spínat zkratové proudy až do 20 kA u modelu SVS/08 nebo 25 kA u provedení SVS/12.