časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Slovo šéfredaktora

V jednom ze Shakespearových dramat nabízí anglický král Richard III. království za koně. K tomuto zoufalému kroku ho dovedla katastrofální situace na bojišti. Současná situace v odborném, středním a vysokém školství začíná pozvolna připomínat svými silně prořídlými řadami Richardovo zdecimované vojsko, které jde nezadržitelně vstříc naprosté zkáze. Česká republika začíná pociťovat nedostatek technicky vzdělaných lidí, a to od řemesel, přes odborníky střední úrovně až po vrcholový technický management. Elektrotechnika patří, bohužel, k těm nejvíce ohroženým oborům. Ředitelé učňovských a středních odborných škol, stejně tak jako vysokých technických škol bojují v posledním desetiletí doslova o přežití. Rok co rok se snaží naplnit alespoň minimální počet tříd budoucími řemeslníky, techniky a inženýry. Zlepšení této situace není však pouze v jejich zájmu, ale představuje celostátní problém, který je, bohužel, přehlížen.
 
V současné době máme ještě stále dostatečnou kapacitu odborníků, kteří mohou pomoci. Tato generace odborníků však stárne a postupně odchází na odpočinek. V horizontu příštích dvaceti let tak reálně hrozí opravdová krize technicky zdatných lidí, která může mít katastrofální následky pro budoucí generace. Nebude-li se tato situace bezodkladně a koncepčně řešit, může se stát, že za dvacet let tady nebude nikdo, kdo by ji mohl zachraňovat.
 
Téměř po celé Evropě se v současné době skloňuje energetická inteligentní efektivita téměř ve všech pádech. Inteligentní efektivita v sobě zahrnuje konkrétní oblasti efektivity nákladů, procesů a zdrojů. Jde o technicko-ekonomický problém, jehož řešení je rovněž strategické a významné pro budoucnost a bez technicky vzdělaných lidí všech stupňů se její realizace neobejde. Na rozdíl od nás se však technické základně, zvláště pak té elektrotechnické, ve většině zemí Evropy systematicky věnují. Příkladem může být náš severní soused – Německo. Ústřední svaz německých elektrotechnických a informačně technických řemesel ZVEH (Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke) vypracoval v rámci kampaně na získání odborného dorostu 64stránkový učební materiál a návody pro učitele středních odborných škol v oblasti elektrotechnických řemesel, které mají školačky a školáky poučit v tom, jak se chovat energeticky racionálně. Kromě toho jim pomohou lépe zvládat proces jejich profesní orientace. Tato učebnicová mapa je rozdělena do dvou velkých kapitol: Elektrická energie a životní prostředí a Komunikace a moderní život. Mapa, včetně elektronické verze (ve formátu Power Point), byla dána zdarma k dispozici také na základní, střední a reálné školy. Tento materiál je zvláště určen pro školáky sedmého až desátého ročníku, tedy pro ty, kteří stojí před rozhodnutím, jak dál ve svém vzdělávání a přípravě na profesní život. Díky této pomůcce mohou také učitelé při vyučování upozornit na změnu, která nastala v tomto tisíciletí v oblasti energetické účinnosti, a přitom informovat o velkém množství nově vzniklých povolání v oblasti elektrotechnických a informačnětechnických řemesel. Tato mapa ukazuje význam elektrotechnických řemesel v oblasti domácností, v podnicích, v průmyslu a ve veřejném sektoru.
 
Ne každý může být advokátem, doktorem nebo politikem. Avšak každý prosperující demokratický stát s tržní ekonomikou potřebuje dobře fungující a vyváženou základnu technicky vzdělaných a odborně zdatných lidí. Je-li tato základna nedostatečná, nebo nedostatečně řízená, nutně se to časem negativně projeví na výkonu celé ekonomiky. Zanedbávání, nebo dokonce ignorování této struktury je hrubou chybou, jejíž náprava je velmi těžká a z časového hlediska i velmi náročná.
 
Pro zlepšení situace v oblasti technicky vzdělaných lidí na všech úrovních lidské činnosti je třeba něco udělat. Cílená propagace a získávání mladých lidí pro technicky zaměřené obory začíná již na základní škole. Patronem by mohl být stát, v jehož zájmu je nepochybně kvalitní základna techniků všech stupňů, kteří budou udržovat, ale ještě lépe posouvat pomyslnou laťku pokroku, a přispívat tak i k ekonomickému blahobytu národa. Nic však nebrání tomu, aby se tak dělo např. prostřednictvím cechovních elektrotechnických organizací, které by tím získávaly tolik potřebnou vážnost a společenskou prestiž a současně by vykonávaly všeobecně prospěšnou činnost promyšleným a smysluplným způsobem. V opačném případě by to mohlo dopadnout s českou elektrotechnickou základnou stejně jako 22. srpna 1485 s Richardem III. na Bosworthském poli. Jen místo zoufalého výkřiku „Království za koně!“, bychom asi křičeli něco jako „Království za elektrikáře!“.
 
Ing. Josef Košťál, šéfredaktor
josef.kostal@fccgroup.cz