časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Špičková kabelová vývodka SKINTOP na trhu již 25 let

číslo 4/2003

Amper 2003

Špičková kabelová vývodka SKINTOP® na trhu již 25 let

Historie kabelové vývodky SKINTOP®

Počátek éry kabelových vývodek společnosti LAPP KABEL spadá do roku 1965. V tomto roce byl v nabídce mnohem užší sortiment vývodek než v současnosti. Program tvořily značkové vývodky SKINDICHT® SH, vyznačující se odlehčením v tahu, SKINDICHT® SHZ s odlehčením v tahu a s krytím IP55 a SKINDICHT® SR s odlehčením v tahu, s ochranou proti nadměrnému ohybu a s krytím IP65. Vývodky podle standardu DIN, plastové či z poniklované mosazi, měly krytí pouze IP54.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 4.

Zdlouhavá demontáž a sestavení v té době běžných kabelových vývodek a obtížné přiřazení k nejrůznějším průměrům kabelů vedly k vývoji nové generace vývodek. Při tom byly zohledněny veškeré aspekty hospodárnosti: žádná demontáž a menší počet součástí, které tvoří vývodku. Tyto vlastnosti vývodek vylučují možnost ztráty některých komponent, což znamená úsporu času, nákladů a větší bezpečnost. Maximální rozsah sevření kabelů u jedné vývodky umožňuje skladovat menší počet vývodek, tedy opět vede k nižším nákladům a větší spolehlivosti při výběru příslušné velikosti vývodky, popř. při přiřazení k danému kabelu.

Obr. 3.

První kabelová vývodka SKINTOPPrvní kabelová vývodka SKINTOP® byla představena na veletrhu v Hannoveru v roce 1977 v originálním designu (obr. 1). byla představena na veletrhu v Hannoveru v roce 1977 v originálním designu (obr. 1).

Hlavní výhodou kabelové vývodky SKINTOP® je velmi jednoduchá instalace: kabel se vloží do vývodky a otočením upevní. V jednom instalačním kroku je kabel vycentrován, umístěn, tahově odlehčen, optimálně utěsněn (krytí IP68) a ochráněn proti vibracím.

Další v historii kabelové vývodky SKINTOP® byly typy (obr. 2):

 • SKINTOP® STP ve velikostech PG 7, PG 29 a SKINTOP® BS (r. 1979),
 • SKINTOP® MS (r. 1982–1983),
 • SKINTOP® STP ve velikostech PG 36, PG 42, PG 48 (r. 1983–1984),
 • SKINTOP® EX (r. 1985),
 • SKINTOP® ST (r. 1988–1989).
Obr. 5.

Při vývoji kabelové vývodky se hlavní změny projevily u kloboučkové matice, která má nyní větší záběrové plochy pro klíč, ergonomicky tvarované podélné drážky pro lepší uchopení a vícenásobný trapézový závit (obr. 3).

V letech 1996–1997 byla poprvé představena kabelová vývodka SKINTOP® MS-SC (obr. 4), splňující nové zákonné technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC). U této vývodky byl už ve stadiu vývoje brán ohled na výhody pro uživatele (jak je ostatně u firmy LAPP KABEL zvykem): již není nutné rozplétat, zastřihávat či přesně odměřovat kabel a jeho stínicí oplet.

V roce 1996 reagovala firma LAPP KABEL na novou normu EN a zahájila program výroby vývodek s metrickým závitem SKINTOP®, což znamenalo celkovou změnu jejich konstrukce. Počet rozměrů těchto prvků (k pokrytí celého spektra průměrů kabelů) byl zredukován z obvyklých deseti na osm (obr. 5) .

Od roku 2001 jsou v programu kovové vývodky SKINTOP® do prostředí s nebezpečím výbuchu (obr. 6) v provedení ATEX (od 1. 7. 2003 musí být všechny aplikace v prostředí Ex schváleny podle ATEX 100a).

Obr. 6. Obr. 7. Obr. 8.

