časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Specialista na hydraulické nářadí pro elektromontáže

Ing. Miroslav Vybulka | www.hydraulickenaradi.cz

Velkou část technologických postupů při elektromontážních pracích zvládne člověk svou vlastní silou. Jsou však také úkony, kdy je třeba koncentrovat mnohem větší sílu na jedno místo. V takových případech je jednou z možností využít skutečnost, kterou objevil již Blaise Pascal. Tlak v hydraulické kapalině aplikovaný ve vhodném nástroji dokáže divy. Hodně o tom ví Ing. Miroslav Vybulka, který se hydraulickým nářadím zabývá přes dvě desítky let.

Pane Vybulko, co Vás před lety přimělo zaměřit svou profesní aktivitu na elektromontážní práce?

Po ukončení Elektrotechnické fakulty ČVUT jsem nastoupil do Elektromontážních závodů Praha do oddělení Vývojové technologie. Zde jsem měl možnost seznámit se s problematikou externích elektromontáží, která mne svojí pestrostí a hloubkou velice zaujala. Každý technologický postup skrýval nejen své zákonitosti, ale i řadu variant řešení a možností inovací. Tato situace mne spolu s možností poznávat řadu velkých staveb a významných osobností velice lákala. Měl jsem možnost jednat s výrobci materiálů a účastnit se mnohých inovací na celostátní úrovni.

Ing. Miroslav Vybulka

Jak byste charakterizoval svůj zájem právě o nářadí založené na hydraulickém principu? Jaké druhy energií se ve vámi nabízených výrobcích využívají jako zdroj pro vytvoření hydraulického tlaku?

Řada montážních postupů vyžaduje vynaložení značné síly. K lisování kabelových armatur větších průřezů a k práci s hliníkovou a měděnou pásovinou je třeba síly minimálně 450 kN. Ve výrobní fabrice to není problém, ovšem prostředí externích elektromontáží často bývá bez zdroje elektrické energie, a to klade na tento montážní proces jiné nároky. Nářadí pracující na hydraulickém principu musí být výrobně jednoduché, lehké a zejména provozně spolehlivé. A tyto vlastnosti jsou pro mne výzva. Proto jsem hydraulickému nářadí zasvětil svůj profesní život. Běžně toto nářadí pracuje s hydraulickým tlakem 70 MPa, námi vyráběné hydraulické pohony mají pracovní tlak 80 MPa. K vytvoření tak vysokého hydraulického tlaku využíváme elektrický pohon, akumulátorové baterie, stlačený vzduch i lidskou sílu (v kombinaci s nožním čerpadlem).

Které druhy nářadí přinášíte na trh v České republice? Jakými dokumenty je legalizováno uvádění těchto výrobků na trh?

Většina (asi 70 %) nabízeného nářadí je z našeho vlastního výrobního programu. Vyrábíme a dodáváme nářadí pro práci s kabely a s hliníkovou a měděnou pásovinou; uplatňuje se při operacích, jako jsou stříhání kabelů a AlFe lan, lisování kabelových armatur, stříhání, ohýbání a děrování pásoviny. Nářadí dodáváme nejen na trh v České republice, ale i na Slovensko a do Polska. Při doplnění nástroji zahraničního výrobce (v ČR se nevyrábějí) umí naše nářadí zhotovovat kruhové, čtvercové a obdélníkové otvory do dveří rozváděčů. Naše výrobky jsou odzkoušeny v Elektrotechnickém zkušebním ústavu a byly k nim vydány příslušné Certifikáty a Prohlášení o shodě. Námi nabízený sortiment doplňujeme osvědčeným zahraničním nářadím. Nejčastěji se jedná o ruční hydraulické stříhací nůžky a hlavice od renomované italské firmy Cembre.

Jakou část výroby zajišťujete ve vlastní režii, kde máte výrobní prostory a kolik lidí kterých profesí zaměstnáváte?

Mojí snahou je ponechat maximum přidané hodnoty ve vlastní firmě. Proto většinu základních a dokončovacích prací děláme v našich dílnách v Praze 9 (v areálu Střední školy COPTH). Pro tuto činnost zaměstnávám v současné době dva obráběče kovů a uvažuji o posílení týmu. Speciální výrobní operace si zajišťuji kooperačně – ve vybraných podnicích s potřebným vybavením.

hydraulické nářadí

V jakých cenových hladinách se pohybuje Vámi nabízené hydraulické nářadí?

Nářadí vyráběné u nás se vyznačuje jednoduchou konstrukcí, vysokou provozní spolehlivostí a minimálními nároky na kvalifikaci obsluhy. Rád bych, aby bylo cenově dostupné všem montážním a drobným výrobním firmám, a proto se tyto výrobky cenově pohybují v nižších úrovních. Podrobnosti jsou uvedeny na naší webové stránce.

Daří se vám prodávat i zařízení na tom nejdražším konci cenového spektra?

V poslední době se mi podařilo několika dlouholetým zákazníkům prodat i nářadí z vyšší cenové hladiny. Svoji roli při tom jistě hrály i dobré reference mé firmy.

Na Vašich webových stránkách se píše také o servisu nářadí a dalších službách pro elektromontážní práce. Opravujete tedy jakékoliv nářadí, i když nepochází z Vaší nabídky?

Opravujeme samozřejmě především námi vyráběné nářadí. Po dohodě s několika dovozci opravujeme i nářadí některých zahraničních výrobců. Většinou se jedná o drobné opravy mechanického rázu. Podmínkou je souhlas dovozců, kteří pro nás musí zajišťovat i dovoz potřebných náhradních dílů. Většina zahraničních výrobců však nedodává jako náhradní díl řídicí elektroniku do svých výrobků a ani neposkytuje servisní dokumentaci. Proto se potřebný servis provádí ve výrobním závodě v zahraničí.

Na našich webových stránkách propagujeme také služby naší půjčovny. Odtud půjčujeme montážním firmám nářadí, které potřebují k občasným montážním pracím. Jde zejména o stříhání kabelů a AlFe lan a lisování kabelových armatur. Některé firmy si občas půjčují i nářadí pro práci s pásovinou. Půjčovnu někdy využíváme i k praktickému odzkoušení našich nových výrobků.

Jak Vaši firmu poznamenal útlum vyvolaný nedávnými vládními opatřeními k zamezení šíření infekce?

I nás zasáhl útlum vyvolaný hrozbou infekce a vyhlášeným nouzovým stavem. Toto období jsme využili zejména k dříve plánovaným inovacím našich výrobků, výrobních postupů a výrobní dokumentace.

Zvýšili jsme také rozpracovanost jednotlivých dílů našich výrobků, čímž nyní můžeme zkrátit celkovou kompletaci na minimum.

Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček, FCC PUBLIC, s. r. o.