časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Snímače pohybu pro venkovní prostředí

|

číslo 11/2004

inovace, technologie, projekty

Snímače pohybu pro venkovní prostředí

Kompaktní přístroje Busch-Wächter® Professional, nazývané domovní strážci, jsou určeny k snímání pohybu s využitím infračerveného záření ve venkovním prostředí. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a zaručují celistvé pokrytí oblasti zachycení. Domovní strážci se uplatní při osvětlování okolí domů i např. v podzemních garážích, ve skladech apod.

Oblast zachycení

Aby bylo možné daný prostor dokonale sledovat, je snímací Fresnelovou čočkou rozdělen do čtyř částí (obr. 1). Díky tomu jsou registrovány pohyby vzdálenějších osob i pokusy o přiblížení podél zdi. Snímán je dokonce i prostor přímo pod přístrojem a částečně i za ním.

Charakteristiku snímání je možné podle potřeby přizpůsobit. Snímač lze otočit doprava nebo doleva až o 30°, popř. jej naklonit až o 90° nahoru či o 40° dolů. Rovněž je možné zakrýt určitou část čočky speciální samolepicí clonkou, která je infračerveným zářením neprostupná (je součástí dodávky).

Možnosti nastavení

Provozní parametry a režimy činnosti přístroje se nastavují otočnými regulátory na spodku snímací části (obr. 2). Jedním ze základních parametrů je „světelný práh„ vestavěného soumrakového snímače: je-li úroveň okolního osvětlení vyšší, než je nastavená hodnota, výstup nesepne, i když bude registrován pohyb. V jedné krajní poloze tedy bude výstup spínat pouze za tmy, v poloze opačné i za plného denního světla.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Funkce zpoždění vypnutí určuje, po jakou dobu ještě zůstane výstup sepnutý od okamžiku, kdy pohyb přestal být registrován. V pravé krajní poloze se výstup při pohybu sepne pouze na dobu 1 s (pro ovládání zařízení s impulsním spouštěním).

Obr. 4

Režimy činnosti se nastavují prostředním otočným prvkem. Pro ověřování oblasti zachycení je určen režim T/S – zpoždění vypnutí se nastaví na 2 s a současně se vyřadí z činnosti vnitřní soumrakový snímač. Režim K-U kombinuje funkci snímače pohybu a funkci soumrakového spínače. Kromě toho simuluje přítomnost osob: připojené svítidlo se vždy večer na určitou dobu samočinně zapne. Dosah a odezvu na pohyb v oblasti zachycení lze přizpůsobit nastavením vhodné citlivosti – standardní (E), zvýšené (E+) nebo snížené (E–).

Inteligentní funkce

Vestavěný mikroprocesor umožňuje využívat několik užitečných funkcí. Domovní strážce např. rozpozná nepříznivé povětrnostní vlivy a reaguje na ně zesílením snímaného signálu. Obr. 5 Díky této automatické stabilizaci je kolísání dosahu minimální i za vysokých venkovních teplot, za mlhy, deště nebo sněžení, které jinak mohou dosah zmenšit až o polovinu. Mikroprocesor dokáže také účinně potlačovat nežádoucí „falešná sepnutí“, způsobená např. slunečním zářením dopadajícím na čočku skrz pohybující se větve stromu. Domovní strážce je rovněž opatřen ochranou před oslněním. Je-li soumrakový snímač přístroje nastaven na „tmu„, mohl by být při osvícení (např. kapesní svítilnou, reflektorem automobilu) deaktivován. Pro zabránění této situaci je náhlá změna osvětlení po dobu 90 s ignorována.

Varianty přístrojů

V sortimentu ABB s. r. o., Elektro-Praga, jsou zastoupeny čtyři typy domovních strážců. Liší se snímacími charakteristikami, možnostmi nastavení a funkcemi. Přístroje Busch-Wächter® Professional 90/220/280 mají rozdílnou šíři snímání – číslo na konci jejich označení vyjadřuje úhel zachycení. Obr. 6 Výkonné výstupní relé zajišťuje spolehlivé spínání značných příkonů i bez použití pomocných stykačů a to i v případě zářivkové zátěže. Přístroje jsou v krytí IP54. Jsou dodávány v bílé a černé barvě.

