časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Specifika výkonových jističů Compact NS

číslo 4/2005

Specifika výkonových jističů Compact NS

Martin Dostál,
Marketing, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider patří k největším světovým vedoucím firmám ve vývoji a výrobě spínacích a jisticích přístrojů pro rozvody nízkého napětí. Při vývoji klade důraz na vzájemnou koordinaci a zkoušky jednotlivých přístrojů, od vstupního jističe až po koncový vývod (jistič, motorový jistič + stykač + tepelné relé). Názorným příkladem jsou výrobkové řady jističů Masterpact, Compact NS, Multi 9 značky Merlin Gerin a TeSys značky Telemecanique. Účelem tohoto článku je přiblížit některé přednosti kompaktních jističů Compact NS.

Compact NS

Řada výkonových jističů Compact NS je dodávána v proudovém rozsahu 12 až 1 600 A, s mezní vypínací schopností (zkratovou odolností) až 150 kA (obr. 1). Pro všechny jmenovité hodnoty a zkratové výkony postačují pouze tři typové velikosti jističe. Řadu je možné rozdělit na dvě skupiny: do 630 A se jedná o jističe kategorie užití A, tj. jističe omezující a vypínající zkrat zpravidla bez záměrného časového zpoždění, druhou skupinou jsou jističe nad 630 A, u kterých lze tepelnou spoušť stáhnout na méně než 250 A – ty patří do kategorie užití B. Jističe druhé skupiny mají pro možnost nastavení většího časového zpoždění selektivní zkratové spouště vyšší elektrodynamickou a tepelnou odolnost (krátkodobý výdržný proud Icw = 25 kA/0,5 s).

Obr. 1. Obr. 2.

Obr. 1. Jistič Compact NS1600H, výsuvné provedení
Obr. 2. Rotační kontakt jističe NS100-630

Omezování zkratu pomocí jističe

Jističe Compact NS do 630 A a Masterpact NT typu L1 mají podobně jako výkonové pojistky silně omezující účinky při zkratu, který je při vyšších hodnotách vypnut velice rychle – v řádu jednotek milisekund. U řady NS je toho dosaženo s využitím kombinace rotoaktivního systému hlavních kontaktů – dvojitý rotační kontakt a vypínací systém Reflex (obr. 2). Rotační kontakt přerušuje proudovou dráhu ve dvou místech a tak silně omezuje zkratový proud. Vlivem hoření oblouku se následně vytvoří přetlak ve spínací jednotce (pólu) a tlak plynu působí přes píst na vypnutí jističe nezávisle na jednotce spouští. Díky tomu je vypnutí mnohonásobně rychlejší než vypnutí běžnou nadproudovou spouští. Celý systém vede ke zkrácení procesu hoření elektrického oblouku a vypínání a výrazně snižuje dynamické a tepelné namáhání vedení, přístrojů a spotřebičů. Přístroje nižších jmenovitých hodnot omezují zkratový proud více (např. porovnání omezovacích charakteristik mezi NS100 – 160 – 250 – 400 – 630; obr. 3). Výhody, vyplývající z omezování a funkce roto-aktivního systému hlavních kontaktů, se dále projevují při koordinaci jističů – selektivitě a kaskádování. Je tak dosaženo výjimečných parametrů z hlediska selektivity, která je velmi často pro jističe blízkých jmenovitých hodnot úplná (např. jistič 400 A a 160 A, mez selektivity je až 150 kA).

Obr. 3.

Obr. 3. Omezovací charakteristiky jističe NS100-630

Kaskádování a selektivita současně

Při koordinaci zvané kaskádování pomáhá předřazený omezující jisticí prvek (pojistka nebo jistič) přiřazenému jističi vypnout zkratový proud. Pak je možné použít přiřazené jističe s nižší vypínací schopností, než by bylo zpravidla zapotřebí. Díky tomu lze dosáhnout výrazných finančních úspor na jističích a optimalizovat průřez kabeláže. Možné kombinace a údaje o posílené vypínací schopnosti lze vyčíst z tabulek udaných výrobcem jističů nebo příslušného projektového softwaru. Při koordinaci/řazení pojistka – jistič nebo jistič – jistič dochází při kaskádování ke snížení nebo ztrátě selektivity: při zkratu vypíná i předřazený jisticí prvek. Pomocí moderních technologií společnosti Schneider Electric však byly spojeny oba tyto protiklady. Předřazený jistič Compact NS pouze omezí zkratový proud a zkrat je vypnut přiřazeným jističem v místě vzniku. Selektivita jištění je minimálně zachována, v mnoha případech dokonce zvýšena až do hodnoty posílené vypínací schopnosti. Je tak vyvážen hospodárný návrh rozvodu elektrické energie, zajištěna bezpečnost provozu a plynulost napájení elektroinstalace, což jsou nemalé provozní a investiční výhody.

ASIC – jádro elektronické jednotky spouští

V elektronických jednotkách spouští jističů Compact NS a Masterpact NT/NW byl tradiční mikroprocesor nahrazen speciálním patentovaným mikročipem zvaným ASIC. Tento čip zajišťuje veškeré ochranné funkce spouště. Na rozdíl od běžného mikroprocesoru neobsahuje paměti typu EEPROM a také počet tranzistorových kombinací je o řád nižší než v tradičním mikroprocesoru. To přispívá především k mnohonásobně vyšší spolehlivosti a menší náchylnosti k poruše, způsobené např. přepětím, bouřkou, elektromagnetickým zářením atd. Z toho vyplývá vysoká technická úroveň elektronických jednotek spouští jističů Compact NS a Masterpact NT/NW (obr. 4).

Obr. 4.

Obr. 4. Jednotka spouští STR53UE

Závěr

Společnost Schneider Electric je kromě jiného také výrobcem přístrojů pro rozvody elektrické energie. Nabízí ucelená řešení a aplikace včetně technické podpory a servisních služeb.

Další informace týkající se přístrojů a koordinace jisticích přístrojů zájemci naleznou na www.schneider-electric.cz nebo na www.design.schneider-electric.cz.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Středisko služeb zákazníkům
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com
Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554
http://www.schneider-electric.cz