časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Slovo prezidenta Elektrotechnického svazu českého

|

113 let spolkové činnosti českých elektrotechniků 90. výročí vzniku ESČ
 
Vážení elektrotechnici, vážení přátelé elektrotechniky, vážení členové ESČ, vážené spolupracující subjekty s ESČ, pro rok 2009 si připomeňme významná výročí, tři jubilejní výročí pro ESČ, kde podle archivních svazových zápisů a ustavujících dokumentů působil na území českých zemí už od roku 1895 Spolek českých elektrotechniků (SČE), s ukončením činnosti po 23 letech působení v roce 1918.
 
Následně před 90 lety, 28. dubna 1919, byl vytvořen spolek ESČ, který 30. 5. 1919 uskutečnil ustavující sjezd ESČ v restauraci „U Bumbrlíčka“ za účasti přizvaných předních představitelů z oboru elektrotechniky v Československé republice. Činnost ESČ byla po 32 letech v roce 1951 totalitním režimem násilně ukončena.
 
Majetek ESČ byl bez náhrady totalitou rozkraden, zčásti předán v roce 1956 nově založené totalitní organizaci Československé vědeckotechnické společnosti. ESČ se přes jednoznačně průkazné nabývací listiny dodnes nepodařilo pro nedostatek finančních prostředků na úspěšné vedení soudních sporů se státem a tehdejšími uživateli nemovitostí získat svůj majetek zpět.
 
ESČ po rozpuštění v roce 1951 působil s hrstkou cca 50 rozprášených členů v ilegalitě až do roku 1989, kdy byla činnost ESČ 29. 12. 1989 v souladu s tehdejšími zákony po 38 letech obnovena, ovšem bez svazového majetku, který byl v té době v držení státu. Po mnohaletém usilovném snažení se i díky doporučujícímu stanovisku tehdejšího předsedy vlády prof. Václava Klause podařilo v roce 1997 získat souhlas vlády ČR s realizací bezúplatného převodu vlastnictví předmětných nemovitostí ze státu na ESČ. Následně však byla realizace usnesení vlády paralyzována přístupem dotčených subjektů, až nakonec došlo k tomu, že jiná (sociálně demokratická) vláda bez ohledu na dříve schválené usnesení rozhodla jinak a nemovitosti převedla třetím subjektům – nikoliv ESČ. ESČ se ještě pokusil zvrátit toto rozhodnutí ústavní stížností, ale bohužel neúspěšně.
 
V roce 2009 uplyne 20 let od vystoupení ESČ v roce 1989 z ilegality. ESČ procházel až do dnešních dnů dalším vývojem, nikdy se však nevzpamatoval ze ztrát způsobených totalitním režimem a novodobými státem podporovanými uživateli původního majetku ESČ, kteří tyto subjekty bezpracně až doposud využívají velmi úspěšně k podnikání a ke svému obohacování.
 
ESČ tedy má celkem za sebou 113 let v roce 2009. Nejhorší období ESČ prožil v ilegalitě v padesátých letech, nikdy však zcela nezanikl díky prvorepublikovým členům a novým aktivním členům.
 
Tak jako jsme si všichni představovali po roce 1989 prosperitu, svobodu, pravdu a ekonomiku v lepším světle, tak pevně věřím, že mohlo být i hůř, a že křivdy budou spolu s krystalizací společnosti postupně napraveny a uvedeny na přijatelnou míru.
 
V uplynulém roce bychom mohli bilancovat celou plejádu přínosných činností ESČ pro členy, počínaje různými semináři, školeními nových revizních techniků, právní pomoci členům ESČ při řešení jejich problémů při podnikatelské činnosti, odborné poradenské činnosti, ve sporech až po pomoc při soudních řízeních.
 
Významně se až na výjimky zlepšily vztahy s ústavními orgány, spolupráce se společenskými a zahraničními subjekty. Dobrá spolupráce byla i se subjekty podnikajícími v energetice – zejména PRE, a s hospodářskými institucemi a spolkovými členy ESČ.
 
Přes řadu věcí, které jsme mohli jenom ovlivňovat, se nepodařilo prosadit některé nové právní předpisy, ale i to se zcela určitě podaří za účasti a pomoci vás všech.
 
Objektivně posouzeno, byl rok 2008 ve svém souhrnném výsledku dalších přínosných změn rokem dobrým, a přejme si, aby rok 2009 nebyl horší a krokem zpátky, i když k tomu některé subjekty značně přispívají.
 
Za vaši podporu, spolupráci, náměty a připomínky vám před vstupem do nového roku děkujeme a těšíme na další spolupráci a setkání s vámi.
 
Přeji vám všem šťastný nový rok 2009
Jiří Fiala, prezident ESČ