časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Soutěž Zlatá medaile na 46. MSV 2004 v novém pojetí

|

číslo 11/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Soutěž Zlatá medaile na 46. MSV 2004 v novém pojetí

Letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zval k návštěvě vystavovatelských pavilónů nejen technickou úrovní exponátů, ale také větrným a od poloviny týdne i deštivým počasím. Od prvního dne veletrhu byly v expozicích vystavovatelů označeny jak exponáty přihlášené do tradiční soutěže o Zlatou medaili MSV, tak exponáty nominované do užšího výběru této soutěže. Časopis ELEKTRO byl jedním z mediálních partnerů soutěže.

Obr. 1

Seznam všech exponátů nominovaných na Zlatou medaili MSV 2004

(Ocenění Zlatou medailí uvedeno u příslušných exponátů)

Distribuční, vzduchem izolovaný rozváděč XIRIA, 25 kV
Výrobce a vystavovatel: Eaton Electric N.V., Hengelo, Holandsko
Hlavní předností tohoto výrobku je nový způsob zhášení oblouku bez použití izolačního média SF6 – je využito kombinace zhášení oblouku ve vakuu a atmosférického přetlaku.

BABYplast UAI - přídavná vstřikovací jednotka pro vícekomponentní vstřikování plastů
Výrobce: Rambaldi+Co. IT s.r.l., International Trading, Molteno, Itálie
Vystavovatel: Bohumil Cempírek-CECHO, Žďár n. Sázavou, Česká republika
Přídavná vstřikovací jednotka Babyplast je určena pro výrobu vícekomponentních a vícebarevných dílů, přeměnu klasického vstřikovacího lisu na vícekomponentní vstřikovací lis a integraci jednotky do výrobní linky.

Obr. 2

Čelní vidlicový motorový vysokozdvižný vozík G 40
Oceněno Zlatou medailí MSV 2004 – obr. 1
Výrobce a vystavovatel: ČZ Strakonice, a. s., divize AUTO - DESTA, Strakonice, Česká republika

Nové generační řady D a G vysokozdvižných vozíků DESTA jsou vybaveny spalovacím motorem (s výkonem 40 až 62 kW) a hydrodynamickou převodovkou DESTAMATIC. Nosnost od 2,5Dmychadlové agregáty řady BAH
Oceněno Zlatou medailí MSV 2004 – obr. 2
Výrobce a vystavovatel: Lubenecké továrny Svoboda a. s., Lubenec, Česká republika
Nové originální konstrukční řešení dmychadel vychází z koncepce, kterou LUTOS a. s. úspěšně použil u soustrojí dodávaných pro jadernou energetiku.

Obr. 3

Frekvenčně řízený šroubový kompresor
Oceněno Zlatou medailí MSV 2004 – obr. 3
Výrobce: IRCR MANUFACTURING s. r. o., Uničov, Česká republika
Vystavovatel: IDEAL-TRADE SERVICE, spol. s r. o., Brno, Česká republika
Inteligentní řídicí systém, uživatelsky nenáročný ovládací panel, hospodárný indukční motor s frekvenčním měničem, plynulá změna dodávky vzduchu odpovídající okamžité spotřebě, měkký rozběh bez proudové špičky.

Konzervační látka INKOR MT 31 SPRAY
Výrobce a vystavovatel: TRIGA, spol. s r. o., Praha, Česká republika
Multifunkční odparový konzervační prostředek, který dokonale chrání kovové povrchy proti vnějším vlivům a díky svým penetračním vlastnostem a vysoké vzlínavosti zamezuje vzniku bodové koroze.

Obr. 4

Inteligentní digitální propojovací systém MemoSens
Výrobce a vystavovatel: Endres+Hauser Conducta GmbH+Co., Gerlingen, Německo
Senzorový digitální propojovací systém. Bezkontaktní, induktivní obousměrný přenos dat z hlavice senzoru do převodníku standardním komunikačním kabelem. Odpadají problémy s vlhkostí, nečistotami, korozí a agresivním prostředím.

Kloubové ložisko PLC 89-8
Výrobce a vystavovatel: ZKL, a. s., Brno, Česká republika
Speciální kluzná kloubová ložiska v unikátním konstrukčním provedení pro přenos obousměrných radiálních a axiálních sil určených zejména pro uložení výstupního hřídele dvojnásobné planetové převodovky.

Krimpovací zařízení pro odpružené kontakty
Výrobce a vystavovatel: LUX spol. s r. o., Jablonné n. Orlicí, Česká republika
Zařízení je určeno pro montáž měřicích kontaktních jehel čtvercového nebo kruhového průřezu do osmi unášecích jednotek, umístěných radiálně na obvodu talíře karuselu ML01-1B.

