časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2020 vyšlo
tiskem 3. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Trh, obchod, podnikání
Digitální transformace

Skutečně se utnul mistr tesař?

|

Elektro 12/2001

Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o.

Skutečně se utnul mistr tesař?

Rubrika Elektrotechnické fórum *) se řídí jediným pravidlem: tato rubrika je platformou pro názory čtenářů. Není-li předem dohodnuto jinak, kterýkoliv dopis (e-mail) došlý do redakce může být publikován celý nebo ve zkrácené podobě. Redakce si vyhrazuje právo na drobné jazykové úpravy textu.
Některé dílčí názory pana M. Dobiáše (El. fórum, ELEKTRO 11/01, str. 10) vzbudily nelibost v elektrotechnické obci. Za několik telefonických reakcí předkládáme písemně zformulovaný, nezkrácený názor pana Lojkáska z IN-EL. Další článek téhož autora na téma „ Požadavky na znalosti elektrotechniků“ je uveden na straně 14.

Vše nové, vymykající se zavedeným zvyklostem, se rodí a prosazuje nesnadno. S tím se bohužel setkává každý, kdo přichází s něčím, co tady ještě nebylo. Vývoj však nelze zastavit a čas od času se nové myšlenky, nové výrobky, nové služby prosadí. Zejména tehdy, mají-li svou logiku, přinášejí-li prospěch, usnadňují-li či zpříjemňují-li činnosti a život lidí.

Vše nové je třeba velmi trpělivě prosazovat. Vyžaduje to určitou dávku kreativity, dokonalou znalost konkrétní problematiky, znalosti prostředí, do něhož chci novou myšlenkou zasáhnout, určitě i historii problému (jestliže nějakou má), poznatky o tom, jak to dělají jinde atd. A také značnou dávku taktu a diplomacie (schopnosti jednat a vyjednávat) při prezentaci a prosazování nové myšlenky. Pro novou věc je třeba hledat spojence, nikoliv nevhodnou prezentací (třeba i dobré myšlenky) vytvářet odpůrce.

Všechny tyto zásady bohužel pominul pan Miroslav Dobiáš ve svém článku „I mistr tesař se utne“. Tento název přímo evokuje odpověď: „Mistr tesař se neutnul, to jen učedník nedozrál.“

Osobně si vůbec nemyslím, že vše, co je napsáno nejen v tomto článku, ale i v jiných dostupných pojednáních tohoto autora, je špatné. Jsem téměř přesvědčen o tom, že (pokud jsem autora správně pochopil) to základní, a sice zajistit vysokou úroveň bezpečnosti elektrických zařízení, je velmi správné a v dnešní době „tržního“ hospodářství více než potřebné. Ale ten způsob, jak toho dosáhnout...

Jen ztěží se mohu smířit s tím, že vše, co se doposud v oblasti zajištění bezpečnosti elektrických zařízení dělalo a udělalo, je špatné. Že všichni ti, kteří prosazovali a prosazují určitou koncepci, uvažovali nesprávně. Že se mýlili a mýlí všichni tvůrci a spolutvůrci světových (IEC), evropských (EN) a národních (včetně československých a nyní českých) technických norem. Že Evropská komise vydávající směrnice k oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení (které postupně přejímáme do české legislativy) je spolkem lidí neznalých a nekompetentních. Zřejmě bude, pane Dobiáši, dost obtížné všechny tyto lidi přesvědčit o tom, že se mýlí, že zastávají špatnou koncepci, že se neprávem pokoušejí o udržení kvalifikace revizních techniků (nebo „inspektorů“, „verifikátorů“ či jak je v různých zemích nazývají). Možná totiž (aniž to tušíme) všichni lobují za ESČ nebo za IN-EL (a jejich prostřednictvím za české revizní techniky).

Ale pozor, je třeba jednat a přesvědčovat rychle. K zavedení se u nás totiž připravuje nový harmonizační dokument HD 384.6.61 o provádění revizí, projednává se návrh věcného záměru zákona o technické inspekci, stále platí zákoník práce a připravují se příslušná nařízení vlády k oblasti bezpečnosti práce atd. A kupodivu – všude tam se hovoří o revizích (jako o jednom ze stěžejních opatření k zajištění bezpečnosti technických zařízení) a klade se na jejich vykonávání mnohem větší důraz než doposud. Že by zase další chyba? Možná všichni ti, kteří tyto legislativní a technické normy připravují, se s Vašimi názory doposud neměli možnost seznámit.

Navíc se naši legislativci dopustili největšího omylu tím, že profesi a živnost projektanta převedli do živností volných. Podle našeho živnostenského zákona nyní může projektovat každý, kdo splní obecně platné podmínky (dosažení osmnácti let věku a trestní bezúhonnost, dokonce se nevyžaduje ani gramotnost – tady se však mohu mýlit). To však, a nejen podle mého názoru, není vůbec správné.

Vězte, že se orgány SOD (podle Vašeho označení) touto problematikou zabývají (a věcná diskuse probíhá). To by však v současné době bylo dost málo. Je potřebné, aby se touto problematikou zabývala i široká odborná veřejnost, odborné (profesní) spolky, ale i komerční firmy (jako třeba ta naše). Stát a jeho orgány se takovými a obdobnými problémy budou, podle mého názoru, zabývat stále méně. Budou totiž pouze stanovovat základní pravidla a dohlížet na jejich dodržování. Ty podrobnosti, ty nám stát a jeho orgány zřejmě zpracovávat nebudou (vidíte, jak to je se státním rozpočtem: kde by na to vzal stát peníze?).

Závěrem chci uvést (i pro uklidnění elektrotechnické veřejnosti), že revizní technici budou (možná se „poevropštíme“ a budeme mít „inspekční techniky“, „verifikační techniky“ nebo jiné techniky, kteří však zcela určitě budou vykonávat činnosti označované dnešní terminologií jako revize). Ti i nadále budou ověřovat bezpečnost elektrických (popř. jiných) zařízení. Naproti tomu však zcela nepochybně budeme mít i projektanty.

A úplně na závěr: nemyslím si, že by se mistr tesař utnul, a ani si nemyslím, že by provázanost činností (ať už je nazveme jakkoliv) mezi naší firmou a ESČ (stejně tak jako mezi řadou jiných firem) bylo něco špatného. To ale nechť posoudí ti, kterým jsou výsledky těchto činností určeny a kteří je využívají.