Kabelové vývodky SKINTOP® nacházejí uplatnění především v elektrických zařízeních, elektrotechnice, strojírenství, měření a regulaci, farmacii a petrochemii (Ex) a v oblastech, kde je třeba řešit problematiku EMC.

Aprobace (schvalování) kabelových vývodek Ex podle ATEX 100a
Charakteristika oblastí s nebezpečím výbuchu: místo, kde se očekává nebo je možné očekávat atmosféru náchylnou k výbuchu v takovém množství nebo koncentraci, že jsou nezbytná konkrétní opatření na konstrukci, instalaci nebo na elektrickém výrobním zařízení. Rozdělení a značení některých oblastí s nebezpečím výbuchu je v tab. 1.

Tab. 1. Rozdělení a značení některých oblastí s nebezpečím výbuchu

Výbušné látky Výbušné médium Rozdělení oblastí s nebezpečím výbuchu Označení zařízení
Skupina zařízení Kategorie zařízení
plyn, mlha/opar, pára je v prostoru trvale, dlouhodobě nebo frekventovaně oblast 0 II 1G    
vyskytuje se příležitostně oblast 1 II 2G  
nevyskytuje se, a když, tak jen zřídka nebo krátkodobě oblast 2 II 3G
prach je v prostoru trvale, dlouhodobě nebo frekventovaně oblast 20 II 1D    
vyskytuje se příležitostně oblast 21 II 2D  
nevyskytuje se, a když, tak jen zřídka nebo krátkodobě oblast 22 II 3D

Proces certifikace vývodek Ex podle ATEX 100a
Nová směrnice EU-Ex 94/9 EG (ATEX 100a), která se nařízením o ochraně proti výbuchu stala součástí německého práva, obsahuje kromě bezpečnostních požadavků na zařízení v oblasti s nebezpečím výbuchu ještě další nařízení. Nové normy EN 50014/EN 50019 stanovují mj. tyto povinnosti:

Obr. 9.
 • výrobce potřebuje ověření systému řízení jakosti podle ISO 9001 nebo 9002,

 • každé zařízení musí splnit tzv. design test,

 • provádí se testování „zvýšené bezpečnosti„ podle EN 50014 a EN 50019, testuje se tepelné stárnutí a odolnost při nárazu (test odolnosti) také při teplotě –25 °C,

 • test odolnosti se provádí při teplotě o 5 °C nižší, než je indikovaná minimální teplota pro trvalé použití,

 • maximální horní hranice teplotní použitelnosti se testuje při teplotách o 10 až 15 °C vyšších, než je indikovaná maximální teplota pro trvalé použití,

 • odlehčení v tahu se testuje s jednou čtvrtinou indikovaných hodnot pro flexibilní kabely,

 • pro každé zařízení musí být k dispozici manipulační a montážní návod, na požádání i v odpovídajícím jazyce,

 • doba testování pro jednu výrobkovou sérii je asi dvanáct až čtrnáct týdnů; stejná doba je potřebná i pro certifikaci ochrany proti explozi odpovědnou certifikační agenturou.

Uvedené body dokazují úsilí související s certifikací podle ATEX s cílem zajistit maximální bezpečnost a přehlednost pro zákazníka.

Novinky z oblasti kabelových vývodek

SKINTOP® MS-SC-M 12 × 1.5
Z důvodu vysoké poptávky po kabelových vývodkách splňujících požadavky příslušných nařízení, která se týkají technických požadavků na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC), rozšiřuje tato vývodka stávající sortiment vývodek typu MS-CS-M s metrickým připojovacím závitem (obr. 7). Zmíněná vývodka je vhodná pro malé vnější průměry kabelů (2 až 5,5 mm) a jednožilové vodiče, vyhovuje tedy především tenkým datovým a sběrnicovým kabelům s měděným stíněním.

