Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

Skutečně se utnul mistr tesař?

Elektro 12/2001

Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o.

Skutečně se utnul mistr tesař?

Rubrika Elektrotechnické fórum *) se řídí jediným pravidlem: tato rubrika je platformou pro názory čtenářů. Není-li předem dohodnuto jinak, kterýkoliv dopis (e-mail) došlý do redakce může být publikován celý nebo ve zkrácené podobě. Redakce si vyhrazuje právo na drobné jazykové úpravy textu.
Některé dílčí názory pana M. Dobiáše (El. fórum, ELEKTRO 11/01, str. 10) vzbudily nelibost v elektrotechnické obci. Za několik telefonických reakcí předkládáme písemně zformulovaný, nezkrácený názor pana Lojkáska z IN-EL. Další článek téhož autora na téma „ Požadavky na znalosti elektrotechniků“ je uveden na straně 14.

Vše nové, vymykající se zavedeným zvyklostem, se rodí a prosazuje nesnadno. S tím se bohužel setkává každý, kdo přichází s něčím, co tady ještě nebylo. Vývoj však nelze zastavit a čas od času se nové myšlenky, nové výrobky, nové služby prosadí. Zejména tehdy, mají-li svou logiku, přinášejí-li prospěch, usnadňují-li či zpříjemňují-li činnosti a život lidí.

Vše nové je třeba velmi trpělivě prosazovat. Vyžaduje to určitou dávku kreativity, dokonalou znalost konkrétní problematiky, znalosti prostředí, do něhož chci novou myšlenkou zasáhnout, určitě i historii problému (jestliže nějakou má), poznatky o tom, jak to dělají jinde atd. A také značnou dávku taktu a diplomacie (schopnosti jednat a vyjednávat) při prezentaci a prosazování nové myšlenky. Pro novou věc je třeba hledat spojence, nikoliv nevhodnou prezentací (třeba i dobré myšlenky) vytvářet odpůrce.

Všechny tyto zásady bohužel pominul pan Miroslav Dobiáš ve svém článku „I mistr tesař se utne“. Tento název přímo evokuje odpověď: „Mistr tesař se neutnul, to jen učedník nedozrál.“

Osobně si vůbec nemyslím, že vše, co je napsáno nejen v tomto článku, ale i v jiných dostupných pojednáních tohoto autora, je špatné. Jsem téměř přesvědčen o tom, že (pokud jsem autora správně pochopil) to základní, a sice zajistit vysokou úroveň bezpečnosti elektrických zařízení, je velmi správné a v dnešní době „tržního“ hospodářství více než potřebné. Ale ten způsob, jak toho dosáhnout...

Jen ztěží se mohu smířit s tím, že vše, co se doposud v oblasti zajištění bezpečnosti elektrických zařízení dělalo a udělalo, je špatné. Že všichni ti, kteří prosazovali a prosazují určitou koncepci, uvažovali nesprávně. Že se mýlili a mýlí všichni tvůrci a spolutvůrci světových (IEC), evropských (EN) a národních (včetně československých a nyní českých) technických norem. Že Evropská komise vydávající směrnice k oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení (které postupně přejímáme do české legislativy) je spolkem lidí neznalých a nekompetentních. Zřejmě bude, pane Dobiáši, dost obtížné všechny tyto lidi přesvědčit o tom, že se mýlí, že zastávají špatnou koncepci, že se neprávem pokoušejí o udržení kvalifikace revizních techniků (nebo „inspektorů“, „verifikátorů“ či jak je v různých zemích nazývají). Možná totiž (aniž to tušíme) všichni lobují za ESČ nebo za IN-EL (a jejich prostřednictvím za české revizní techniky).

Ale pozor, je třeba jednat a přesvědčovat rychle. K zavedení se u nás totiž připravuje nový harmonizační dokument HD 384.6.61 o provádění revizí, projednává se návrh věcného záměru zákona o technické inspekci, stále platí zákoník práce a připravují se příslušná nařízení vlády k oblasti bezpečnosti práce atd. A kupodivu – všude tam se hovoří o revizích (jako o jednom ze stěžejních opatření k zajištění bezpečnosti technických zařízení) a klade se na jejich vykonávání mnohem větší důraz než doposud. Že by zase další chyba? Možná všichni ti, kteří tyto legislativní a technické normy připravují, se s Vašimi názory doposud neměli možnost seznámit.

Navíc se naši legislativci dopustili největšího omylu tím, že profesi a živnost projektanta převedli do živností volných. Podle našeho živnostenského zákona nyní může projektovat každý, kdo splní obecně platné podmínky (dosažení osmnácti let věku a trestní bezúhonnost, dokonce se nevyžaduje ani gramotnost – tady se však mohu mýlit). To však, a nejen podle mého názoru, není vůbec správné.

Vězte, že se orgány SOD (podle Vašeho označení) touto problematikou zabývají (a věcná diskuse probíhá). To by však v současné době bylo dost málo. Je potřebné, aby se touto problematikou zabývala i široká odborná veřejnost, odborné (profesní) spolky, ale i komerční firmy (jako třeba ta naše). Stát a jeho orgány se takovými a obdobnými problémy budou, podle mého názoru, zabývat stále méně. Budou totiž pouze stanovovat základní pravidla a dohlížet na jejich dodržování. Ty podrobnosti, ty nám stát a jeho orgány zřejmě zpracovávat nebudou (vidíte, jak to je se státním rozpočtem: kde by na to vzal stát peníze?).

Závěrem chci uvést (i pro uklidnění elektrotechnické veřejnosti), že revizní technici budou (možná se „poevropštíme“ a budeme mít „inspekční techniky“, „verifikační techniky“ nebo jiné techniky, kteří však zcela určitě budou vykonávat činnosti označované dnešní terminologií jako revize). Ti i nadále budou ověřovat bezpečnost elektrických (popř. jiných) zařízení. Naproti tomu však zcela nepochybně budeme mít i projektanty.

A úplně na závěr: nemyslím si, že by se mistr tesař utnul, a ani si nemyslím, že by provázanost činností (ať už je nazveme jakkoliv) mezi naší firmou a ESČ (stejně tak jako mezi řadou jiných firem) bylo něco špatného. To ale nechť posoudí ti, kterým jsou výsledky těchto činností určeny a kteří je využívají.