Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

Slovo šéfredaktora

Ředitel stál e ještě renomova­né pražské elek­trotechnické prů­myslové školy mě nedávno požádal o pomoc. O po­moc jako předse­du školské rady na této škole, též jako šéfredakto­ra elektrotechnického časopisu, též jako absolventa této školy. Požádal mě o pomoc při důležitém jednání na pražském magistrátu, zda škole zů­stanou, či nezůstanou zachovány pro­story dílen pro praktickou výuku stu­dentů. Magistrát usoudil, že praktic­kou výuku lze přece vyučovat kdekoliv (!?), a proto že „naší“ silnoproudé průmyslovce odebere prostory po léta budované a provozované v detašova­né budově na Starém Městě. Ať si prů­myslovka praktickou výuku zavede tře­ba … třeba někde ve třídě. Nebo ať si zkrátka vybuduje dílny nové.
 
Společně s ředitelem průmyslovky máme magistrátu za zlé, že usoudil pod lobbistickým tlakem jiné pražské prů­myslové školy (slaboproudého zamě­ření) obývající nyní již více než polo­vinu detašované budovy, že jednal bez vědomí „naší“ průmyslovky a že vlast­ně již rozhodl aniž tuší, že silnoprou­dá elektrotechnika byla vždy především řemeslo zručných fachmanů, k němuž průmyslovák „někde ve třídě“ v pod­statě ani nepřičichne.
 
Společně s ředitelem průmyslov­ky máme magistrátu za zlé, že ab­solutně nevnímá, že nově vybudovat dílenské prostory s potřebnými pří­kony a elektroinstalací pro obráběcí stroje a svařovnu, s potřebnou nos­ností podlah, se skladovým, technic­kým a hygienickým zázemím zname­ná neúměrnou organizační a hlavně finanční zátěž.
 
Pikantní na celé věci je, že záro­veň s odkazem na vybudování nových prostor stále na „naší“ průmyslovku sílí tlaky k opuštění stávajících prostor v centru města (panečku, to by byla pěkná banka!) a čerstvá, mnohasetti­sícová investice by tak roztomile spad­la pod stůl.
 
Další pikantností je, že ani ona uchvatitelská slaboproudá průmyslov­ka, tak úspěšně pohlcující již téměř ce­lou historickou budovu na Starém Měs­tě, nemá setrvání zde vůbec jisté. Se svými obchodními plány s historickou budovou na vysoce lukrativním místě Prahy se netají další mocensky silné soukromé subjekty.
 
Jednání na magistrátu proběhlo v režimu shovívavě jalového pocho­pení. Ano, ano, máte úplnou prav­du, ale … „Ale“ je zatracené čerto­vo kopýtko úřednických věrozvěstů! „Ale“ je tu přece „řešení“: nebu­dujte nové prostory, vždyť studenti z vaší elektrotechnické průmyslov­ky mohou docházet k praktické výu­ce do dílen strojnické průmyslovky, která je relativně nedaleko (bratru co by dvě stanice metrem dohodil!). Stačí to jen organizačně a personál­ně vyřešit (ouu!!).
 
Ve skutečnosti stačí popřemýš­let o výhodách pro magistrát, nikoliv o smyslu své práce. Toť další rána škol­ským štváčům!
 
Ještě zcela nedávno, za náhlých sněhových kalamit v únoru a březnu, stovky energetiků a elektrotechniků bez ohledu na čas a na povětrnostní pod­mínky opravovali kilometry popada­ného vedení. Na žebřících či visutých plošinách byli odkázáni většinou na ši­kovnost svých rukou, řemeslnický fortel a praktické zkušenosti.
 
Právě i v současné době pro změ­nu záplavy prověřují tytéž elektrotech­niky–řemeslníky z jejich praktického elektrikářského umu. Co asi tak v po­dobných situacích zvládne „průmyslo­vák“, kterého úředník odstavil od mož­nosti naučit se alespoň něco ze základů černého řemesla?
 

jiri.kohutka@fccgroup.cz