Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo
tiskem 12. 2. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 3. 2020. 

Téma: Elektrické přístroje; Internet věcí; Zdravotnická technika

Hlavní článek
Monitorování obsazenosti prostor inteligentní budovy

Aktuality

Týmy Formula Student z ČVUT budou mít premiéru na okruhu Formule 1 Yas Marina v Abú Dhabí Týmy mezinárodní soutěže Formula Student z Českého vysokého učení technického v Praze se…

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Více aktualit

Sivacon 8PS – přípojnice pro široké použití

číslo 5/2005

Sivacon 8PS – přípojnice pro široké použití

Ing. Miroslav Trunkát,
Ing. Martin Schejbal,
Siemens, s. r. o.

Použití přípojnicových systémů pro rozvod elektrické energie patří k základům při nové investiční akci nebo při rekonstrukci dosavadních rozvodů. Společnost Siemens svým zákazníkům toto rozhodnutí usnadňuje nabídkou kompletního sortimentu přípojnic Sivacon 8PS. Významnou součástí nabídky je i servis pro projektanty v podobě vydatné technické pomoci, spoluúčasti na projektové přípravě a aktivní účasti při montáži a uvádění do provozu.

Jednoduché projektování

Podle seznamu výkonů spotřebičů (včetně odhadu přibližných rezerv do budoucna) a zhodnocení současného provozu získáme velikost proudu. Zvolíme čtyř- nebo pětivodičový systém (sítě TN-C nebo TN-S) a stanovíme, jestliže to systém umožňuje, jaké průřezy použijeme pro fázové vodiče, nulový vodič, popř. zemnicí vodič. Tím jsme vlastně určili typ přípojnice. Do výkresu s rozmístěnými spotřebiči naznačíme trasy a napájecí body přímo z rozváděče nebo z napájecích skříněk napojených na kabel (obr. 1). Zvolíme ochranu spotřebiče v odbočné skříňce (pojistku, jistič). Již v této fázi můžeme určit cenu přípojnicové trasy. Přesné rozkreslení trasy, způsob uchycení a další náležitosti je možné řešit v těsné spolupráci s pracovníky společnosti Siemens (např. pomocí softwaru LXLd Tools – nástavby AutoCAD v 3D). Některé detaily, např. přesnou polohu upevňovacích bodů nebo rozvržení odbočných míst, lze dohodnout až přímo na stavbě.

Obr. 1.

Obr. 1. Příklad napájení a odbočné skříňky

Rychlá montáž

Montáž přípojnicové trasy zvládnou dvě či tři osoby v mimořádně krátké době. Nepoužívá se totiž speciální nářadí, nevznikají problémy s pokládáním kabelů a díly není možné vzájemně chybně propojit. Zapouzdření je dostatečně tuhé a umožňuje samonosnou montáž s dlouhými upevňovacími roztečemi. Ocelové konstrukce se navrhují z běžně dostupných prvků (např. firmy OBO Bettermann). Jednotlivé díly standardních délek se spojují v pravidelných intervalech svorníkovými bloky; jeden šroub sevře všechny proudovodné dráhy jednotnou silou. Moment je předepsán, zpravidla je však nastaven svorníkovým blokem. Dotažení je dokonalé, např. po pootočení podložní části nebo utržením justovaného šroubu. Další dotahování není nutné a nároky na pravidelnou údržbu jsou nulové. Uvedené informace platí i pro proudovodné dráhy z hliníku.

Flexibilita při návrhu i v provozu

Trasa přípojnic je ve výrobní hale dobře viditelná a přispívá k rychlé orientaci v umístění jednotlivých spotřebičů. Vývody jsou v podobě samostatné odbočné skříňky pro každý spotřebič. Výstup energie je řešen jako pevný s využitím kabelu nebo přes zásuvku. Samozřejmostí je používání zásuvek s ochranným kolíkem v souladu s platnými českými normami. Vývod lze osadit motorovým jističem s vysokou vypínací schopností, instalačním jističem s (uživatelem volenou) vypínací charakteristikou nebo pojistkou. Je možné doplnit další přístroje, jako je proudový chránič, lokální měřič elektrické spotřeby, dálkově ovládaný stykač apod.

Aniž by bylo třeba přerušit napájení ostatních částí výrobní linky a tím omezit výrobu, lze téměř všechny odbočné skříňky systému Sivacon 8PS doplňovat nebo přemísťovat pod napětím celé trasy. Bezpečnost práce montážních pracovníků je zajištěna konstrukčními opatřeními, která zaručují tzv. nezaměnitelný postup při montáži (nejprve např. je nutné připojit kabel, poté pomocí odklápěcího víka zavřít a přivést napětí).

Většinu odbočných skříní je možné zakódovat a tím jim přiřadit správnou polohu. Při rozšiřování haly je nutné prodloužit nebo větvit i přípojnicové napájecí trasy. Tento úkon je velmi jednoduchý a nenáročný na investice.