Obr. 5

Mobilní polohovací laserový systém pro precizní navařování nástrojů a forem ACP01
Oceněno Zlatou medailí MSV 2004 – obr. 4
Výrobce a vystavovatel: MEPAC, Ing. Petřík, Třinec, Česká republika

Systém ACPo1 představuje v oblasti laserového navařování unifikovaný systém pro ergonomické nastavení pozice pro navařování tvarových dílů forem do 450Nízkoemisní hořák spalovací komory pro spalovací turbínu typu GT 750-6
Výrobce a vystavovatel: EKOL spol. s r. o., Brno, Česká republika
Hořák se stupňovitým průběhem emisních křivek NOx a CO. Emise obou škodlivých látek jsou minimalizovány nebo podlimitní. Originální konstrukční řešením velkoplošného hořáku prstencového typu.

Pracoviště pro automatizovanou výrobu dutých dílců z plastů, vstřikovací stroj ALLROUNDER 470 C 1500-675 a zařízení na dávkování tlakového dusíku
Oceněno Zlatou medailí MSV 2004 – obr. 5
Výrobce: ARBURG GmbH+Co KG, Lossburg, Německo
Vystavovatel: ARBURG spol. s r. o., Praha, Česká republika
Pracoviště umožňuje racionální, přesnou a reprodukovatelnou výrobu dutých výlisků z plastů. Jedná se o speciální technologii vstřikování označovanou zkratkou GIT.

Obr. 6

Řada stejnosměrných pohonů malého výkonu s bezkartáčovými motory EC MAX a řídicími jednotkami EPOS
Oceněno Zlatou medailí MSV 2004 – obr. 6
Výrobce: Maxon Motor AG, Švýcarsko
Vystavovatel: Uzimex Praha, spol. s r. o., Praha, Česká republika

Řada elektronicky komutovaných motorů EC-max, tvořená motory s průměry 16, 22, 30 a 40Frekvenční měnič Simatic integrovaný do distribuovaného systému ET200S FC
Oceněno Zlatou medailí MSV 2004 – obr. 7
Výrobce: SIEMENS AG, Mnichov, Německo
Vystavovatel: Siemens s. r. o., Praha, Česká republika
Zařízení nabízí veškeré výhody distribuovaného systému: rozsáhlé diagnostické funkce, integrované bezpečnostní funkce, malé nároky na prostor. Je určeno pro řízení motorů do výkonu 4 kW.

Obr. 7

SIMATIC MICROBOX PC 420
Výrobce: SIEMENS AG, Mnichov, Německo
Vystavovatel: Siemens s. r. o., Praha, Česká republika
Průmyslové, kompaktní PC určené například pro montáž na lištu do rozváděčů (malé rozměry).
Vysoká odolnost vůči vibracím a rázům (neobsahuje žádné rotující části - pevný disk, ventilátor) a prachu.

Systém The Flow total pro regulaci a monitoring ucpávkové vody
Výrobce: The Flow Techno TFT Ky. Finsko
Vystavovatel: REVISIOPRODUKTE PENTTI NEVALAINEN OY, Järvenpää Finsko
Systém The flow zabraňuje zanášení průtočných trubic nahrazením problémových jehlových ventilů velkoprůřezovými segmentovými ventily.

Obr. 8

Tiskárny 3D
Výrobce: Z Corporation, Burlington, USA
Vystavovatel: BIBUS s. r. o., Brno, Česká republika
Tiskárna 3D – výstupní zařízení pro přímou výrobu modelů na bázi sádry nebo škrobu – („Rapid Prototyping„) z dat, získaných z libovolného 3D systému CAD.

Třísouřadnicový laserový měřicí stroj FARO LASER TRACKER SI2
Výrobce: FARO EUROPE GmbH&Co KG, Stuttgart, Německo
Vystavovatel: Prima Bilavčík, s. r. o., Uherský Brod, Česká republika
Princip měření tohoto stroje je založen na neustálém snímání pozice doteku, tzv. SMR (Spherically Mounted Retroreflector), pomocí laserového paprsku. Dosahuje měřicího rozsahu 70 m s přesností ±0,025 4 mm.

Třísouřadnicový multisenzorový měřicí stroj Werth, videocheck IP 400×200×200 3D CNC
Oceněno Zlatou medailí MSV 2004 – obr. 8 Obr. 9
Výrobce: Werth Messtechnik gmbH, Giessen, Německo
Vystavovatel: Prima Bilavčík, s. r. o., Uherský Brod, Česká republika
Pozoruhodná technologie mikrosnímače, která umožňuje plnohodnotné měření geometrií 3D v mikroskopickém měřítku.

Univerzální zkušební systém PROMI – PC
Oceněno Zlatou medailí MSV 2004 – obr. 9
Výrobce a vystavovatel: Prominent, spol. s r. o., Kroměříž, Česká republika
Plně automatizované zkušební zařízení řízené personálním počítačem určené pro velmi širokou škálu zkoušek tahem, tlakem, kombinovaným ohybem a dalších zkoušek vyžadujících měření síly a výchylky.

Lokomotiva řady 774
Výrobce a vystavovatel: Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s., Zvolen, Slovenská republika
Elektrická lokomotiva 774 pro těžký posun vznikla kompletní rekonstrukcí původní řady 770 (T669).

(původní zpráva)