Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2017 vyšlo
tiskem 6. 11. 2017. V elektronické verzi na webu od 27. 11. 2017. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; Točivé elektrické stroje

Hlavní článek
Analýza účinku geometrických charakteristik CFD simulací na teplotní pole sinusového filtru
On-line optimalizácia komutačných uhlov prúdu vo fázach BLDC motora

Aktuality

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Slovensko bude partnerskou zemí MSV 2018 Příští rok se chystají oslavy několika kulatých výročí včetně 100 let od založení…

Více aktualit

Softstartér pro vysokonapěťové motory – Simovert MV

číslo 1/2002

Inovace, technologie, projekty

Softstartér pro vysokonapěťové motory – Simovert MV

Ing. Tomáš Romek, Siemens, s. r. o., divize A & D

Firma Siemens přichází na trh s komplexním řešením problematiky rozběhů a doběhů motorů vn.V porovnání s běžnými, v současné době převážně realizovanými prostředky tato nová technologie zcela eliminuje proudové a momentové rázy a vyznačuje se nízkými náklady na projektovou a realizační přípravu. Simostart MV je k dispozici ve výkonovém rozsahu od 160 kW do 5 MW pro napěťové hladiny 2,3 kV, 3,3 kV, 4,16 kV, 6,0 kV a 6,6 kV. V odvětvích, jako je energetika, petrochemický a chemický průmysl, plynárenství, vodní hospodářství, hornictví, zpracování cementu apod., přináší nové možnosti v úsporách energie.

Střídavé motory s konstantními otáčkami v mnoha případech nelze připojit přímo k napájecí síti. Bez použití řízeného rozběhu dochází k proudovým a momentovým rázům, které mohou negativně působit na napájecí soustavu i vlastní systém pohonu. V souvislosti s typem motoru dosahují záběrné proudy až šestinásobku jmenovitého proudu motoru, což nepříznivě ovlivňuje ostatní spotřebiče a v případě „měkkých“ napájecích sítí způsobuje jejich výpadky. Mechanickými rázy netrpí pouze motor, nýbrž také veškerá mechanika pohonu (řemeny, řetězy, ložiska, převodovky, spojky apod.) a v neposlední řadě i technologické zařízení. Zmíněné jevy jsou příčinnou předčasného opotřebení a vyšších nákladů na údržbu.

Možnost snížení opotřebení

Aplikací rozběhových členů v podobě spouštěcího transformátoru nebo rozběhové tlumivky jsou v případě vysokonapěťových motorů tyto negativní jevy do určité míry omezeny, nikoliv však plně odstraněny. Softstartér Simovert MV plynule zvyšuje svorkové napětí motoru podle nastavitelné charakteristiky, čímž plně odstraňuje „překmity“ proudu. Tato skutečnost dovoluje použít softstartér také pro motory napájené dieselgenerátory. Při doběhu Simostart MV analogicky rovnoměrně snižuje napětí a zamezuje nežádoucímu strmému doběhu pohonu. Díky „měkkým“ rozběhům a doběhům točivých strojů patří minulosti celá škála problémů v mechanice pohonů: přetěžování zubových převodů, zpětné rázy u přepravních linek s negativním vlivem na vlastní zátěž, výskyt tlakových vln v potrubních systémech, prokluzy klínových řemenů a vibrace dopravníkových pásů s možností jejich následného poškození. Simostart MV nezatěžuje napájecí síť, prodlužuje životnost motorů, přispívá k menšímu opotřebení mechaniky pohonu a příslušného technologického zařízení. Snižuje rovněž náklady na údržbu, což vede k celkovému poklesu provozních nákladů. Simostart MV pracuje sám o sobě bez nároků na vlastní údržbu.

Úspory z nízkých nákladů

Obr. 1.

Instalace a včlenění této nové techniky do stávajícího systému u zákazníka jsou z časového hlediska a z pohledu potřebného materiálu jednoduché a nenáročné. Zde je nasnadě porovnání s obvyklými používanými prostředky pro rozběh pohonu. V softstartéru Simostart MV je integrováno množství komponent (obr. 1). Jde např. o hlavní stykač nebo by-pass (přemostění), včetně jeho řízení. Systém doplňují rozsáhlé programy pro ochranu motoru. S využitím vyspělého softwaru je možné diagnostikovat poruchové stavy, např. podpětí, přepětí, ztrátu fáze, poruchy na motoru apod. V případě detekování poruchy následuje okamžitá odezva řídicí části softstartéru. Na čelní straně Simostartu MV je integrována ovládací jednotka, která je vybave- na klávesnicí, přehledným displejem a osmi diodami LED, signalizujícími stav (obr. 2). Zde se softstartér nastavuje a parametrizuje. Uživatel je veden postupně – pomocí připraveného menu. Továrně přednastavené sady parametrů zkracují dobu parametrování a uvádění do provozu. Je-li vyžadováno napojení na nadřazený řídicí systém, realizuje se bezproblémově přes komunikační sběrnici.

Obr. 2.

Flexibilní provoz

Simostart MV lze jednoduše přizpůsobit specifickým podmínkám napájecí soustavy a technologického procesu. Dobu rozběhu a doběhu je možné odděleně nastavit. Uživatel může využít další nabízené možnosti, např. tzv. řízení čerpadla zamezuje pomocí kontrolované doběhové „rampy“ motoru rázům v potrubí, „elektronický střižní čep“ zabraňuje mechanickému přetížení a poškození hřídele motoru, „progresivní start“ umožňuje vyvinout dostatečný moment pro tzv. utržení z klidu, „start s dieselagregátem“ je důležitý pro přizpůsobení se specifickým podmínkám při napájení z dieselagregátu, „připojení tachogenerátoru“ sleduje rozběh a doběh pohonu a „druhá sada parametrů“ dovoluje nastavit a doplnit další charakteristiku start/stop.

Ucelené a navzájem sladěné řešení

Softstartér Simostart MV je nabízen jako část komplexního řešení, což je výhodou především s ohledem na náklady a časovou náročnost. Společně s vysokonapěťovými motory Siemens H-compact a H-compact plus tvoří ucelený, vzájemně sladěný systém – řešení pohonu. Simostart MV disponuje nesčetnými možnostmi vlastního nastavení a parametrování. Výhodou je možnost rovněž napájet veškeré modely motorů jiných výrobců, jakákoliv další, speciální opatření nejsou nutná. Stávající pohony, jejichž rozběh je řešen konvenčními prostředky nebo není aplikován vůbec, se s využitím nového softstartéru stanou šetrnými, cenově výhodnými a spolehlivě pracujícími pohony.

[Firemní literatura SIEMENS]