Busch-Wächter® Professional 90 s dosahem 12 m je určen pro snímání určitého vymezeného prostoru – např. přístupových cest u řadových domků, chodníků, vjezdů do vrat apod. (obr. 3). Při instalaci nad vchodem do domu se využije zóna spodního a zpětného snímání – obyvatelé domu tak budou mít cestu ven osvětlenou, jakmile otevřou dveře. U tohoto výrobku byla dána přednost jednoduchosti ovládání, takže je vybaven jediným kombinovaným regulačním prvkem. Typické zapojení je na obr. 4a. Domovního strážce lze také začlenit do již existujícího zapojení se spínačem a zachovat možnost ručního spínání svítidla (obr. 4b).

Obr. 7

Jádrem domovních strážců Busch-Wächter® Professional 220/280 je optoelektronický systém řízený mikroprocesorem. Tyto přístroje jsou schopny bez tzv. hluchých míst sledovat kruhovou výseč o poloměru 16 m s úhlem 220°, popř. 280° (obr. 5). Není-li žádoucí snímání pohybu až k zemi, ale pouze selektivně v rovině rovnoběžné s ramenem snímače, využije se typ Professional 220 select. Přístroj s úhlem 280° lze nainstalovat na vnější roh budovy s využitím rohového adaptéru. Nastavitelná citlivost snímání umožňuje jeho použití i ve vnitřním prostředí. Objekt bude dobře ochráněn i o dovolené – v režimu K-U přístroje simulují přítomnost osob zapínáním a vypínáním připojeného svítidla v proměnlivých časech. Nastavitelná citlivost snímání umožňuje používání přístrojů Busch-Wächter® Professional 220/280 i ve vnitřním prostředí.

Obr. 8

V členitějším prostoru nebo při požadavku na pokrytí celého obvodu objektu je možné použít několik snímačů a jejich výstupy propojit. Všechny domovní strážce lze ovládat také krátkodobým přerušením napájení – vypínacím tlačítkem zapojeným v přívodu napájecího napětí (obr. 6). Po jednom stisku tlačítka se výstupní relé zapne na dobu nastaveného zpoždění vypnutí. Dvojím stiskem se relé zapne na dobu 4 h. Dalším dvojitým stiskem se přístroj vrátí do automatického režimu.

Zvláštností přístroje Busch-Wächter® Alarmtech 220 je bezpečnostní zóna o poloměru 6 m (obr. 7). Vniknutí do této oblasti signalizuje červené výstražné světlo přímo na snímači. Současně se zapne samostatný výstup S, ke kterému je možné připojit např. další svítidlo nebo výstražné zařízení uvnitř domu (obr. 8). Výstup S není závislý na nastavené prahové hodnotě pro vnitřní soumrakový snímač, takže o pohybu v bezpečnostní zóně bude osoba informována vždy, i když hlavní výstup zůstane vypnutý. Nastavením přepínače režimů do polohy A OFF se výstražné funkce zruší. Optická signalizace i sepnutí výstupu S jsou odstavitelné samostatně, využitím speciálního infračerveného ovladače (není součástí dodávky). S jeho pomocí lze pohodlně ovládat i další funkce přístroje.

Přehled základních parametrů uvedených typů je přehledně sestaven v tab. 1.

Tab. 1. Přehled základních parametrů domovních spínačů

Parametr Professional 90 Professional 220/280 Alarmtech 220
úhel zachycení 90° 220°/270° 220°
dosah směrem vpřed 12 m 16 m 16 m
dosah na každou stranu 6 m 16 m 16 m
automatická stabilizace dosahu  
potlačení falešného spouštění  
ochrana před oslněním  
nastavitelná citlivost snímání  
soumrakový snímač 5 až 1 000 lx 0,5 až 1 000 lx 0,5 až 1 000 lx
zpoždění vypnutí 1 nebo 5 min 10 s až 30 min 10 s až 30 min
spínací proud relé 16 AX*) 16 AX*) 10 AX*)
*) Bezpečnostní výstup S spíná 120 W/V·A.

Podrobnější informace o přístrojích mohou zájemci nalézt v Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu 2004 a v návodech k instalaci a používání na firemním CD-ROM nebo na www.abb-epj.cz