časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Spínací a jisticí technika

číslo 2/2002

Spínací a jisticí technika

Vlastnosti jističů Modeion a jejich použití v praxi

Ing. Jiří Hynek, OEZ s. r. o.

Účelem článku je seznámit čtenáře s vlastnostmi a použitím nových jističů Modeion. Počátky vývoje těchto přístrojů jsou spojeny s dnes již velmi dobře zavedeným typem jističů BL1600S, následovaným typem BL800S. Zkušenosti s těmito přístroji byly zúročeny při vývoji dalších jističů, které doplnily řadu o proudové hodnoty 630 A a 250 A. Výsledkem vývoje jsou jističe BH630S, BH630N, BD250S, BD250N. Tím vznikají dvě řady jističů, a to Modeion Normal a Modeion Superior. Jejich základní parametry jsou uvedeny v  tab. 1.

Tab. 1. Základní technické parametry

  BD250 BH630 BL800 BL1600
  Normal Superior Normal Superior Superior Superior
In (A) 40 až 250 40 až 250 100 až 630 100 až 630 125 až 800 250 až 1 600
U (V) 690 690 690 690 690 690
Icu/415 V 36 65 36 65 65 65
Mechanická životnost (sepnutí) 30 000 30 000 20 000 20 000 10 000 10 000
Elektrická životnost (sepnutí) 3 000 3 000 5 000 5 000 4 000 4 000

Pozn.: Podrobné technické údaje lze získat v katalogu Kompaktní jističe Modeion

Uvážíme-li, že předpokládaný zkratový proud distribučního transformátoru 400 kV·A (I = 550 A, resp. I = 575 A) nepřesahuje hodnotu 10 kA při napětí 415 V, máme vysvětlení, proč byly na trh zavedeny dvě řady jističů s různou vypínací schopností. Předpokládáme totiž, že řada Modeion Normal bude svými parametry ve většině aplikací vyhovovat. Řadu Modeion Normal tvoří jističe BD250N a BH630N s možností jistit jmenovité proudy od 40 do 630 A s vypínací schopností Icu = 36 kA při napětí 415 V.

Řadu Modeion Superior tvoří jističe BD250S, BH630S, BL800S, BL1600S. Tato řada umožňuje jištění v rozsahu jmenovitých proudů od 40 do 1 600 A, a to s vypínací schopností Icu = 65 kA při napětí 415 V.

Položme si otázku: Jaké jsou důvody, které by měly vést zákazníka k tomu, aby jističe Modeion používal? Těch důvodů je několik. Především je to možnost volby mezi dvěma řadami. Výběr vhodného přístroje přináší i značné finanční úspory, protože, jak bylo řečeno v úvodu, ne vždy jsou požadovány ty nejvyšší parametry, které jsou spojeny s vyšší cenou.

Obr. 1.

Další nespornou výhodou je stavebnicovost, jejímž přínosem je možnost upravovat sestavy jističe podle potřeby projektu a provozu. Dále snižuje nároky na skladové zásoby, zjednodušuje údržbu a případné úpravy nebo opravy. Tedy v konečném důsledku přináší zase finanční úspory.

Třetí, velmi důležitou výhodou, o které je třeba se zmínit, je možnost snadno nahradit doposud vyráběné starší jističe J2UX a BA novými jističi BD250N a BH630N. Jsou k dispozici připojovací a montážní sady, které umožňují snadnou záměnu bez nutnosti kompletní výměny připojovacích přípojnic. Přínosem je především úspora času a v konečném důsledku opět úspora peněz.

Příslušenství

Pro jističe BL1600S a BL-800S jsou k dispozici elektronické nadproudové spouště, spínače, pomocné spouště, ruční otočné pohony, motorové pohony dálkového ovládání; jističe jsou nabízeny i ve výsuvném provedení.

K jističům BD250N, BH630N, BD250S, BH630S firma v současné době poskytuje spínače a pomocné spouště, které jsou shodné pro všechny již uvedené jističe. Za zmínku stojí skutečnost, že pomocné spouště umožňují provoz na několika jmenovitých hodnotách napětí, které si zákazník volí sám přepnutím přepínače.

Přetrvává, podobně jako u jističů BL, možnost volit funkce spínače podle polohy použité dutiny ve spínacím bloku jističe. Novinkou je funkce spínačů, která dovoluje rozlišit vypnutí jističe nadproudovou spouští bez použití dalších přídavných komponent. Navíc jsou k dispozici podpěťové spouště s předstihovým spínačem a samostatný předstihový spínač. Samostatnou kapitolu tvoří připojování. Zákazník si může zvolit připojení pomocí kabelových ok, pásů nebo tzv. přímé připojení vodičů třmenovými svorkami pro Cu vodiče nebo blokovými svorkami pro Al vodiče. Připojovací komponenty je možné kombinovat, tzn. že jedna strana jističe může být připojena např. Cu pásy a druhá Al kabely. Je tomu tak proto, že jednotlivé připojovací sady lze objednat samostatně.

Technická podpora jističů Modeion

K dispozici je katalog v tištěné i elektronické podobě dodávaný zdarma. Samozřejmostí je, že každá samostatně prodávaná část přístroje má svůj vlastní návod k použití. A pro snadné nastavení spouští a ověření obvodu z pohledu selektivity a impedančních smyček lze volně použít program SICHR.

Jaká je nejbližší budoucnost jističů BD250N, BH630N, BD250S, BH630S? Předpokládáme, že do konce prvního pololetí roku 2002 budou na trhu ruční otočné pohony a motorové pohony dálkového ovládání. Výhledově bude k dispozici výsuvné a odnímatelné provedení, jehož dodání na trh je plánováno na rok 2003.

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: 0446/67 21 11
fax: 0446/62 11 32
oez@oez.cz
http://www.oez.cz