Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Simaris® design – program společnosti Siemens pro podporu projektování sítí nízkého napětí

číslo 4/2005

Simaris® design – program společnosti Siemens pro podporu projektování sítí nízkého napětí

Zdeněk Gec, Siemens s. r. o.

Program Simaris design V1.4 umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit jednopólové schéma elektrické sítě, provést nezbytné výpočty a podle nich vybrat odpovídající typy transformátorů, generátorů, kabelů, přípojnicových systémů a spínacích přístrojů. Program generuje náhledy rozváděčů nízkého i vysokého napětí, jednopólová schémata sítě se sadami výsledků podle volby zákazníka, tabulky výsledků výpočtů a specifikaci rozváděčů (obr. 1). Správnost výpočetního modulu programu byla nezávisle ověřena a program obdržel certifikát od TÜV Berlín.

Snadno, rychle a bezpečně (easy, fast and safe)

Slogan Snadno, rychle a bezpečně zahrnuje základní požadavky na funkce programu Simaris design (obr. 2 až obr. 6).

Obr. 1.

Obr. 1. Simaris design V1.4

a) Snadno:

  • uživatelsky příjemné prostředí s přehlednými obrazovkami ve formátu MS Windows nevyžadující studium uživatelské příručky,

  • možnost změny a uložení nastavení mnoha standardních veličin kdykoliv v průběhu práce s programem,

  • aktuální databáze přístrojů umožňující dosáhnout reálných výsledků,

  • export výsledků ve formátech podporovaných programy MS Office a CAD.

b) Rychle:

  • tvorba jednopólového schématu pomocí modifikovatelných bloků,

  • výpočet sítě za současné kontroly výsledků podle daných požadavků,

  • export výsledků ve formátech podporovaných programy MS Office a CAD pro další zpracování.

Obr. 2. Obr. 3.

Obr. 2. Obrazovka s jednopólovým schématem
Obr. 3. Obrazovky parametrizace

c) Bezpečně:

  • podstatné omezení možnosti výskytu chyb omezením rutinních výpočtů,

  • zabránění vzniku chyb při vyhledávání v katalozích automatickým návrhem spínacích přístrojů,

  • současné řešení mnohdy protichůdných požadavků na dimenzování a bezpečnost elektrické sítě, upozornění na chyby vzniklé při zadávání vstupních parametrů.

Schopnosti Simaris design

Pro ekonomicky a technicky optimální návrh elektrické sítě je nezbytný správný výběr a koordinace všech použitých komponent. Program musí komplexně vyřešit problematiku ochrany před přetížením, zkratem a úrazem elektrickým proudem, kontrolovat hodnoty úbytků napětí a zajistit selektivitu v co nejširším rozsahu pracovních a poruchových proudů. Pravidelně aktualizované databáze parametrů přístrojů obsažené v programu umožňují mimo jiné i výpočet dynamické selektivity, tedy selektivity pro rozsah vypínacích časů od teoretické nuly do 80 ms. Dále tento software dokáže navrhnout kapacitu zdrojů a řešit problematiku záložního napájení, popř. i určit základní parametry pro návrh kompenzace.

Obr. 4. Obr. 5.

Obr. 4. Obrazovka s vypínací charakteristikou
Obr. 5. Obrazovka s návrhem rozváděče nn

Někdy je nutné změnit parametry spínacích přístrojů navržené programem nebo je doplnit dalším příslušenstvím. V tomto případě zákazník ocení funkce konfigurátoru přístrojů. K dispozici je také možnost změnit nastavení spouští jisticích přístrojů a sledovat změny vypínacích charakteristik. Tyto zásahy do projektu jsou průběžně kontrolovány programem a projektant je ihned upozorněn na případné chyby.

Nová verze programu Simaris design V1.5

Na jaře 2005 bude představena nová verze programu Simaris design. Hlavní změnou je rozšíření databází o přípojnicové systémy Sivacon 8PS, jističe motorů řady 3RV1, olejové transformátory vn/nn a další přístroje. Přepracovaný výpočetní model nové verze může mimo jiné lépe pracovat se zátěží typu asynchronního motoru. Zjednoduší se export výsledků. Volba jazyků byla rozšířena na německý, anglický a místní jazyk. V současnosti je testována česká verze.

Nepodceňovat projektování

Z pohledu některých investorů je projekt pouze nutným zlem, na kterém se snaží co nejvíce ušetřit. Projektant dostane mlhavé zadání, minimální dobu na zpracování a přitom se od něj očekává zázrak „za pár korun„. Zapomíná se ale na základní poznatek z realizace velkých a středních projektů – že optimálně zvládnutá fáze projektu zásadně ovlivňuje cenu montáže i následného provozu a údržby (obr. 7).

Obr. 6. Obr. 7.

Obr. 6. Obrazovka s návrhem rozváděče vn
Obr. 7. Možnosti optimalizace nákladů v jednotlivých fázích realizace

Nedostatek času na vypracování projektu občas vede k vynechání časově náročných fází. Dimenzování proti přetížení často provází nejistota, a proto se raději volí o stupeň, nebo ještě lépe o dva stupně větší průřezy kabelů. Zde jde pouze o finanční stránku. Výpočty zkratových poměrů sítě se mnohdy pouze odhadují. Důsledkem bývá konstrukce rozváděče, která není schopna odolat dynamickým silám. Nevhodně navržený spínací přístroj při pokusu o vypnutí zkratu buď exploduje a poškodí pole rozváděče, anebo naopak vůbec nevypne. V tomto případě již nejde pouze o peníze, je totiž ohrožena provozuschopnost zařízení a bezpečnost obsluhy i uživatele.

Řešením je Simaris

Každý zákazník si snadno ověří, že je možné naučit se za velmi krátkou dobu ovládat program, vypracovat projekt a editovat směrodatné výsledky. Práce s programem uživatele přesvědčí o tom, že dimenzování a jištění již nejsou časově náročnou a technicky složitou částí projektové činnosti.

Siemens s. r. o.
Varenská 51
702 00 Ostrava
tel.: 596 658 653
e-mail: zdenek.gec@siemens.com
http://www.siemens.cz/ad