časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Speciální spojovací komponenty z mědi

|

Elektro 3/2001

(firemní článek)

Speciální spojovací komponenty z mědi

Výsledky výzkumných a vývojových týmů stále častěji přinášejí do průmyslové praxe změny technologií i změny materiálů. Výrobky z mědi však zatím stále úspěšně tomuto náporu odolávají. Pro své specifické vlastnosti jsou zvláště v elektrotechnickém průmyslu (např. jako spojovací materiál) v podstatě nezastupitelné.

Tento příspěvek informuje o některých speciálních spojovacích materiálech italské firmy Corex, které na českém trhu nabízí firma GHV Trading, dodavatel komponent a měřicí techniky pro rozváděče.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

V hrubém členění lze nabídku měděných spojovacích komponent rozdělit do dvou hlavních skupin.

První skupina zahrnuje komponenty, které jsou vyráběny z měděných drátů (např. kroucená a splétaná lanka nebo pásy), do druhé skupiny je možné zařadit výrobky vyráběné z měděných pásků – lamel (sběrnice, pružné lamelové spojky apod).

První skupinu, spojovací materiály z měděných drátů, charakterizují výrobky, od kterých je požadována výrazně větší ohebnost, než jaké lze dosáhnout s jednožilovými nebo i vícežilovými vodiči, a které současně zaručují dostatečnou elektrickou vodivost. Při velmi obecném hodnocení ohebnosti jednotlivých spojovacích prvků je možné je rozdělit do pěti skupin, přičemž hlavním kritériem je průměr drátu, ze kterého je spojovací prvek vyroben (tab. 1).

Tab. 1. Stupně ohebnosti spojovacích prvků
Skupina prvků Průměr drátu
vysoce ohebné 0,05 až 0,07 mm
velmi ohebné 0,10 mm
ohebné 0,15 mm
slabě ohebné 0,20 mm
poloohebné 0,25 až 0,30 mm

Při posuzování vhodnosti spojovacích prvků pro konkrétní použití je ovšem nutné posoudit i jejich další vlastnosti. Pro přehlednost jsou zde popsány čtyři hlavní výrobkové skupiny, jejich základní vlastnosti, výhody i nevýhody.

Kroucená lanka mají kruhový průřez a vyrábějí se šroubovitým vinutím z jednotlivých drátů. Jejich ohebnost je závislá na průměru drátu i na kroku (stoupání) vinutí. Mezi výhody patří dokonale cylindrický povrch, nízké výrobní náklady, ohebnost ve všech směrech. Důležitou předností je i technologická možnost vyrábět vodiče velkých délek. K nevýhodám patří omezené možnosti kroucení lanka ve směru vinutí i proti jeho směru (hrozí porušení struktury lanka, nebo i zlomení). Při ohýbání se mohou jednotlivé dráty vychýlit a při řezu se mohou oddělovat.

Splétaná lanka mají rovněž kruhový průřez, vyrábějí se však protisměrným splétáním jednotlivých drátů. Ohebnost je podobně jako u kroucených lanek dána průměrem drátů a krokem splétání. K přednostem patří velmi dobrá ohebnost ve všech směrech, při kroucení se dráty nevychylují a při řezu se neoddělují. Mezi nevýhody patří vyšší výrobní náklady, nedokonale cylindrický povrch a omezená výrobní délka lanka.

Splétané pásy se vyrábějí obdobným způsobem jako splétaná lanka (obr. 1), mají však pravoúhlý průřez, u kterého vždy převažuje jeden rozměr (tenký pásek). K přednostem patří velmi dobrá ohebnost ve směru pletení. K nedostatkům se řadí malá ohebnost do stran, omezená tloušťka a délka.

Splétané pásy složené jsou vyráběny slisováním (na koncích) několika splétaných pásů složených na sobě a mají pravoúhlý průřez. Skládáním lze dosáhnout velké tloušťky (průřezu) pásu a přitom ohebnost ve směru pletení zůstává velmi dobrá. Největší nevýhodouZmíněné výrobky jsou zhotoveny z holých nebo pocínovaných měděných drátů o průměru od 0,05 do 0,30 mm. V nabídce GHV Trading jsou splétané pásy průřezu od 0,5 do 4 000 mm2, lanka od 0,23 do 500 mm2. je velmi malá ohebnost do stran.

Spojovací materiál může být dodán jako metrové zboží na cívkách nebo v kusech v kratších délkách a zakončený zalisovanými koncovkami jako zemnicí pásek nebo zemnicí lanko. Délku zemnicího pásku, tvar koncovky, popř. otvory v koncovkách je možné zajistit podle požadavku zákazníka.

Druhou skupinu spojovacích prvků tvoří produkty vyráběné z měděných lamel.

Nejvýznamnějšími představiteli této skupiny jsou lamelové sběrnice (obr. 2). Vyrábějí se z lamel žíhané elektrotechnické mědi tloušťky 0,5 – 0,8 – 1,0 mm, standardní izolaci tvoří černá vinylová vrstva. Jsou určeny pro provozní napětí do 1 000 V a teploty od –40 do 105 °C. Sběrnice jsou dodávány o průřezu 13 až 1 200 mm2 a v délce 2 m. Podle specifických rozměrů a definovaných teplotních změn lze sběrnice použít pro jmenovité proudy až 2 010 A.

Mezi nejdůležitější přednosti lamelových sběrnic, ve srovnání se standardními kabely nebo plochými sběrnicemi stejného průřezu, patří:

  • větší proudová zatížitelnost,
  • menší dovolené poloměry,
  • úspora místa i mědi,
  • lepší zkratové vlastnosti,
  • jednoduchá montáž,
  • větší průrazná pevnost.

Jako příslušenství jsou k lamelovým sběrnicím dodávány svorky, přípravky pro vrtání lamelových sběrnic a chemické přípravky pro zvýšení vodivosti spojů sběrnic a pro vyloučení tepelných ztrát na spojích.

Dalším výrobkem jsou lamelové spojky (obr. 3), které jsou určeny pro pružné spojení vodivých zařízení (např. u svařovacích zařízení). Vyrábějí se z měděných lamel tloušťky 0,1 až 0,5 mm; přesné konstrukční řešení je převážně podle specifikace zákazníka.

Bližší informace o popsaných spojovacích materiálech zájemcům rádi sdělí pracovníci firmy GHV Trading.

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: (05) 41 23 55 32-4, 41 23 53 86
fax: (05) 41 23 53 87
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz