časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Softstartér pro vysokonapěťové motory – Simovert MV

|

číslo 1/2002

Inovace, technologie, projekty

Softstartér pro vysokonapěťové motory – Simovert MV

Ing. Tomáš Romek, Siemens, s. r. o., divize A & D

Firma Siemens přichází na trh s komplexním řešením problematiky rozběhů a doběhů motorů vn.V porovnání s běžnými, v současné době převážně realizovanými prostředky tato nová technologie zcela eliminuje proudové a momentové rázy a vyznačuje se nízkými náklady na projektovou a realizační přípravu. Simostart MV je k dispozici ve výkonovém rozsahu od 160 kW do 5 MW pro napěťové hladiny 2,3 kV, 3,3 kV, 4,16 kV, 6,0 kV a 6,6 kV. V odvětvích, jako je energetika, petrochemický a chemický průmysl, plynárenství, vodní hospodářství, hornictví, zpracování cementu apod., přináší nové možnosti v úsporách energie.

Střídavé motory s konstantními otáčkami v mnoha případech nelze připojit přímo k napájecí síti. Bez použití řízeného rozběhu dochází k proudovým a momentovým rázům, které mohou negativně působit na napájecí soustavu i vlastní systém pohonu. V souvislosti s typem motoru dosahují záběrné proudy až šestinásobku jmenovitého proudu motoru, což nepříznivě ovlivňuje ostatní spotřebiče a v případě „měkkých“ napájecích sítí způsobuje jejich výpadky. Mechanickými rázy netrpí pouze motor, nýbrž také veškerá mechanika pohonu (řemeny, řetězy, ložiska, převodovky, spojky apod.) a v neposlední řadě i technologické zařízení. Zmíněné jevy jsou příčinnou předčasného opotřebení a vyšších nákladů na údržbu.

Možnost snížení opotřebení

Aplikací rozběhových členů v podobě spouštěcího transformátoru nebo rozběhové tlumivky jsou v případě vysokonapěťových motorů tyto negativní jevy do určité míry omezeny, nikoliv však plně odstraněny. Softstartér Simovert MV plynule zvyšuje svorkové napětí motoru podle nastavitelné charakteristiky, čímž plně odstraňuje „překmity“ proudu. Tato skutečnost dovoluje použít softstartér také pro motory napájené dieselgenerátory. Při doběhu Simostart MV analogicky rovnoměrně snižuje napětí a zamezuje nežádoucímu strmému doběhu pohonu. Díky „měkkým“ rozběhům a doběhům točivých strojů patří minulosti celá škála problémů v mechanice pohonů: přetěžování zubových převodů, zpětné rázy u přepravních linek s negativním vlivem na vlastní zátěž, výskyt tlakových vln v potrubních systémech, prokluzy klínových řemenů a vibrace dopravníkových pásů s možností jejich následného poškození. Simostart MV nezatěžuje napájecí síť, prodlužuje životnost motorů, přispívá k menšímu opotřebení mechaniky pohonu a příslušného technologického zařízení. Snižuje rovněž náklady na údržbu, což vede k celkovému poklesu provozních nákladů. Simostart MV pracuje sám o sobě bez nároků na vlastní údržbu.

Úspory z nízkých nákladů

Obr. 1.

Instalace a včlenění této nové techniky do stávajícího systému u zákazníka jsou z časového hlediska a z pohledu potřebného materiálu jednoduché a nenáročné. Zde je nasnadě porovnání s obvyklými používanými prostředky pro rozběh pohonu. V softstartéru Simostart MV je integrováno množství komponent (obr. 1). Jde např. o hlavní stykač nebo by-pass (přemostění), včetně jeho řízení. Systém doplňují rozsáhlé programy pro ochranu motoru. S využitím vyspělého softwaru je možné diagnostikovat poruchové stavy, např. podpětí, přepětí, ztrátu fáze, poruchy na motoru apod. V případě detekování poruchy následuje okamžitá odezva řídicí části softstartéru. Na čelní straně Simostartu MV je integrována ovládací jednotka, která je vybave- na klávesnicí, přehledným displejem a osmi diodami LED, signalizujícími stav (obr. 2). Zde se softstartér nastavuje a parametrizuje. Uživatel je veden postupně – pomocí připraveného menu. Továrně přednastavené sady parametrů zkracují dobu parametrování a uvádění do provozu. Je-li vyžadováno napojení na nadřazený řídicí systém, realizuje se bezproblémově přes komunikační sběrnici.

Obr. 2.

Flexibilní provoz

Simostart MV lze jednoduše přizpůsobit specifickým podmínkám napájecí soustavy a technologického procesu. Dobu rozběhu a doběhu je možné odděleně nastavit. Uživatel může využít další nabízené možnosti, např. tzv. řízení čerpadla zamezuje pomocí kontrolované doběhové „rampy“ motoru rázům v potrubí, „elektronický střižní čep“ zabraňuje mechanickému přetížení a poškození hřídele motoru, „progresivní start“ umožňuje vyvinout dostatečný moment pro tzv. utržení z klidu, „start s dieselagregátem“ je důležitý pro přizpůsobení se specifickým podmínkám při napájení z dieselagregátu, „připojení tachogenerátoru“ sleduje rozběh a doběh pohonu a „druhá sada parametrů“ dovoluje nastavit a doplnit další charakteristiku start/stop.

Ucelené a navzájem sladěné řešení

Softstartér Simostart MV je nabízen jako část komplexního řešení, což je výhodou především s ohledem na náklady a časovou náročnost. Společně s vysokonapěťovými motory Siemens H-compact a H-compact plus tvoří ucelený, vzájemně sladěný systém – řešení pohonu. Simostart MV disponuje nesčetnými možnostmi vlastního nastavení a parametrování. Výhodou je možnost rovněž napájet veškeré modely motorů jiných výrobců, jakákoliv další, speciální opatření nejsou nutná. Stávající pohony, jejichž rozběh je řešen konvenčními prostředky nebo není aplikován vůbec, se s využitím nového softstartéru stanou šetrnými, cenově výhodnými a spolehlivě pracujícími pohony.

[Firemní literatura SIEMENS]