časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Softwarová podpora OEZ

Ing. Adolf Hubálek | OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

Přechod na novou generaci kompaktních jističů 3VA přinesl změny i v softwarové podpoře OEZ. Samozřejmostí je začlenění této nové řady jističů do výpočtového programu Sichr. Způsob práce s novými jističi v programu vychází z osvědčených principů léty ověřených na starší generaci kompaktních jističů Modeion a na největší řadě vzduchových jističů Arion WL.

Obr. 1. Nastavení ETU350 LSI
Obr. 1. Nastavení ETU350 LSI

Pro přehlednost jsou jističe v menu programu rozděleny do čtyř skupin podle nadproudových spouští. Uživatel vybírá mezi jističi s termomagnetickými a elektronickými spouštěmi s vypínacími charakteristikami pro jištění vedení nebo motorů. Elektronické nadproudové spouště jsou rozděleny ještě z hlediska ovládání. Zatímco většina elektronických nadproudových spouští je ovládaná přepínači jednotlivých hodnot příslušných parametrů, nejvyšší verze nadproudových spouští, disponujících možností komunikace a měření, jsou ovládány pomocí tlačítek a displeje. Uživatel programu Sichr si s nastavením obou druhů snadno poradí, stejný princip ovládání program již několik let používá u nadproudových spouští vzduchových jističů Arion WL. Velkou výhodou nové řady kompaktních jističů 3VA je jejich velmi dobrá vzájemná selektivita. Všechny ověřené hodnoty mezních selektivních proudů jsou samozřejmě součástí databáze programu. Kromě samotných jističů 3VA a od nich odvozených odpínačů najde uživatel v programu také jejich kombinace s širokou řadou chráničových modulů s nastavitelnými hodnotami jmenovitého reziduálního proudu a doby nepůsobení, neboli zpoždění. Díky tomu je možné sestavit kaskádu několika stupňů těchto průmyslových proudových chráničů, které jsou mezi sebou vzájemně selektivní. Jejich selektivitu program samozřejmě dokáže také vyhodnotit.

Významnou proměnou prošel i Konfigurátor OEZ. Konfigurace nových jističů 3VA probíhá online. To přináší výhodu v tom, že program pracuje v každém okamžiku s aktuálními daty. Novinkou je také to, že po nakonfigurování celé sestavy jističe s příslušenstvím Konfigurátor OEZ umožňuje stáhnutí veškeré dostupné dokumentace z webu. K dispozici jsou kromě katalogových listů např. rozměrové výkresy nebo 3D modely.

Obr. 2. Konfigurace 3VA2 v Konfigurátoru OEZ
Obr. 2. Konfigurace 3VA2 v Konfigurátoru OEZ

Veškerou softwarovou podporu a mnoho dalších užitečných pomůcek zájemce nalezne nově bez registrace na firemním webu www.oez.cz (.sk, .com ...). Stránky mají nyní zcela novou podobu. Zájemce zde má možnost v menu nalézt veškeré nabízené produkty až na úroveň jednotlivých položek. Samozřejmostí je možnost stažení kompletní dokumentace.