Tab. 2. Typy ochrany a charakteristika oblastí s nebezpečím výbuchu

Typy ochrany podle IEC resp. EN Základní principy
EEx- d
Pevný závěr
IEC 60 079-1
EN 50 018
Části, které mohou způsobit explozi v prostoru s nebezpečím výbuchu jsou uzavřeny v závěru, který je odolný proti tlaku způsobenému výbuchem výbušné směsi uvnitř závěru a který zabraňuje přenosu vnitřního výbuchu do okolního prostředí.
EEx- e
Zajištěné provedení
IEC 60 079-7
EN 50 019
Zde jsou použita taková opatření, která se zvýšeným stupněm bezpečnosti zabrání vzniku nedovolené vysoké teploty a vzniku jisker nebo oblouku uvnitř a na vnějších částech elektrických zařízení, které za normálního provozu tyto stavy nevytvářejí.
EEx- i
Jiskrová bezpečnost
IEC 60 079-11
EN 50 020
Zařízení použité v prostoru s nebezpečím výbuchu obsahuje pouze jiskrově bezpečné obvody. Jiskrově bezpečný obvod nevytváří jiskry ani tepelné účinky, které by byly schopny za definovaných zkušebních podmínek způsobit vznícení výbušné směsi. Definované zkušební podmínky zahrnují normální a určité poruchové provozní stavy.

SKINTOP® MS-M 63 PLUS ATEX
Podobně kvůli vysoké poptávce po kabelových vývodkách ATEX pro velké vnější průměry kabelů (až do 55 mm) byl rozšířen program dodávek o tuto vývodku do prostředí s nebezpečím výbuchu s metrickým závitem. Uplatní se zejména při instalacích u velkých motorů, vyznačuje se rovněž všemi osvědčenými výhodami vývodek typu MS-M.

Obr. 10.

SKINDICHT® SVF-M
Tuto mosaznou vývodku pro ploché kabely je nyní možné dodávat i v provedení s metrickým závitem (obr. 8).

SKINDICHT® CN, CN-M
Co se týče kabelové vývodky typu SKINDICHT® CN, CN-M z chromniklové oceli, byla u typu PG s pancéřovým závitem změněna konstrukce. Z výrobních důvodů nemůže být verze PG nadále nabízena ve starém provedení, nový vzhled je přizpůsoben provedení CN-M s metrickým závitem (obr. 9).

SKINDICHT® KU-M
V případě těchto plastových redukcí s metrickým závitem je sjednocován sortiment všech rozměrů pouze na tzv. nízké provedení (obr. 10).

SKINDICHT® BLK-GL-M
Barevná škála plastových zaslepovacích zátek s metrickým závitem typu SKINDICHT® BLK-GL-M byla doplněna stříbřitě šedou barvou podle RAL 7001 (dříve pouze světle šedá RAL 7035 a černá RAL 9005), a to jak verze s kroužkem O, tak i v provedení bez něj (obr. 11).

SKINDICHT® D-M, U-M, E-M
Tyto doplňkové díly, tzn. přítlačné šroubení SKINDICHT® D-M, podložka SKINDICHT® U-M a dělené těsnicí kroužky SKINDICHT® E-M, jsou nyní k dodání také v metrickém provedení (obr. 12).

Obr. 11. Obr. 12.

Věříme, že dosavadní úspěšná historie vývoje kabelových vývodek společnosti LAPP KABEL a především jejich neustálá inovace přispějí k úspěchům při řešení všech kabelových aplikací.

Pro naše zákazníky jsme v rámci kampaně 25 let vývodky SKINTOP® připravili několik akcí, při kterých mohou získat výrazné slevy nebo zajímavé ceny podle typu akce (více informací o jednotlivých akcích naleznete na www.lappkabel.cz). Děkujeme vám za přízeň, kterou jste nám a našim výrobkům věnovali v uplynulém období, a přejeme mnoho úspěchů v podnikatelské činnosti.

LAPP KABEL s. r. o.
Tovární 1333
769 01 Holešov
tel.: 573 501 011
fax: 573 394 650
http://www.lappkabel.cz