Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

ABB řešení pro řízení výroby získalo Zlatý Amper 2018 Společnost ABB obdržela prestižní cenu Zlatý Amper 2018 za ABB Ability™ Manufacturing…

ABB představí standard rychlého nabíjení elektrobusů OppCharge ABB na veletrhu Amper 2018 poprvé v České republice představí stanici pro nabíjení…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

ČEPS, a.s., našla dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2018 a 2019 Společnost ČEPS uzavřela aukční kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

Více aktualit

Simaris® design – program společnosti Siemens pro podporu projektování sítí nízkého napětí

číslo 4/2005

Simaris® design – program společnosti Siemens pro podporu projektování sítí nízkého napětí

Zdeněk Gec, Siemens s. r. o.

Program Simaris design V1.4 umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit jednopólové schéma elektrické sítě, provést nezbytné výpočty a podle nich vybrat odpovídající typy transformátorů, generátorů, kabelů, přípojnicových systémů a spínacích přístrojů. Program generuje náhledy rozváděčů nízkého i vysokého napětí, jednopólová schémata sítě se sadami výsledků podle volby zákazníka, tabulky výsledků výpočtů a specifikaci rozváděčů (obr. 1). Správnost výpočetního modulu programu byla nezávisle ověřena a program obdržel certifikát od TÜV Berlín.

Snadno, rychle a bezpečně (easy, fast and safe)

Slogan Snadno, rychle a bezpečně zahrnuje základní požadavky na funkce programu Simaris design (obr. 2 až obr. 6).

Obr. 1.

Obr. 1. Simaris design V1.4

a) Snadno:

  • uživatelsky příjemné prostředí s přehlednými obrazovkami ve formátu MS Windows nevyžadující studium uživatelské příručky,

  • možnost změny a uložení nastavení mnoha standardních veličin kdykoliv v průběhu práce s programem,

  • aktuální databáze přístrojů umožňující dosáhnout reálných výsledků,

  • export výsledků ve formátech podporovaných programy MS Office a CAD.

b) Rychle:

  • tvorba jednopólového schématu pomocí modifikovatelných bloků,

  • výpočet sítě za současné kontroly výsledků podle daných požadavků,

  • export výsledků ve formátech podporovaných programy MS Office a CAD pro další zpracování.

Obr. 2. Obr. 3.

Obr. 2. Obrazovka s jednopólovým schématem
Obr. 3. Obrazovky parametrizace

c) Bezpečně:

  • podstatné omezení možnosti výskytu chyb omezením rutinních výpočtů,

  • zabránění vzniku chyb při vyhledávání v katalozích automatickým návrhem spínacích přístrojů,

  • současné řešení mnohdy protichůdných požadavků na dimenzování a bezpečnost elektrické sítě, upozornění na chyby vzniklé při zadávání vstupních parametrů.

Schopnosti Simaris design

Pro ekonomicky a technicky optimální návrh elektrické sítě je nezbytný správný výběr a koordinace všech použitých komponent. Program musí komplexně vyřešit problematiku ochrany před přetížením, zkratem a úrazem elektrickým proudem, kontrolovat hodnoty úbytků napětí a zajistit selektivitu v co nejširším rozsahu pracovních a poruchových proudů. Pravidelně aktualizované databáze parametrů přístrojů obsažené v programu umožňují mimo jiné i výpočet dynamické selektivity, tedy selektivity pro rozsah vypínacích časů od teoretické nuly do 80 ms. Dále tento software dokáže navrhnout kapacitu zdrojů a řešit problematiku záložního napájení, popř. i určit základní parametry pro návrh kompenzace.

Obr. 4. Obr. 5.

Obr. 4. Obrazovka s vypínací charakteristikou
Obr. 5. Obrazovka s návrhem rozváděče nn

Někdy je nutné změnit parametry spínacích přístrojů navržené programem nebo je doplnit dalším příslušenstvím. V tomto případě zákazník ocení funkce konfigurátoru přístrojů. K dispozici je také možnost změnit nastavení spouští jisticích přístrojů a sledovat změny vypínacích charakteristik. Tyto zásahy do projektu jsou průběžně kontrolovány programem a projektant je ihned upozorněn na případné chyby.

Nová verze programu Simaris design V1.5

Na jaře 2005 bude představena nová verze programu Simaris design. Hlavní změnou je rozšíření databází o přípojnicové systémy Sivacon 8PS, jističe motorů řady 3RV1, olejové transformátory vn/nn a další přístroje. Přepracovaný výpočetní model nové verze může mimo jiné lépe pracovat se zátěží typu asynchronního motoru. Zjednoduší se export výsledků. Volba jazyků byla rozšířena na německý, anglický a místní jazyk. V současnosti je testována česká verze.

Nepodceňovat projektování

Z pohledu některých investorů je projekt pouze nutným zlem, na kterém se snaží co nejvíce ušetřit. Projektant dostane mlhavé zadání, minimální dobu na zpracování a přitom se od něj očekává zázrak „za pár korun„. Zapomíná se ale na základní poznatek z realizace velkých a středních projektů – že optimálně zvládnutá fáze projektu zásadně ovlivňuje cenu montáže i následného provozu a údržby (obr. 7).

Obr. 6. Obr. 7.

Obr. 6. Obrazovka s návrhem rozváděče vn
Obr. 7. Možnosti optimalizace nákladů v jednotlivých fázích realizace

Nedostatek času na vypracování projektu občas vede k vynechání časově náročných fází. Dimenzování proti přetížení často provází nejistota, a proto se raději volí o stupeň, nebo ještě lépe o dva stupně větší průřezy kabelů. Zde jde pouze o finanční stránku. Výpočty zkratových poměrů sítě se mnohdy pouze odhadují. Důsledkem bývá konstrukce rozváděče, která není schopna odolat dynamickým silám. Nevhodně navržený spínací přístroj při pokusu o vypnutí zkratu buď exploduje a poškodí pole rozváděče, anebo naopak vůbec nevypne. V tomto případě již nejde pouze o peníze, je totiž ohrožena provozuschopnost zařízení a bezpečnost obsluhy i uživatele.

Řešením je Simaris

Každý zákazník si snadno ověří, že je možné naučit se za velmi krátkou dobu ovládat program, vypracovat projekt a editovat směrodatné výsledky. Práce s programem uživatele přesvědčí o tom, že dimenzování a jištění již nejsou časově náročnou a technicky složitou částí projektové činnosti.

Siemens s. r. o.
Varenská 51
702 00 Ostrava
tel.: 596 658 653
e-mail: zdenek.gec@siemens.com
http://www.siemens.cz/ad