Bezpečný provoz

Všechny přípojnice Sivacon 8PS mají vysokou zkratovou odolnost; to zjednodušuje vypracování projektu a jištění z napájecích zdrojů. Plní vysoké požadavky na požární bezpečnost. Požární zátěž přípojnic (tj. energie vzniklá při hoření) je podstatně menší než u kabelů, protože vlastní konstrukce přípojnic je z nehořlavých materiálů – zapouzdření je kovové, vodiče jsou z hliníku nebo mědi, izolantem je vzduch nebo nepatrné množství izolačních materiálů.

Obr. 2.

Obr. 2. Přehledné trasy přípojnic lze vybavit protipožární zábranou

I při požáru je však nutné, aby některé úseky budovy nebo haly zůstaly co nejdéle v činnosti. Je to např. osvětlení únikových cest, dojezd výtahů a eskalátorů, provoz čerpadel atd. K tomuto účelu jsou vypracována doporučení, jak jednoduše a relativně levně přípojnicové trasy zabezpečit proti poškození ohněm.

Velmi důležité je zabránit přechodu požáru do sousední provozní místnosti nebo haly. Trasy procházející několika požárními úseky jsou proto v místě požárních stěn osazeny protipožární zábranou s odolností proti ohni 60 až 120 min. Prohoření do sousední místnosti je tak v podstatě vyloučeno (obr. 2).

Systémy Sivacon 8PS navíc neobsahují halogeny. Tyto látky by v případě požáru přispívaly k tvorbě chlorovodíku, jenž je životu nebezpečný a po transformaci na kyselinu chlorovodíkovou je také hrozbou pro ocelové části staveb.

Přehled typů

Systém CD-K
Je určený pro hodnotu proudu do 40 A pro zavěšení svítidel nebo napájení drobných spotřebičů. Systém lze v jednom zapouzdření zdvojit na dva okruhy – např. na hlavní a nouzové osvětlení.

Systém BD01
Konstrukce je vhodná pro napájení malých spotřebičů do 160 A v dílnách, laboratořích a na pásových linkách. Odbočné skříňky často mají pětipólové a třípólové zásuvkové vývody, chráněné jističem a chráničem. Stav jističe se snadno kontroluje průhlednými dvířky.

Systém BD2A(C)
Velmi pevná a tuhá konstrukce, která je vhodná do průmyslových hal a veřejných budov. U tohoto typu je velikost proudu až 1 250 A, nabízí se možnost volby hliníkové nebo měděné proudovodné dráhy a možnost volby různých průřezů vodivých lišt (šest možností). Odbočné skříňky lze doplnit tzv. přístrojovými doplňky s libovolnou přístrojovou náplní (stykače, chrániče, malý programovatelný automat LOGO!, měřiče energie apod.).

Systém LDA(C)
Klasická a mnoha náročnými aplikacemi prověřená, tzv. ventilační konstrukce. Systém je nenáročný na velikost (max. příčný průřez je 240 × 180a je určen pro velikosti proudů do 5 000 A. Pro proudové lišty je samozřejmá možnost volby hliníku nebo mědi, dále volba sítě TN-C nebo TN-S a volba průřezu proudových drah (např. poloviční PEN). V nabídce jsou odbočné skříně s pojistkovým odpojovačem do 630 A nebo výkonovým jističem.

Systém LXA(C)
Sendvičové řešení přípojnice vhodné pro budovy a haly s možností transportu proudu až 6 300 A. V nabídce je opět volitelný materiál proudových lišt (Al nebo Cu) a volitelný počet vodičů (pro sítě TN-C nebo TN-S). Uživatel si může vybrat systém s pevnou nebo plovoucí zemí, základní krytí je IP54.

Systém PEC
Tato konstrukce přípojnic se vyznačuje mimořádně vysokým krytím – až do IP68 a proudy až do 6 000 A. Je vhodná pro trvale mokré prostory a prostory znečištěné agresivními látkami. Typ PEC je možné kombinovat se systémem LXA(C) – např. při přechodu z venkovních na vnitřní prostory.

Přípojnice se sběrnicemi

V přípojnicových rozvodech je možné také použít řídicí systémy. Všechny přípojnice Sivacon 8PS umožňují zasíťování pomocí adresovatelných sběrnic EIB nebo AS-I. Výsledkem je velmi vhodně vyřešený decentralizovaný systém rozvodu elektrické energie s možností ovládání dislokovaných spotřebičů a s možností sběru zpětných dat pro komplexní vyhodnocení.

Technický servis

Přípojnice Sivacon 8PS jsou určeny pro aplikace v Evropě i ve světě. Veškeré díly jsou vyráběny velmi pečlivě, s kvalitou podle ISO 9001. K dispozici jsou certifikáty o bezúdržbovosti, nepřítomnosti halogenů, nepřítomnosti silikonu, použití pro výbavu lodí a další. Společnost Siemens tak v rámci koncepce Totally Integrated Power (TIP) rozšiřuje svůj sortiment dodávky energie od transformátoru k libovolnému spotřebiči.

Další informace, odpovědi na technické problémy, katalogy, poradenství při návrhu a projektování, řešení nestandardních situací a cenové kalkulace zájemcům poskytnou technici společnosti Siemens.

Siemens s. r. o.
divize Automatizace a pohony
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel.: 233 032 444
http://www.siemens.cz